För dig som är kulturarbetare

Inom kulturområdet finns det en stor mängd olika yrkesroller och anställningsformer. Din yrkesroll och arbetets karaktär har betydelse för hur vi räknar tiden för ditt arbetsvillkor och hur du ska fylla i din arbetade tid på dina tidrapporter. 

Arbetsvillkor med konstnärligt arbete

Tid som du får betalt för räknas alltid som arbete och kan därför ingå i ett arbetsvillkor.

Om du enligt ditt avtal har betald förberedelse- och repetitionstid kommer vi att räkna med den när vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor även om förberedelse- och repetitionstiden inte finns med på arbetsgivarintyget.

Om du inte har betald förberedelse- och repetitionstid räknas det inte som arbete och kan inte ingå i ett arbetsvillkor.

Så här tidrapporterar du 

Du ska redovisa all arbetad tid på dina tidrapporter. Det innebär att du också ska redovisa förberedelse- och repetitionstid. Betald tid fyller du i som arbete och obetald tid som Kan inte ta arbete.

Under förberedelse- och repetitionstid har du inte rätt till ersättning från a-kassan. Det gäller även om du inte får betalt för den tiden. Din yrkesroll, arbetets karaktär och ditt kontrakt styr hur du ska fylla i dina tidrapporter.

För att vi ska kunna hjälpa dig att göra rätt med tidrapporteringen är det viktigt att du skickar in en kopia på ditt anställningsavtal eller kontrakt så fort som möjligt.

Tillfälligt konstnärligt arbete - kortare än 14 dagar

Om du har ett tillfälligt konstnärligt arbete som du får lön för behöver du som regel räkna om lönen till timmar. Det gäller oavsett om du får gage, arvode eller timlön. Läs hur du gör i fördjupningsbladet Tidrapportera tillfälligt konstnärligt arbete nedan.

För att arbetet ska betraktas som tillfälligt ska anställningen vara kortare än 14 dagar. Om du har ett avtal inom scen, film eller tv som enligt vår bedömning inte hindrar dig att söka och ta andra arbeten, ses varje arbetsdag som ett tillfälligt konstnärligt arbete. Då behöver du räkna om arbetet när du ska tidrapportera.

Du som får all arbetad tid, inklusive förberedelse- och repetitionstid, styrkt på arbetsgivarintyget ska inte räkna om din lön till timmar.

Bunden av kontrakt

När du omfattas av ett kontrakt eller avtal behöver vi utreda om kontraktet hindrar dig från att söka och ta lämpliga arbeten. Om vi bedömer att kontraktet begränsar dina möjligheter att söka och ta jobb har du inte rätt till ersättning under tiden du är bunden av kontraktet, oavsett om du faktiskt arbetar eller får lön.

För att vi ska kunna avgöra vad som gäller för dig, är det viktigt att du så fort som möjligt skickar in en kopia av kontraktet.

Ljud- och talboksinläsare

Du har inte rätt till ersättning från a-kassan under tid du läser in en ljud- eller talbok. Skicka in en kopia på ditt avtal eller annan överenskommelse så fort du får det, så att vi kan ta ställning till när du har rätt till ersättning.

Fler fördjupningsblad för dig som är kulturarbetare

Uppdragstagare och egenanställda

Om du tar uppdrag och fakturerar genom egenanställningsföretag utreder vi om du ska ses som företagare eller som anställd i försäkringens mening. Om vår utredning visar att du är en självständig uppdragstagare betraktar vi dig som företagare. Då omfattas du av reglerna för företagare.

För att vi ska kunna göra en bedömning av din självständighet behöver vi en kopia på avtalet mellan dig och uppdragsgivaren och en kopia på avtalet mellan dig och egenanställningsföretaget.

Läs om reglerna för företagare och egenanställningsföretag.

Läs om reglerna för uppdragstagare.

Ideell eller ekonomisk förening

Om du är medlem i en ideell eller ekonomisk förening utreder vi om föreningen bedriver näringsverksamhet och om du genom ditt engagemang anses vara företagare eller om du är att betraktas som anställd.

För att vi ska kunna avgöra vad som gäller för dig utreder vi föreningens syfte, vilken typ av verksamhet som bedrivs och din roll i föreningen genom att bland annat titta på föreningens stadgar och det senaste årsmötesprotokollet.

Om du är engagerad i en förening som inte bedriver näringsverksamhet påverkar det som regel inte din rätt till ersättning från oss, så länge du inte utför avlönat arbete eller blir hindrad att söka och ta arbete på grund av ditt engagemang. syfte och din roll i föreningen genom att titta på föreningens stadgar.

Läs mer om ideell förening och a-kassa.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024

Prata med våra specialister

Om du är kulturarbetare eller arbetsgivare inom kulturområdet får du gärna höra av dig till vår kultursektion mellan klockan 9 och 10.

0770-77 77 88