Så här tidrapporterar du

Din tidrapport är din ansökan om ersättning från a-kassan. Enklast fyller du i och skickar den på Mina sidor. Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa oss så skickar vi kassakort, det vill säga tidrapporter på papper,  till dig.

Om du inte längre söker ersättning från oss ska du sluta skicka tidrapporter. Kom ihåg att meddela Arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande.

Så här fyller du i tidrapporten vid olika situationer

När du redovisar Arbetslös på dina tidrapporter innebär det att du intygar att du kan och vill ta arbete och att det inte finns något som förhindrar dig från att arbeta. 

Du rapporterar en vecka i taget och du kan tidigast skicka in en tidrapport när veckan har passerat. Kom ihåg att du ska fylla i hela veckan, även lördag och söndag. 

Här kan du läsa hur du fyller i tidrapporten i olika situationer. Om du ändå behöver hjälp att fylla i din tidrapport kan du ringa oss så hjälper vi dig. 

Arbetslös
Alla dagar du varit helt arbetslös fyller du i som Arbetslös på tidrapporten.

Om du har varit helt arbetslös hela veckan kan du klicka på texten Arbetslös till vänster på tidrapporten för att fylla i alla dagar.
Aktivitetsstöd
Du behöver inte skicka in tidrapporter till oss när du är inskriven i ett program och har aktivitetsstöd från Försäkringskassan eftersom du inte kan få ersättning från oss samtidigt.

Om programmet med aktivitetsstöd börjar eller slutar mitt i en vecka behöver du skicka in en tidrapport för den veckan. Då fyller du i att du inte kan ta arbete på tidrapporten de dagar du får aktivitetsstöd.
Sjuk
All tid som du har varit sjuk ska du redovisa på din tidrapport. Fyll i Sjuk/FP på aktuell dag och ange omfattningen.

Om du har varit sjuk i samma omfattning hela veckan kan du klicka på texten Sjuk/FP till vänster på tidrapporten för att fylla i alla dagar.

Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska du inte fylla i det på tidrapporten.
Föräldrapenning
All tid som du har haft föräldrapenning ska du redovisa på din tidrapport. Det gäller oavsett om du har haft föräldrapenning på sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå. Detsamma gäller om du har haft tillfällig föräldrapenning, graviditetspenning eller 10-dagar. Vänta inte med att redovisa dagar du tagit hand om ditt barn, även om du ännu inte gjort din ansökan eller fått beslut från Försäkringskassan. Om du väntar riskerar du nämligen att få felaktig ersättning från oss.

Fyll i Sjuk/FP på aktuell dag och ange omfattningen. Om du har haft föräldrapenning i samma omfattning hela veckan kan du klicka på texten Sjuk/FP till vänster på tidrapporten för att fylla i alla dagar.

Om du tar ut föräldrapenning på lördagar och söndagar kommer det inte påverka din ersättning. Men du behöver komma ihåg att fylla i på dina tidrapporter att du tar ut föräldrapenning på helgen.

Det går inte att fylla i arbete på samma dag som du har hel föräldrapenning på tidrapporten. Kontakta oss om du tar ut en hel lägstanivådag och arbetar så hjälper vi dig.
Börjar heltidsarbete mitt i veckan
Om du börjar arbeta heltid mitt i veckan fyller du i att du är arbetslös fram tills din anställning börjar. Sedan fyller du i 8 timmar arbete till och med fredagen, och arbetslös på lördag och söndag. Om du har arbetat övertid fyller du i de arbetade timmarna på aktuell dag.
Avslutar heltidsarbete mitt i veckan
Om du avslutar ett heltidsarbete mitt i veckan fyller du i 8 timmar arbete varje dag till och med din sista anställda dag. Sedan fyller du i arbetslös resten av veckan. Om du har arbetat övertid fyller du i de arbetade timmarna på aktuell dag.
Deltidsanställning
Fyll i anställningens omfattning i procent på tidrapporten. Det gäller oavsett om du har månadslön eller timlön och oberoende av hur ditt schema ser ut.

Mertid, semester, sjukdom och föräldraledighet fyller du i på aktuell dag.
Korttidsarbete
Om du har minskat din arbetstid med anledning av att du deltar i korttidsarbete ska du fylla i din ordinarie arbetstid på tidrapporten.

Du fyller i anställningens omfattning i procent oavsett om du har månadslön eller timlön och oberoende av hur ditt schema ser ut.

Mertid, semester, sjukdom och föräldraledighet fyller du i på aktuell dag.
Börjar eller slutar en deltidsanställning mitt i veckan
Om du påbörjar eller avslutar en deltidsanställning mitt i veckan behöver du räkna om anställningens omfattning till timmar per dag. Det gäller vid månadslön och timlön och oberoende av hur ditt schema ser ut.

Fyll i de omräknade timmarna de dagar du är anställd oavsett hur ditt schema ser ut. Kom ihåg att även fylla i eventuell mertid på aktuell dag.
Timanställd vid behov
Du som är timanställd vid behov fyller i ditt arbete dag för dag, även lördag och söndag. Avrunda din arbetade tid till närmsta hel eller halv timme.

Timmar som du får lön för utan att arbeta, till exempel arbetsintroduktion, ska du också fylla i som arbete.
Övertid, mertid eller fyllnadstid
Om du arbetar mer än din normala arbetstid fyller du i de timmarna som arbete den aktuella dagen. Kom ihåg att också fylla i anställningens omfattning i procent på tidrapporten.
Deltidsanställd med jour och beredskap
All tid som du får lön för ska du redovisa som arbete på tidrapporten, det gäller även jour- och beredskapstimmar.

När du är anställd på deltid ska du fylla i anställningens omfattning i procent på tidrapporten. Jour eller beredskap som ligger utöver din deltidstjänst fyller du i på aktuell dag, även lördag söndag. Avrunda jour- och beredskapstiden till närmsta hel eller halv timme.

Om du är deltidsbrandman ska du inte fylla i tid med jour eller övning.
Timanställd vid behov med jour och beredskap
All tid som du får lön för ska du redovisa som arbete på tidrapporten, det gäller även jour- och beredskapstimmar.

Du som är timanställd vid behov fyller i ditt arbete dag för dag, även lördag och söndag. Avrunda din arbetade tid till närmsta hel eller halv timme.

Om du är deltidsbrandman ska du inte fylla i tid med jour eller övning.
Tolk
All tid som du får lön för ska du fylla i som arbete på tidrapporten. Det gäller även restid och spilltid eller väntetid.
Arbetar som timanställd lärare vid universitet eller högskola
All tid som du får lön för ska du fylla i som arbete på tidrapporten. Eftersom din timlön inkluderar förberedelsetid behöver du räkna fram hur mycket tid du får lön för när du ska fylla i din tidrapport.

- Arbetar du som lektor ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 4.

- Arbetar du som adjunkt ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 3.

- Arbetar du med annan undervisning ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 1,5.

- Assistenttimmar ska du inte räkna om.
Lärare, cirkelledare och SFI-lärare - när du får betalt per lektion
All tid du får lön för ska du fylla i som arbete på tidrapporten. Eftersom din timlön inkluderar förberedelsetid behöver du räkna fram hur mycket tid du får lön för och vad den motsvarar i en 40-timmarsvecka, när du ska fylla i din tidrapport.

Antal arbetade lektioner x 40h / undervisningsskyldigheten.

Din undervisningsskyldighet är det antal lektioner du skulle ha arbetat per vecka om du hade haft en heltidstjänst.

Om undervisningsskyldigheten i tjänsten är bestämd till ett visst antal timmar per år, ska du dela antal timmar per år med fyrtio veckor för att du ska få fram undervisningsskyldigheten per vecka
Sjöanställd
Om du tjänar in sjövederlag, det vill säga fridagar, ska du redovisa det som arbete på tidrapporten. Om du är heltidsanställd fyller du i 5 timmar och 30 minuter alla dagar du arbetar eller har fridag, även lördag och söndag. Kontakta oss om du är anställd i lägre omfattning än heltid.

Om du inte tjänar in dagar med sjövederlag ska du fylla i de faktiskt arbetade timmarna på tidrapporten.
Förtroendeuppdrag
Om ditt förtroendeuppdrag räknas som arbete ska du redovisa det som arbete på dina tidrapporter. Även tid som du inte arbetar men får betalt för ska du redovisa på tidrapporten.

Om du har ett kommunalt förtroendeuppdrag med årsarvode ska du fylla i uppdragets genomsnittliga omfattning per vecka i procent på tidrapporterna.

Om ditt förtroendeuppdrag inte räknas som arbete behöver du inte redovisa det. Men om du till exempel är på ett sammanträde större delen av dagen fyller du i att du inte kan ta arbete den dagen.
Ideellt arbete
Om du arbetar ideellt mer än halva dagen fyller du i att du inte kan ta arbete den dagen.
Studera på heltid
Du behöver inte skicka in tidrapporter till oss när du studerar på heltid eftersom du inte kan få ersättning från oss samtidigt.

Om studierna börjar eller slutar mitt i en vecka behöver du skicka in en tidrapport för den veckan. Då fyller du i att du inte kan ta arbete på tidrapporten de dagar du studerar.
Studerar på deltid
Deltidsstudier som har blivit godkända av oss behöver du inte redovisa på dina tidrapporter.
Söker inte arbete eller ersättning
Om du inte kan söka eller ta arbete, bara vill vara ledig från arbetssökande eller inte vill söka ersättning fyller du i att du inte kan ta arbete på tidrapporten.
Kompensationsledighet
Om du tar ut kompensationsledighet fyller du som vanligt i anställningens omfattning på tidrapporten den veckan.

Om du är ledig fler timmar än du skulle ha arbetat fyller du också i att du inte kan ta arbete den dagen.
Semester
Om du har semester fyller du i både anställningens omfattning och semester på tidrapporten. Det gäller oavsett om du har betald eller obetald semester.

En semesterdag är alltid en hel dag oavsett hur många timmar du skulle ha arbetat. Om du har semester mer än en dag räknas även arbetsfria dagar mellan semesterdagarna som semester. Därför ska du redovisa även de dagarna som semester på din tidrapport.

Om du inte har någon anställning fyller du i att du inte kan ta arbete när du vill vara ledig från arbetssökande.
Vistelse utomlands
Som regel har du inte rätt till ersättning när du befinner sig utomlands eftersom du inte med kort varsel kan ta ett arbete i Sverige.

Fyll i Kan inte ta arbete på tidrapporten och meddela oss att du befinner dig utomlands.
Frihetsberövad
Om du är frihetsberövad fyller du i att du inte kan ta arbete på tidrapporten.
Ändra inskickad tidrapport
På sidan Rapportera tid finns dina inskickade tidrapporter. Öppna den tidrapport du vill ändra och klicka på knappen Ändra längst ner på sidan. Gör dina ändringar och skicka in rapporten på nytt.
Ändra inskickat kassakort
Om du vill ändra ett inskickat papperskassakort måste du kontakta oss så skickar vi ett nytt kassakort för den veckan.

Konstnärligt arbete

För dig som arbetar inom kulturområdet finns information om hur du ska fylla i dina tidrapporter på sidan Kulturarbete.

Stäng

Du har valt att inte acceptera cookies för marknadsföring och vi kan därför inte visa innehållet i det här blocket.

Ändra cookies-inställningar

Så här tidrapporterar du i Mina sidor

Tycker du att det är krångligt att fylla i tidrapporten? I vår instruktionsfilm förklarar vi på två minuter hur du gör.

Skicka in tidrapporten i tid

Om din tidrapport inte kommer in inom nio månader från den sista dagen på rapporten är rätten till ersättning för den veckan förlorad, om det inte finns synnerliga skäl.

Använd omräkningstabellen

Omräkningstabellen hjälper dig att beräkna hur många dagar du kan få ersättning för under en vecka.

  • Uppdaterad: 26 april 2024

Vanliga frågor om tidrapporten

Det är med tidrapporten du söker ersättning. På tidrapporten fyller du i vad du har gjort under den vecka du söker ersättning för, till exempel om du har arbetat, varit sjuk eller varit arbetslös. När vi får in din tidrapport vet vi hur mycket arbetslös tid vi ska ersätta dig för.

Du fyller i din första tidrapport en vecka efter att du har anmält dig som arbetslös. Du skickar snabbt och enkelt in dina tidrapporter på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor för att skicka dina tidrapporter. Du behöver e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID för att logga in.

Kontakta oss om du inte har möjlighet att använda Mina Sidor, så skickar vi papperskassakort till dig.

Mina sidor

Du rapporterar en vecka i taget och kan tidigast skicka in en tidrapport när veckan har passerat.

Vi betalar ut ersättning varje vecka. Om vi får din tidrapport direkt på måndagen efter att veckan har passerat kan du få din ersättning redan på torsdagen samma vecka. Om du istället vill ha din ersättning utbetald var fjärde vecka kan du välja att skicka in fyra tidrapporter i taget.

Alla frågor och svar