Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER 2020: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Driftstörning på BankID

På grund av problemen med BankID under måndagen förlänger vi tiden för tidrapportering och betalar ut ersättning på fredag den här veckan. Om du tidrapporterar före midnatt tisdagen den 20 oktober kommer du att kunna få din utbetalning på fredag.

Det är många som har frågor om a-kassa

För att hjälpa dig har vi samlat information som är aktuell just nu på sidan Frågor och svar om a-kassa och corona.

Om du har eller ska studera

Som regel kan du inte få ersättning från a-kassan när du studerar. Det beror på att du då inte räknas som arbetslös i försäkringens mening. För att ha rätt till ersättning efter studier behöver du ha avslutat eller avbrutit dem.

Det finns vissa undantag. Om du till exempel studerar på deltid kan du ha rätt till ersättning.

Studier på heltid

Du som har studerat på heltid kan ha rätt till a-kassa om du har avslutat eller avbrutit dina studier, oavsett om du har studerat i Sverige eller utomlands. Då kan vi hoppa över tiden du har studerat när vi prövar om du uppfyller arbetsvillkoret. För att vi ska kunna hoppa över tiden måste du ha fyllt 25 år innan studierna är avslutade eller ha arbetat minst fem sammanhängande månader heltid före studierna.

Du måste också i övrigt uppfylla villkoren för ersättning.

Förutsättningar för heltidsstudier och a-kassa

Du kan ha rätt till a-kassa samtidigt som du studerar på heltid under vissa förutsättningar:

 • Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
 • Studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete.
 • Studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd.
 • Du behöver ha studerat på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Under en och samma ersättningsperiod kan du som längst få ersättning i 20 veckor samtidigt som du studerar på heltid.

Uppehåll i studierna

Om du har ett uppehåll i dina studier ses du i första hand som studerande och inte som arbetssökande. Därför har du inte rätt till ersättning under lov eller andra studieuppehåll.

Studier på deltid

Det kan vara möjligt att studera på deltid samtidigt som du får ersättning från oss. Du kan som längst studera och få a-kassa samtidigt i 20 veckor under en och samma ersättningsperiod.

Förutsättningar för deltidsstudier och a-kassa

Vi kan bevilja dig ersättning samtidigt som du studerar på deltid under följande förutsättningar:

 • Studierna får vara högst 50 procent av heltid.
 • Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
 • Studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete.
 • Studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd.

Det finns ett undantag till den sista punkten. Om du har studerat på deltid med studiestöd kan du få fortsätta med studierna och få ersättning om du kombinerade studierna med arbete under minst 15 veckor innan du blev arbetslös.

Ersättning i samband med orienteringskurs

Du kan få ersättning samtidigt som du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid under förutsättning att kursen syftar till att:

 • ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
 • underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Under en och samma ersättningsperiod kan du som mest få ersättning i 15 dagar i samband med en orienteringskurs.

 • Uppdaterad: 16 december 2018