Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Tekniska problem med att ladda upp dokument i Mina sidor

När du laddar upp ett dokument i Mina sidor kan du få ett meddelande som säger att dokumentet innehåller virus.
 
Vår driftleverantör arbetar på att lösa problemet. Vi ber om ursäkt och hoppas att det ska vara löst inom kort.

Arbetsvillkor

Arbetslöshetsförsäkringen har, precis som andra försäkringar, vissa villkor. För att du ska kunna få ersättning behöver du ha arbetat och uppfylla ett arbetsvillkor.

Det här är arbetsvillkoret

En förutsättning för att ha rätt till ersättning från a-kassan är att du uppfyller ett arbetsvillkor. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös.

Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under en ramtid som i normalfallet är de 12 månaderna innan du anmälde dig på Arbetsförmedlingen. När vi avgör vilka månader som ingår i din ramtid bortser vi från månader som du har varit förhindrad att arbeta på grund av till exempel sjukdom, föräldraledighet eller heltidsstudier. Det är tid som kan hoppas över och ingår inte i arbetsvillkoret.

Du uppfyller ett arbetsvillkor om du har arbetat:

 • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna, eller
 • minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader under de senaste tolv månaderna.

Om det behövs kan upp till två månader av föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in i arbetsvillkoret.

Tid som kan hoppas över

Ibland kan tiden innan arbetslöshet bestå av annat än arbete. I vissa fall kan sådan tid hoppas över. Det innebär att arbetsvillkoret kan vara uppfyllt längre tillbaka i tiden än de senaste 12 månaderna.

Vi kan hoppa över högst 5 år och lägga ut ramtiden det sjätte året.

Exempel på tid som kan hoppas över:

 • Om du varit sjuk och kan styrka sjukdom, exempelvis att du har fått sjukpenning från Försäkringskassan.
 • Om du har haft föräldrapenning.
 • Om har studerat på heltid, och du har avslutat heltidsstudierna. Du ska ha avslutat heltidsstudierna efter att du fyllt 25 år, eller ha förvärvsarbetat på heltid i minst 5 sammanhängande månader innan studierna. Om du har jobbat under studietiden räknar vi med de månader som vi bedömer ingår i arbetsvillkoret.
 • Om du har studerat med omställningsstudiestöd på deltid. Om du har jobbat under studietiden räknar vi med de månader du har studerat och arbetat, om det är förmånligare för dig.
 • Om du har varit hemma med barn som inte fyllt 2 år eller med adoptivbarn 2 år efter barnets ankomst till familjen.
 • Om du har varit anställd med särskilt anställningsstöd.
 • Om du har följt med din make/maka alternativt sambo vid dennes arbete i utlandet, under förutsättning att makens eller makans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige. I detta fall finns ingen 5-årsbegränsning av den överhoppningsbara tiden.

Avgångsvederlag räknas som arbete

Ett avgångsvederlag är en ersättning som betalas ut vid en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare om att anställningen upphör.

All ersättning som du har fått på grund av att anställningen har upphört betraktas som regel som ett avgångsvederlag, oavsett vad ersättningen kallas.

Tid som du har avgångsvederlag kan vi räkna med i arbetsvillkoret när du söker ersättning. Det beror på att avgångsvederlag räknas som arbetad tid. Om du får ett avgångsvederlag i samband med att din anställning upphör betraktas du därför inte som arbetslös. Det innebär att du inte kan få ersättning från oss under tid med avgångsvederlag.

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen och gör en ansökan om ersättning på Mina sidor så räknar vi ut hur lång tid ditt avgångsvederlag täcker och när du kan få ersättning från oss.

Pensionsavtal i samband med att anställningen upphör

Om du får en tjänstepensionsförsäkring i samband med att din anställning upphör betraktas även det som ett avgångsvederlag, oavsett om det är möjligt att ändra i avtalet eller inte.

Ideellt skadestånd

Om du har blivit utsatt för en kränkning av arbetsgivaren genom lagbrott, till exempel uppsägning utan saklig grund, kan du få ideellt skadestånd. För att det ska vara ett ideellt skadestånd ska skadeståndet vara fastställt av domstol eller avtalat i centrala förhandlingar. I annat fall betraktar vi ersättningen som ett avgångsvederlag.

Om du har fått ideellt skadestånd påverkar det inte din rätt till ersättning.

Konkurs och lönegaranti

Lönegaranti är ett skydd för dig som inte fått din lön när din arbetsgivare gått i konkurs.

Tid som du har lönegaranti kan vi räkna med i arbetsvillkoret när du söker ersättning. Det beror på att den tiden räknas som arbetad tid. Om din anställning upphör på grund av konkurs och du får lönegaranti, betraktas du därför inte som arbetslös. Det innebär att du inte kan få ersättning från a-kassan under tid med lönegaranti. 

Konkursförvaltaren fattar beslut om rätt till lönegaranti

På beslutet om lönegaranti kan du se hur länge du omfattas av lönegarantin. Du får beslutet och arbetsgivarintyg från konkursförvaltaren. Om du vill veta vem som är förvaltare kan du vända dig till tingsrätten som fattat konkursbeslutet.

 • Uppdaterad: 2 februari 2024

Vanliga frågor och svar

Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös:

 • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
 • eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader under de senaste tolv månaderna.

Om det behövs kan upp till två månader av föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in i arbetsvillkoret.

Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under en ramtid som i normalfallet är de 12 månaderna innan du anmälde dig på Arbetsförmedlingen. När vi avgör vilka månader som ingår i din ramtid bortser vi från månader som du har varit förhindrad att arbeta på grund av till exempel sjukdom, föräldraledighet eller heltidsstudier. Det är tid som kan hoppas över och ingår inte i arbetsvillkoret.

Läs mer om arbetsvillkoret

Huvudregeln är att tid med korttidsarbete inte räknas med i ett arbetsvillkor, istället hoppar vi över den tiden och tittar på vad du har gjort före korttidsarbetet.

Men tid med korttidsarbete kan räknas med om den behövs för att du ska uppfylla ett arbetsvillkor eller om din ersättning skulle bli högre om vi räknade med den.

När vi räknar med tid med korttidsarbete i arbetsvillkoret kan vi dock bara räkna med den faktiska arbetstiden efter arbetstidsminskningen och den faktiska lönen efter löneminskningen. När vi beslutar om din ersättning räknar vi alltid på det sätt som är mest förmånligt för dig.

Läs mer om arbetsvillkor >

Alla frågor och svar