Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Arbetsförmedlingen och a-kassa

Det är Arbetsförmedlingen som ger dig stöd på vägen till ett nytt jobb. För att du ska ha rätt till a-kassa behöver du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt försöka få ett nytt arbete så snart som möjligt.

Du behöver också sköta kontakten med Arbetsförmedlingen och gå på planerade möten.

Om du inte sköter ditt arbetssökande eller om du förlänger din tid i arbetslöshet blir du avstängd från ersättning.

Aktivitetsrapportera varje månad

Du ska skicka in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad, där du redovisar vilka jobb du har sökt. Du ska också redovisa andra saker du har gjort för att få ett jobb.

Du aktivitetsrapporterar till Arbetsförmedlingen mellan den 1:a och den 14:e varje månad. Läs mer och rapportera dina aktiviteter på Arbetsförmedlingens webbplats.

Aktivitetsrapportera

Om du inte sköter ditt arbetssökande

Om du inte lämnar in din rapport i tid får vi ett meddelande från Arbetsförmedlingen. De meddelar oss också om du på andra sätt inte sköter ditt arbetssökande. Det kan vara att du inte medverkar till att upprätta en plan, missar ett möte med Arbetsförmedlingen, inte söker anvisat arbete eller inte är tillräckligt aktiv i ditt arbetssökande.

När vi får ett meddelande från Arbetsförmedlingen utreder vi om du ska få en sanktion i form av en varning eller avstängning från ersättning. 

  • 1:a gången får du en varning.
  • 2:a gången inom samma period stängs du av från ersättning i 1 ersättningsdag.
  • 3:e gången inom samma period stängs du av från ersättning i 5 ersättningsdagar.
  • 4:e gången inom samma period stängs du av från ersättning i 10 ersättningsdagar.
  • 5:e gången inom samma period förlorar du din rätt till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Du måste söka alla jobb

Som aktivt arbetssökande behöver du söka alla lämpliga arbeten som finns. Du kan inte kräva att få ett arbete inom ett visst yrkesområde eller begränsa ditt sökområde geografiskt. I de allra flesta fall är ett arbete lämpligt om en arbetsgivare vill anställa dig.

Om du tackar nej till arbete 

När du får a-kassa ska du försöka bryta din arbetslöshet så fort som möjligt. Därför får du inte förlänga din arbetslöshet genom att tacka nej till ett erbjudet arbete. Om du gör det får vi ett meddelande från Arbetsförmedlingen. Detsamma gäller om du medvetet orsakar att en anställning inte blir av.

När vi får ett meddelande från Arbetsförmedlingen utreder vi om du ska bli avstängd från ersättning. 

  • 1:a gången stängs du av från ersättning i 5 ersättningsdagar.
  • 2:a gången inom samma ersättningsperiod stängs du av från ersättning i 10 ersättningsdagar.
  • 3:e gången inom samma ersättningsperiod stängs du av från ersättning i 45 ersättningsdagar.
  • 4:e gången inom samma ersättningsperiod förlorar du din rätt till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Om det framgår av ditt arbetsgivarintyg att du har tackat nej till ett erbjudet arbete utreder vi på samma sätt som när vi får ett meddelande från Arbetsförmedlingen.

Om du blir avstängd från ersättning

Om du inte sköter ditt arbetssökande eller om du förlänger din tid i arbetslöshet blir du avstängd från ersättning ett visst antal dagar. Avstängningstiden räknas från händelsedagen, till exempel från den dag du skulle ha skickat in din aktivitetsrapport.

Avstängningsdagarna kan bara räknas av inom en period av 112 kalenderdagar från händelsedagen. En avstängning är alltså avklarad när avstängningsdagarna har räknats av eller när 112 dagar har passerat.

Du kan inte räkna av flera avstängningar samtidigt. Om du blir avstängd flera gånger läggs de ut efter varandra. 

Vad räknas som en avstängningsdag?

En avstängningsdag motsvarar en dag som du annars skulle ha fått ersättning från oss. Du måste alltså vara arbetssökande och anmäld på Arbetsförmedlingen. Även dagar du har arbetat minst tre timmar räknas som avstängningsdagar. Som mest kan vi räkna av fem avstängningsdagar per vecka. 

Vad räknas inte som en avstängningsdag?

Dagar du inte är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, är sjuk eller föräldraledig, har semester eller av annan anledning inte kan söka eller ta arbete räknas inte som avstängningsdagar. 

Arbetsförmedlingens film om a-kassa

  • Uppdaterad: 16 december 2018

Vanliga frågor och svar

En aktivitetsrapport är en rapport där du fyller i vilka arbeten du har sökt och annat som du har gjort för att få ett arbete.

Så länge du söker ersättning från oss behöver du fylla i och lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen mellan den 1:a och den 14:e varje månad.

Arbetsförmedlingen

Om du lämnar in din aktivitetsrapport för sent kommer Arbetsförmedlingen att skicka ett meddelande till oss om att du inte sköter ditt arbetssökande.

När vi får ett sådant meddelande utreder vi om det ska påverka din rätt till arbetslöshetsersättning. Första gången det händer får du en varning. Om det händer igen blir du avstängd från ersättning.

Alla frågor och svar