Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Problem med BankID

Det är för närvarande problem med BankID vilket gör att det kan vara svårt att logga in på våra e-tjänster. Vi arbetar på att lösa problemet. Försök gärna att logga in lite senare.

Det är många som ringer oss

Vi prioriterar att besluta om medlemskap och betala ut ersättning. Därför har vi begränsat telefontiderna till våra handläggare till 9-11. Läs våra frågor och svar om a-kassa och corona och om regeringens förslag till nya regler

Arbetsvillkor

Arbetslöshetsförsäkringen har, precis som andra försäkringar, vissa villkor. För att du ska kunna få ersättning behöver du ha arbetat och uppfylla ett arbetsvillkor.

Det här är arbetsvillkoret

En förutsättning för att ha rätt till ersättning från a-kassan är att du uppfyller ett arbetsvillkor. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös.

Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under en ramtid som i normalfallet är de 12 månaderna innan du anmälde dig på Arbetsförmedlingen. När vi avgör vilka månader som ingår i din ramtid bortser vi från månader som du har varit förhindrad att arbeta på grund av till exempel sjukdom, föräldraledighet eller heltidsstudier. Det är tid som kan hoppas över och ingår inte i arbetsvillkoret.

Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under ramtiden har förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar.

Du kan också uppfylla ett arbetsvillkor om du har förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader. Alla månader måste innehålla minst 50 arbetade timmar.

Om det behövs kan upp till två månader av föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in i arbetsvillkoret.

Tid som kan hoppas över

Ibland kan tiden innan arbetslöshet bestå av annat än arbete. I vissa fall kan sådan tid hoppas över. Det innebär att arbetsvillkoret kan vara uppfyllt längre tillbaka i tiden än de senaste 12 månaderna.

Vi kan bara hoppa över en kalendermånad om minst hälften av månaden består av tid som inte räknas med. Har du arbetat så mycket att månaden räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i ramtiden oavsett vad du har gjort resten av tiden.

Exempel på tid kan hoppas över:

  • Du kan styrka sjukdom.
  • Du har haft föräldrapenning
  • Du har studerat på heltid, och du har avslutat heltidsstudierna. Du ska ha avslutat heltidsstudierna efter att du fyllt 25 år, eller ha förvärvsarbetat på heltid i minst 5 sammanhängande månader innan studierna. Om du har jobbat under studietiden ingår månader med mer än 80 timmars arbete i arbetsvillkoret.
  • Du har varit hemma med barn som inte fyllt 2 år eller med adoptivbarn 2 år efter barnets ankomst till familjen.
  • Du har varit anställd med särskilt anställningsstöd
  • Du har följt med din make/maka alternativt sambo vid dennes arbete i utlandet, under förutsättning att makens eller makans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige. I detta fall finns ingen 5-årsbegränsning av den överhoppningsbara tiden.

Vi kan hoppa över högst 5 år och lägga ut ramtiden det sjätte året.

Avgångsvederlag räknas som arbete

Ett avgångsvederlag är en ersättning som betalas ut vid uppsägning. Avgångsvederlaget bygger på en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare.

All ersättning som du har fått på grund av att anställningen har upphört betraktas som regel som ett avgångsvederlag, oavsett vad ersättningen kallas.

Tid som du har avgångsvederlag kan vi räkna med i arbetsvillkoret när du söker ersättning. Det beror på att avgångsvederlag räknas som arbetad tid. Om du får ett avgångsvederlag i samband med att din anställning upphör betraktas du därför inte som arbetslös. Det innebär att du inte kan få ersättning från oss under tid med avgångsvederlag.

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen och gör en ansökan om ersättning på Mina sidor så räknar vi ut hur lång tid ditt avgångsvederlag täcker och när du kan få ersättning från oss.

Pensionsavtal i samband med att anställningen upphör

Om du får en tjänstepensionsförsäkring i samband med att din anställning upphör betraktas även det som ett avgångsvederlag, oavsett om det är möjligt att ändra i avtalet eller inte.

Ideellt skadestånd

Om du har blivit utsatt för en kränkning av arbetsgivaren genom lagbrott, till exempel uppsägning utan saklig grund, kan du få ideellt skadestånd. För att det ska vara ett ideellt skadestånd ska skadeståndet vara fastställt av domstol eller avtalat i centrala förhandlingar. I annat fall betraktar vi ersättningen som ett avgångsvederlag.

Om du har fått ideellt skadestånd påverkar det inte din rätt till ersättning.

Konkurs och lönegaranti

Lönegaranti är ett skydd för dig som inte fått din lön när din arbetsgivare gått i konkurs.

Tid som du har lönegaranti kan vi räkna med i arbetsvillkoret när du söker ersättning. Det beror på att den tiden räknas som arbetad tid. Om din anställning upphör på grund av konkurs och du får lönegaranti, betraktas du därför inte som arbetslös. Det innebär att du inte kan få ersättning från a-kassan under tid med lönegaranti. 

Konkursförvaltaren fattar beslut om rätt till lönegaranti

På beslutet om lönegaranti kan du se hur länge du omfattas av lönegarantin. Du får beslutet och arbetsgivarintyg från konkursförvaltaren. Om du vill veta vem som är förvaltare kan du vända dig till tingsrätten som fattat konkursbeslutet.

  • Uppdaterad: 16 december 2018