Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Problem med BankID

Det är för närvarande problem med BankID vilket gör att det kan vara svårt att logga in på våra e-tjänster. Vi arbetar på att lösa problemet. Försök gärna att logga in lite senare.

Det är många som ringer oss

Vi prioriterar att besluta om medlemskap och betala ut ersättning. Därför har vi begränsat telefontiderna till våra handläggare till 9-11. Läs våra frågor och svar om a-kassa och corona och om regeringens förslag till nya regler

Föreningsstämma

Unionens a-kassa är en förening och alla medlemmar kan påverka vårt arbete genom en demokratisk process.

Vi håller en ordinarie föreningsstämma varje vår och en extrastämma varje höst där 57 valda ombud representerar alla våra medlemmar.

Nästa stämma

Vi håller extra föreningsstämma i Stockholm den 6 november 2019.

Vad gör föreningsstämman?

Föreningsstämmans uppdrag är att:

  1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
  2. besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
  3. fastställa a-kassans budget för nästkommande år.
  4. välja ledamöter och suppleanter i styrelsen.
  5. välja revisorer och suppleanter.
  6. besluta om övriga frågor som framläggs av styrelsen eller väckts av revisorer, ombud eller av medlem.

Val av ombud

Ombuden till a-kassans stämma väljs på ett separat möte i samband med fackförbundet Unionens regionråd. Regionråden hålls före april månads utgång varje år, och alla medlemmar i arbetslöshetskassan är välkomna att vara med på a-kassans möte.

Valkretsar

Unionens a-kassa har 18 valkretsar och våra valkretsar följer Unionens regionindelning:

Bergslagen
Dalarna
Gävleborg
Göteborg
Mellannorrland
Mälardalen
Norrbotten
Sjuhall
Skaraborg/Väst
Småland
Stockholm
Sydost
Sydväst
Uppland
Värmland
Västerbotten
Öst
Östra Sörmland/Gotland

 

 

  • Uppdaterad: 22 maj 2019