Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Försäkringen innehåller de regler och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning. Det är riksdagen som beslutar om reglerna och alla a-kassor följer samma regler.

Försäkringen gäller alla som arbetar i Sverige, men för att kunna få ersättning från oss behöver du uppfylla vissa villkor.

9 § ALF

Du måste uppfylla grundvillkoret

Grundvillkoret innebär att du ska kunna och vilja ta ett arbete

Det innebär att du varje dag du söker ersättning måste vara:

- arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 

- anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och 

- även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

12 § ALF

Du måste uppfylla ett arbetsvillkor

Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös

Under perioden 13 april 2020 - 1 januari 2023 har du uppfyllt ett arbetsvillkor om du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under 6 månader av de senaste 12 månaderna.

Alternativt minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av 6 månader under de senaste 12 månaderna.

Läs mer om arbetsvillkoret

6 § ALF

Bara medlemmar kan få ersättning från oss

Du kan bara få ersättning från oss om du är medlem

Förutom att du måste uppfylla grundvillkoret och ett arbetsvillkor måste du vara medlem för att kunna få ersättning från oss.

Du som har varit medlem mindre än 12 månader har möjlighet att få ersättning enligt grundförsäkringen. 

Grundförsäkringen kan tidigast betalas ut från den dag du fyller 20 år.

7-8 § ALF

Medlemsvillkor kan ge bättre ersättning

För att kunna ha rätt till inkomstbaserad ersättning ska du också ha varit medlem i 12 månader

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning ska du ha uppfyllt arbetsvillkoret inom din medlemstid.

Vid bedömning av om arbetsvillkoret är uppfyllt under medlemstiden får du tillgodoräkna dig medlemstid i en annan a-kassa om medlemskapen är sammanhängande.

Tillfälliga regler om medlemstid och arbetsvillkor

För månaderna mars till och med december 2020 räknas varje månad som fyra medlemsmånader. Det betyder att du under den här perioden kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning redan efter tre månaders medlemskap. Under den här perioden behöver arbetsvillkoret inte vara uppfyllt under medlemstiden.

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring förkortas ALF.

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du kan läsa lagen i sin helhet på Sveriges riksdags webbplats och på webbplatsen för vår tillsynsmyndighet Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

www.riksdagen.se

www.iaf.se

Broschyr om försäkringen

Läs Sveriges a-kassors informationsmaterial om arbetslöshetsförsäkringen.

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen (pdf)