Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Problem med BankID

Det är för närvarande problem med BankID vilket gör att det kan vara svårt att logga in på våra e-tjänster. Vi arbetar på att lösa problemet. Försök gärna att logga in lite senare.

Det är många som ringer oss

Vi prioriterar att besluta om medlemskap och betala ut ersättning. Därför har vi begränsat telefontiderna till våra handläggare till 9-11. Läs våra frågor och svar om a-kassa och corona och om regeringens förslag till nya regler

Särskilda yrken och uppdrag

För vissa yrken och uppdrag finns det tid då har du inte rätt till ersättning från oss även om du inte utför något faktiskt arbete. Det kan vara för att du är bunden av kontrakt eller tidigare har tjänat in lön för den perioden. I de flesta fall kan den tiden ingå i ett arbetsvillkor.

Lärare med ferielön

Ferielön är lön som du med ferietjänst har arbetat in under läsåret för att kunna vara ledig på sommaren. Om du har haft en anställning med ferielön under läsåret har du alltså tjänat in lön för sommarlovet. Eftersom du inte kan få a-kassa samtidigt som du har ferielön är din rätt till ersättning begränsad under sommaren.

Hur mycket du har jobbat under läsåret styr hur lång tid vi anser att du är ersatt av din ferielön. Det spelar ingen roll när du har jobbat under läsåret. Ferielön ska alltid täcka ledighet under sommaren. Om du har arbetat med ferielön under hösten och söker ersättning till sommaren kommer din intjänade ferielön att påverka ersättningsrätten under sommaren. 

Tid med ferielön räknas som arbetad tid och kan därför ingå i ett arbetsvillkor. En dag med ferielön är alltid en hel dag oavsett om du har arbetat heltid eller deltid. Du ska redovisa tid med ferielön på tidrapporten.

Liknande regler gäller för dig som är anställd med uppehållslön eller tjänstgöringsfri tid.

Elitidrottare

När du som elitidrottare omfattas av ett kontrakt eller avtal kan du som regel inte få a-kassa, eftersom du inte är arbetslös enligt försäkringens mening. Det gäller oavsett om du faktiskt arbetar eller får lön under denna period eftersom du i och med kontraktet anses vara bunden till din klubb.

Uppdragstagare

Om du är uppdragstagare ses du som antingen anställd eller företagare i försäkringens mening. Vi behöver alltid utreda vad som gäller för dig. I vår utredning tittar vi på hur självständig du är i ditt uppdrag.

Självständiga uppdragstagare 

Om du är en självständig uppdragstagare betraktar vi dig som företagare. Då gäller reglerna för företagare.

Du är antagligen en självständig uppdragstagare om du:

  • utför uppdragen utan kontroll eller arbetsledning från uppdragsgivaren.
  • kan arbeta med uppdraget när du vill och var du vill.
  • kan ta uppdrag för flera uppdragsgivare samtidigt.
  • använder din egen utrustning. 
  • står för alla utgifter för uppdraget och tar betalt för den totala kostnaden.

Är du en självständig uppdragstagare kan du inte få ersättning samtidigt eller mellan uppdrag. Du måste upphöra med uppdragen för att kunna få ersättning.

Osjälvständiga uppdragstagare 

Om du är en osjälvständig uppdragstagare betraktar vi dig som anställd. Då gäller reglerna för anställda.

Du är antagligen en osjälvständig uppdragstagare om uppdraget i stort liknar en anställning. Det betyder att du till exempel utför uppdraget i uppdragsgivarens lokaler och inte behöver ha egen utrustning för arbetet. 

Om vi bedömer att du är en osjälvständig uppdragstagare kan du få ersättning samtidigt eller mellan uppdrag.

Vi gör en helhetsbedömning av dina uppdrag

Om du har haft flera uppdrag utreder vi självständigheten i varje enskilt uppdrag. Men vi gör också en samlad bedömning av alla uppdrag för att fastställa om du är självständig eller osjälvständig som uppdragstagare. Antalet uppdrag och uppdragsgivare har betydelse för vår bedömning.

Förtroendeuppdrag

Ett politiskt  eller fackligt förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från din anställning räknas som arbete i försäkringens mening. Det betyder att förtroendeuppdraget kan ingå i ett arbetsvillkor och att du ska redovisa uppdraget som arbete på dina tidrapporter. 

Följande förtroendeuppdrag räknas som arbete:

  • nämndemän
  • riksdagsledamöter
  • förtroendevalda i kommuner och landsting
  • fackligt förtroendevalda och skyddsombud

Om du har ett annat förtroendeuppdrag, till exempel i din bostadsrättsförening, ditt föräldrakooperativ eller i en idrottsförening, räknas inte det uppdraget som arbete. 

  • Uppdaterad: 16 december 2018