Kom ihåg att meddela oss alla förändringar!

När du söker ersättning från a-kassan är du ansvarig för att de uppgifter du lämnar till oss är riktiga och fullständiga och du är skyldig att höra av dig till oss inom två veckor om något i din situation förändras.

Om du har lämnat felaktig eller ofullständig information till oss, eller har låtit bli att meddela en förändring kan vi komma att utreda om ditt medlemskap ska avslutas och om du har gjort dig skyldig till bidragsbrott.

Så här meddelar du förändring

En del förändringar fyller du bara i på dina tidrapporter, för andra behöver du skicka ett meddelande eller intyg till oss.

Här har vi listat hur du meddelar förändring i några vanliga situationer. Det är alltid ditt ansvar att meddela en förändring, även om den inte finns med i listan. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

Arbete på deltid
Om du får en deltidsanställning samtidigt som du har a-kassa ska du fylla i att du har påbörjat en anställning och redovisa arbetet på tidrapporten. Fyll också i formuläret Information om arbete under e-tjänster i Mina sidor och skicka in en kopia på anställningsavtalet så snart du får det. Du kan enkelt ladda upp det i Mina sidor.

Meddela Arbetsförmedlingen att du har fått jobb.
Arbete på heltid
Om du får en heltidsanställning samtidigt som du har a-kassa ska du fylla i att du har påbörjat en anställning och redovisa arbetet på tidrapporten om anställningen börjar mitt i en vecka. Om anställningen börjar på en måndag behöver du inte skicka in fler tidrapporter.

Fyll också i formuläret Information om arbete under e-tjänster i Mina sidor och skicka in en kopia på anställningsavtalet så snart du får det. Du kan enkelt ladda upp det i Mina sidor.

Meddela Arbetsförmedlingen att du har fått jobb och inte längre är arbetssökande.
Flytt utomlands
Om du planerar att flytta utomlands är det viktigt att du meddelar oss det i Mina sidor innan du flyttar så att vi kan utreda om flytten påverkar din ersättning.
Frilansuppdrag och jobb på kontrakt
Om du tar ett uppdrag eller får ett kontrakt för ett arbete samtidigt som du har a-kassa behöver du skicka in en kopia på avtalet mellan dig och uppdragsgivaren. Du behöver också skicka in en kopia på avtalet mellan dig och egenanställningsföretaget om du fakturerar genom ett sådant.

Du kan enkelt ladda upp dina avtal i Mina sidor.
Förtroendeuppdrag
Om du tar ett förtroendeuppdrag samtidigt som du har a-kassa ska du fylla i formuläret Förtroendeuppdrag under e-tjänster i Mina sidor.
Förändrad arbetsmöjlighet
Om din arbetsmöjlighet förändras när du har a-kassa, till exempel för att du får sjukersättning, behöver du meddela oss det genom att ändra informationen i Min profil i Mina sidor.

Meddela också Arbetsförmedlingen i vilken omfattning du kan och vill arbeta.
Godkänt extraarbete
Om du har fått ett extraarbete i eget företag eller en anställning godkänt av oss måste du meddela oss om det blir någon förändring i omfattning eller inkomst. Det gör du genom att skicka ett meddelande till oss i Mina sidor.
Pension
Om du har sökt tjänstepension eller gör förtida uttag av den allmänna pensionen samtidigt som du har a-kassa behöver du meddela oss det för att vi ska kunna göra rätt avdrag på din ersättning från oss. Enklast skickar du ett meddelande till oss i Mina sidor.

Om du gör förtida uttag av den allmänna pensionen hämtar vi information direkt från Försäkringskassan men om du har tjänstepension behöver vi en kopia på ditt beslut, det kan du ladda upp i Mina sidor.

Det är viktigt att du också meddelar oss om du återkallar din pension eller sänker ditt pensionsuttag så att vi kan justera vårt avdrag. Ladda upp det nya beslutet i Mina sidor.
Sjukdom och föräldraledighet
Om du blir sjuk, med eller utan sjuklön eller sjukpenning, meddelar du det genom att fylla i Sjuk/FP och omfattningen på tidrapporten. Det gäller även om du sökt sjukpenning och fortfarande väntar på beslut eller ersättning från Försäkringskassan.

Om du är föräldraledig eller vårdar sjukt barn meddelar du även det genom att fylla i det på tidrapporten. Det gäller även om du ännu inte har fått ersättning från Försäkringskassan.
Starta företag
Om du planerar att starta ett företag samtidigt som du har a-kassa ska du meddela oss det i Mina sidor, eftersom du som regel inte kan kombinera eget företag med ersättning från oss.
Studier
Om du planerar att studera på deltid samtidigt som du får a-kassa behöver du skicka in en ansökan till oss, det gör du i Mina sidor.

Om du ska studera på heltid behöver du inte skicka in några tidrapporter eftersom du som regel inte kan få a-kassa jämsides med heltidsstudier. Om dina heltidsstudier börjar mitt i en vecka fyller du att du har påbörjat en utbildning på din tidrapport och att du inte kan ta arbete från och med den dag studierna börjar.

Kom ihåg att meddela Arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande.

På sidan Så här tidrapporterar du kan du läsa hur du fyller i tidrapporten i olika situationer.

  • Uppdaterad: 26 april 2024