Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Om Unionens a-kassa

Vi är en av Sveriges största a-kassor med 740 000 medlemmar och vårt uppdrag är att fatta beslut i ärenden om medlemskap och ersättning enligt lagen om arbetslöshetskassor och lagen om arbetslöshetsförsäkring.

En organisation med ett myndighetsuppdrag

Unionens a-kassa är en egen juridisk person. Vi bedriver myndighetsutövning när vi fattar beslut i ersättningsärenden och om medlemskap och vi omfattas av reglerna om offentlighet och sekretess i ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Vår verksamhet regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor.

Vi har kontor i Malmö, Stockholm och Örebro. Verksamheten leds av en kassaföreståndare som utses av styrelsen, som i sin tur väljs av arbetslöshetskassans föreningsstämma.

Vår historia

Unionens arbetslöshetskassa bildades den 1 januari 2008 genom ett samgående av Sifs och HTF:s arbetslöshetskassor. Den 1 januari 2012 slogs Teaterverksammas a-kassa samman med oss, den 1 januari 2014 blev Farmacitjänstemännens a-kassa en del av vår organisation och den 1 januari 2019 blev även Svensk handels a-kassa en del av Unionens a-kassa. Den 1 september samma slogs Skogs- lantbrukstjänstemännens a-kassa samman med oss.

Vårt organisationsnummer är 802005-4840.

Vårt verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde, det vill säga vem som kan bli medlem hos oss, framgår av § 2 i våra stadgar.

Sammanfattningsvis kan du som är verksam i de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmarknaden, är kulturarbetare, elitidrottare eller anställd som uthyrd personal på bemanningsföretag bli medlem hos oss. Även du som är företagare är välkommen.

Årsredovisning och hållbarhetrapport

Visselblåsarfunktion

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden på vår arbetsplats. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Vi har en visselblåsarfunktion där du anonymt kan lämna information om missförhållanden. Du kan lämna din rapport digitalt:

Rapportera


Vem kan visselblåsa?
Utöver anställda vid Unionens a-kassa omfattas till exempel våra samarbetspartners, leverantörer och förtroendevalda vid Unionens a-kassa.

Funktionen hanteras av en extern part och ska inte användas för frågor om medlemskaps- eller ansökningsärenden. Det riskerar att fördröja ditt ärende.