Lagar och regler som gäller för oss som a-kassa och för dig som medlem

Här kan du läsa om de lagar och regler som styr vår verksamhet

Lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor

Vår verksamhet regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Regelverket är statligt och det är riksdagen som beslutar om reglerna som styr ersättningen från a-kassan. Det här betyder att alla a-kassor följer samma regler.

Länkar till lagtexter

Ersättningsärenden

Medlemsärenden

Arbete inom EU, EES eller Schweiz

Dataskyddsförordningen

Vi på Unionens arbetslöshetskassa värnar om våra medlemmars integritet. Du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter på bästa sätt och med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt.

Unionens arbetslöshetskassa är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har rätt till information när vi samlar in uppgifter om dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar dina uppgifter främst för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning.

Offentlighet och sekretess

Vi omfattas även av reglerna om offentlighet och sekretess i ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Dina handlingar omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Därför har vi endast möjlighet att diskutera ditt ärende med just dig. Om du vill att vi ska diskutera ditt ärende med någon annan krävs en fullmakt eller samtycke från dig.

När du vill ta tillbaka en fullmakt

Om du vill ta tillbaka en fullmakt skickar du ett meddelande i Mina sidor eller Mitt medlemskap.

  • Uppdaterad: 29 februari 2024