Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER 2020: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Kom ihåg att meddela oss alla förändringar!

När du söker ersättning från a-kassan är du ansvarig för att de uppgifter du lämnar till oss är riktiga och fullständiga. Förändringar, som nytt arbete eller föräldraledighet, kan påverka din rätt till ersättning. För att du inte ska få ersättning du inte har rätt till är det viktigt att du meddelar oss om något ändras. 

Kontakta oss om din situation förändras

När du skickar in din ansökan om ersättning och dina tidrapporter intygar du att du kommer att meddela oss om uppgifterna ändras. Det är viktigt att du hör av dig till oss inom två veckor om något i din situation förändras, för att undvika att du får fel ersättning. 

Om du får ersättning som du inte har rätt till på grund av att du har lämnat felaktig eller ofullständig information till oss blir du återbetalningsskyldig. Vi kan också komma att utreda om ditt medlemskap ska avslutas och om du har gjort dig skyldig till bidragsbrott.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

Om du får ett deltidsarbete

Om du får en anställning på deltid ska du meddela oss det på Mina sidor. Du ska också skicka in en kopia på ditt anställningsbevis eller anställningsavtal, oavsett vilken anställningsform du har. Du kan ladda upp dokumentet på Mina sidor. 

När du har skickat in information om det arbete du har fått kan vi tala om hur du ska redovisa arbetet på tidrapporterna.

Skicka in arbetsgivarintyg

Kom ihåg att skicka in arbetsgivarintyg när anställningen upphör. Om du har ett deltidsarbete som pågår under en längre tid kommer vi att begära in arbetsgivarintyg löpande.

Om du får heltidsarbete

Om du får ett arbete på heltid, eller i den omfattning du söker ersättning från a-kassan, ska du meddela Arbetsförmedlingen att du har fått arbete. Du behöver inte meddela oss.

När du börjar arbeta heltid upphör din ersättningsrätt från oss och du ska inte längre skicka in tidrapporter. Det gäller även om lönen från anställningen betalas ut i efterskott. Det innebär att du inte kan få ersättning från a-kassan i väntan på den första löneutbetalningen.

Om anställningen börjar eller slutar mitt i veckan

Det är viktigt att du redovisar allt arbete på din tidrapporter. Om du börjar arbeta heltid mitt i veckan fyller du i att du är arbetslös fram tills din anställning börjar. Sedan fyller du i 8 timmar arbete till och med fredagen, och arbetslös på lördag och söndag. Om du har arbetat övertid fyller du i de arbetade timmarna på aktuell dag.

Om du påbörjar eller avslutar en deltidsanställning mitt i veckan behöver du räkna om anställningens omfattning till timmar per dag. Det gäller vid månadslön och timlön och oberoende av hur ditt schema ser ut. 

Fyll i de arbetade timmarna de dagar du är anställd. Kom ihåg att även fylla i eventuell mertid på aktuell dag.

Föräldraledighet

All tid som du har haft föräldrapenning ska du redovisa på din tidrapport. Det gäller oavsett om du har haft föräldrapenning på sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå. Detsamma gäller om du har haft tillfällig föräldrapenning, graviditetspenning eller 10-dagar. 

Om du ska vara föräldraledig på heltid en längre tid ska du inte skicka in några tidrapporter. Du behöver också meddela Arbetsförmedlingen att du inte är arbetssökande. 

Föräldraledighet på helgen påverkar inte din ersättning från oss

Om du är föräldraledig på helgen påverkar det inte din ersättning från a-kassan. Men det är viktigt att du tidrapporterar föräldrapenning så att din redovisning hos oss stämmer med de uppgifter du lämnar till Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassan om du har frågor om vilka regler som gäller om att ta ut föräldrapenning på helgen.

  • Uppdaterad: 16 december 2018