Om du tycker att vårt beslut är fel

Om du tycker att vårt beslut är fel kan du begära att vi omprövar det. Tycker du att även omprövningsbeslutet är fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Kontakta oss så snart som möjligt om du tycker att något har blivit fel. Har det gått mer än två månder sedan du fick beslutet kan det inte prövas på nytt.

Omprövning

Om du tycker att vårt beslut är fel kan du begära att vi prövar beslutet en gång till. Vi behöver få din begäran om omprövning skriftligt. Vi behöver också veta vad du tycker är fel och hur du tycker att det ska ändras. Om du har några nya uppgifter ska du skicka med dem.

Om någon hjälper dig med din begäran behöver du skicka med en fullmakt för den personen.

För att vi ska kunna pröva ditt ärende på nytt behöver vi få din begäran inom två månader från den dag du fick beslutet.

Har du frågor om ditt beslut eller om du vill begära omprövning, använder du tjänsten Klaga/Fråga på beslut i Mina sidor. 

Om du inte använder Mina sidor kan du skicka din begäran om omprövning per post till: 

Unionens a-kassa
Fe 14
930 88 Arjeplog

Kom ihåg att skriva ditt personnummer på alla handlingar och skriva under din begäran om du skickar omprövningen per post.

Överklagan

Om du tycker att omprövningsbeslutet är fel kan du överklaga det till förvaltningsrätten. När du överklagar ska du rikta dig till förvaltningsrätten men du ska skicka den till oss. Vi skickar sedan din överklagan och övriga handlingar i ditt ärende till förvaltningsrätten.

Skriv vad du tycker är fel och hur du tycker att det ska ändras.

Om någon hjälper dig med din begäran behöver du skicka med en fullmakt för den personen.

För att förvaltningsrätten ska kunna pröva vårt beslut behöver vi få din överklagan inom två månader från den dag du fick beslutet. Du kan skicka din överklagan som ett meddelande i Mina sidor.

Om du inte använder Mina sidor kan du skicka den per post. Adressen för överklagan är:

Unionens a-kassa
Fe 14
930 88 Arjeplog

Kom ihåg att skriva ditt personnummer och skriva under din överklagan om du skickar den per post.

Prövningstillstånd i kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen

Om du överklagar förvaltningsrättens dom eller beslut till kammarrätten kommer domstolen att bedöma om ditt ärende får prövningstillstånd. Det är sällsynt att kammarrätten prövar ärenden. Får du inte prövningstillstånd gäller förvaltningsrättens dom eller beslut.

Om du överklagar kammarrättens dom eller beslut till Högsta förvaltningsdomstolen kommer domstolen att bedöma om ditt ärende får prövningstillstånd. Det är mycket sällsynt att Högsta förvaltningsdomstolen prövar ärenden. Får du inte prövningstillstånd gäller kammarrättens dom eller beslut.

Fullmakt

Dina handlingar omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Därför får vi bara diskutera ditt ärende med just dig. Om du vill att vi pratar med någon annan om ditt ärende behöver du lämna en fullmakt för det.

Blankett Samtycke och fullmakt (pdf) 

Om du vill söka skadestånd från staten

Om du anser att du har lidigt ekonomisk skada av vår hantering av ditt ärende eller av vårt beslut kan du söka skadestånd. 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) prövar skadeståndsärenden om du anser att vi har gett dig felaktig information. Justitiekanslern prövar skadeståndsärenden om du tycker att vårt beslut är felaktigt.

För att få skadestånd ska du kunna visa:

  • vad vi har gjort för fel,
  • att felet har orsakat dig skada, och
  • att beloppet du vill ha i skadestånd är motiverat.

Innan du begär skadestånd från IAF eller Justitiekanslern behöver du först ha begärt omprövning och överklagat det beslut som du anser är felaktigt. 

  • Uppdaterad: 20 november 2023