Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER 2020: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

För dig som är kulturarbetare

Inom kulturområdet finns det en stor mängd olika yrkesroller och anställningsformer. Din yrkesroll och arbetets karaktär har betydelse för hur vi räknar tiden för ditt arbetsvillkor och hur du ska fylla i din arbetade tid på dina tidrapporter.

Oavsett vilken roll du har ser vi dig oftast som heltidsanställd. Det betyder att du inte är arbetslös i försäkringens mening under tiden som du är bunden av ett kontrakt. 

Arbetsvillkor med konstnärligt arbete

Tid som du får betalt för räknas alltid som arbete och kan därför ingå i ett arbetsvillkor.

Om du enligt ditt avtal har betald förberedelse- och repetitionstid kommer vi att räkna med den när vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor även om förberedelse- och repetitionstiden inte finns med på arbetsgivarintyget.

Om du inte har betald förberedelse- och repetitionstid räknas det inte som arbete och kan inte ingå i ett arbetsvillkor.

Så här tidrapporterar du 

Du ska redovisa all arbetad tid på dina tidrapporter. Det innebär att du också ska redovisa förberedelse- och repetitionstid. Betald tid fyller du i som arbete och obetald tid som Kan inte ta arbete.

Under förberedelse- och repetitionstid har du inte rätt till ersättning från a-kassan. Det gäller även om du inte får betalt för den tiden. Din yrkesroll, arbetets karaktär och ditt kontrakt styr hur du ska fylla i dina tidrapporter.

För att vi ska kunna hjälpa dig att göra rätt med tidrapporteringen är det viktigt att du skickar in en kopia på ditt anställningsavtal eller kontrakt så fort som möjligt.

Tillfälligt konstnärligt arbete - kortare än 14 dagar

Om du har ett tillfälligt konstnärligt arbete som du får betalt för ska du räkna om lönen till timmar. Det gäller oavsett om du får gage, arvode eller timlön.

För att ditt konstnärliga arbete ska betraktas som tillfälligt ska anställningen vara kortare än 14 dagar.

Så här räknar du om lön till timmar

För att få fram antal arbetade timmar dividerar du bruttolönen per arbetad dag, exklusive semesterersättning, med schablonbeloppet som är 180 kronor. Fyll i timmarna på tidrapporten och avrunda till närmsta hel eller halv timme.

En arbetad dag ska alltid redovisas med minst 8 och max 40 timmar per tidrapportsvecka. Om den framräknade arbetade tiden till exempel blir 45 timmar redovisar du 40 timmar på tidrapporten för veckan du utförde arbetet och resterande 5 timmar efterföljande tidrapport.

Du redovisar varje tillfälligt konstnärligt arbete i som längst 4 veckor, det vill säga i veckan du utförde arbetet och de tre efterföljande veckorna.

Under förberedelsetid har du inte rätt till ersättning och behöver inte skicka in några tidrapporter.

Schablonbeloppet fastställs av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och räknas upp en gång per år. Under perioden 1 april till och med 31 december 2018 var schablonbeloppet 176 kronor. Från och med den 1 januari 2019 är schablonbeloppet 180 kronor.

Bunden av kontrakt

När du omfattas av ett kontrakt eller avtal kan du som regel inte få a-kassa, eftersom du inte är arbetslös enligt försäkringens mening. Det gäller oavsett om du faktiskt arbetar eller får lön under denna period.

För att vi ska kunna avgöra om du anses bunden av ditt kontrakt eller inte, är det viktigt att du så fort som möjligt skickar in en kopia av kontraktet. 

Ljud- och talboksinläsare

Du har inte rätt till ersättning från a-kassan under tid du läser in en ljud- eller talbok. Skicka in en kopia på ditt avtal eller annan överenskommelse så fort du får det, så att vi kan ta ställning till vilken period du inte har rätt till ersättning.

Uppdragstagare och egenanställda

Om du tar uppdrag och fakturerar genom egenanställningsföretag utreder vi om du ska ses som företagare eller som anställd i försäkringens mening. Om vår utredning visar att du är en självständig uppdragstagare betraktar vi dig som företagare. Då omfattas du av reglerna för företagare.

För att vi ska kunna göra en bedömning av din självständighet behöver vi en kopia på avtalet mellan dig och uppdragsgivaren och en kopia på avtalet mellan dig och egenanställningsföretaget.

Läs om reglerna för företagare och egenanställningsföretag.

Läs om reglerna för uppdragstagare.

Ideell eller ekonomisk förening

Om du är medlem i en ideell eller ekonomisk förening utreder vi om föreningen bedriver näringsverksamhet och om du genom ditt engagemang anses vara företagare eller om du är att betraktas som anställd.

För att vi ska kunna avgöra vad som gäller för dig utreder vi föreningens syfte, vilken typ av verksamhet som bedrivs och din roll i föreningen genom att bland annat titta på föreningens stadgar och det senaste årsmötesprotokollet.

Om du är engagerad i en förening som inte bedriver näringsverksamhet påverkar det som regel inte din rätt till ersättning från oss, så länge du inte utför avlönat arbete eller blir hindrad att söka och ta arbete på grund av ditt engagemang. syfte och din roll i föreningen genom att titta på föreningens stadgar.

Läs mer om ideell förening och a-kassa.

  • Uppdaterad: 1 januari 2019

Prata med våra specialister

Om du är kulturarbetare eller arbetsgivare inom kulturområdet får du gärna höra av dig till vår kultursektion mellan klockan 9 och 10 varje vardag. 

0770-77 77 88