Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Om Unionens a-kassa

Vi är en av Sveriges största a-kassor med 720 000 medlemmar och vårt uppdrag är att fatta beslut i ärenden om medlemskap och ersättning enligt lagen om arbetslöshetskassor och lagen om arbetslöshetsförsäkring.

En organisation med ett myndighetsuppdrag

Unionens a-kassa är en egen juridisk person. Vi bedriver myndighetsutövning när vi fattar beslut i ersättningsärenden och om medlemskap och vi omfattas av reglerna om offentlighet och sekretess i ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Vår verksamhet regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor.

Vi har kontor i Stockholm och Malmö. Verksamheten leds av en kassaföreståndare som utses av styrelsen, som i sin tur väljs av arbetslöshetskassans föreningsstämma.

Vår historia

Unionens arbetslöshetskassa bildades den 1 januari 2008 genom ett samgående av Sifs och HTF:s arbetslöshetskassor. Den 1 januari 2012 slogs Teaterverksammas a-kassa samman med oss, den 1 januari 2014 blev Farmacitjänstemännens a-kassa en del av vår organisation och den 1 januari 2019 blev även Svensk handels a-kassa en del av Unionens a-kassa.

Vårt organisationsnummer är 802005-4840.

Vårt verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde, det vill säga vem som kan bli medlem hos oss, framgår av § 2 i våra stadgar.

Sammanfattningsvis kan du som är verksam i de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmarknaden, är kulturarbetare, elitidrottare eller anställd som uthyrd personal på bemanningsföretag bli medlem hos oss. Även du som är företagare är välkommen.

Hållbarhetsrapport

Det här är Unionens arbetslöshetskassas  hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2018.

Hållbarhetsrapport (pdf)

 

Är du medlem i fackförbundet Unionen?

Ansök om inkomstförsäkring

Om du också har inkomstförsäkring genom förbundet behöver du göra en särskild ansökan dit i samband med att du söker ersättning från oss.

Om du har frågor om inkomstförsäkringen eller vill komma i kontakt med Unionen Medlemsförsäkring AB ringer du 0771-27 28 00. 

Ansök om ersättning från Unionens inkomstförsäkring

Lägre avgift hos Unionen när du får ersättning från oss

Om du får ersättning från oss och är medlem i förbundet är det bra om du meddelar dem att du är arbetssökande och vilken ersättning du får från oss. Det kan påverka din medlemsavgift hos Unionen.

Logga in på unionen.se för att uppdatera dina uppgifter