Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Om Unionens a-kassa

Vi är en av Sveriges största a-kassor med 720 000 medlemmar och vårt uppdrag är att fatta beslut i ärenden om medlemskap och ersättning enligt lagen om arbetslöshetskassor och lagen om arbetslöshetsförsäkring.

En organisation med ett myndighetsuppdrag

Unionens a-kassa är en egen juridisk person. Vi bedriver myndighetsutövning när vi fattar beslut i ersättningsärenden och om medlemskap och vi omfattas av reglerna om offentlighet och sekretess i ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Vår verksamhet regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor.

Vi har kontor i Stockholm och Malmö. Verksamheten leds av en kassaföreståndare som utses av styrelsen, som i sin tur väljs av arbetslöshetskassans föreningsstämma.

Vår historia

Unionens arbetslöshetskassa bildades den 1 januari 2008 genom ett samgående av Sifs och HTF:s arbetslöshetskassor. Den 1 januari 2012 slogs Teaterverksammas a-kassa samman med oss, den 1 januari 2014 blev Farmacitjänstemännens a-kassa en del av vår organisation och den 1 januari 2019 blev även Svensk handels a-kassa en del av Unionens a-kassa. Den 1 september samma slogs Skogs- lantbrukstjänstemännens a-kassa samman med oss.

Vårt organisationsnummer är 802005-4840.

Vårt verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde, det vill säga vem som kan bli medlem hos oss, framgår av § 2 i våra stadgar.

Sammanfattningsvis kan du som är verksam i de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmarknaden, är kulturarbetare, elitidrottare eller anställd som uthyrd personal på bemanningsföretag bli medlem hos oss. Även du som är företagare är välkommen.

Årsredovisning och hållbarhetrapport