Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Föreningsstämma

Unionens a-kassa är en förening och alla medlemmar kan påverka vårt arbete genom en demokratisk process.

Vi håller en ordinarie föreningsstämma varje vår och en extrastämma varje höst där 57 valda ombud representerar alla våra medlemmar.

Nästa stämma

Vi håller föreningsstämma i Stockholm den 30 maj 2024.

Vad gör föreningsstämman?

Föreningsstämmans uppdrag är att:

  1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
  2. besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
  3. fastställa a-kassans budget för nästkommande år.
  4. välja ledamöter och suppleanter i styrelsen.
  5. välja revisorer och suppleanter.
  6. besluta om övriga frågor som framläggs av styrelsen eller väckts av revisorer, ombud eller av medlem.

Val av ombud

Ombuden till a-kassans stämma väljs på ett separat möte i samband med fackförbundet Unionens regionråd. Regionråden hålls före april månads utgång varje år, och alla medlemmar i arbetslöshetskassan är välkomna att vara med på a-kassans möte.

Valkretsar

Unionens a-kassa har 18 valkretsar:

Bergslagen
Dalarna
Gävleborg
Göteborg
Mellannorrland
Mälardalen
Norrbotten
Sjuhall
Skaraborg/Väst
Småland
Stockholm
Sydost
Sydväst
Uppland
Värmland
Västerbotten
Öst
Östra Sörmland/Gotland

 

 

  • Uppdaterad: 18 oktober 2023