A-kassa och pension

Du kan kombinera a-kassa och uttag av pension, men det kan påverka din ersättning från oss eftersom vi bara ersätter tid som du söker arbete.

Olika typer av pension påverkar din a-kassa på olika sätt.

Tjänstepension eller förtida uttag av den allmänna pensionen

Om du har tjänstepension eller gör förtida uttag av den allmänna pensionen drar vi av pensionsbeloppet från din ersättning från oss. Det gäller även om du bara tar ut din premiepension.

För att vi ska kunna göra rätt avdrag behöver vi en kopia på ditt beslut om pension.

Om ersättningen per dag efter understiger 10 kronor efter att vi har gjort pensionsavdraget, betalar vi inte ut någon ersättning.

Privata pensionsförsäkringar

Privata pensionsförsäkringar som inte betalats av arbetsgivare påverkar inte rätten till ersättning från a-kassan. Detsamma gäller omställningspension och efterlevandepension. Om du får efterlevandepension behöver vi ett intyg på det. 

Pension för att anställningen upphör

Om du och din arbetsgivare kommer överens om en tjänstepensionsförsäkring med anledning av att anställningen upphör betraktar vi den som ett avgångsvederlag. Det gäller oavsett om det är möjligt att ändra i avtalet eller inte.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024