Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Om du har fått ersättning som du inte har rätt till

Om du får ersättning från a-kassan som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig. Om den felaktiga ersättningen beror på att du inte har lämnat rätt information till oss blir du återbetalningsskyldig, oavsett om du visste om att ersättningen var felaktig eller inte. Detsamma gäller om den felaktiga ersättningen beror på att du har låtit bli att lämna en uppgift till oss så att vi har saknat information som har betydelse för din ersättning. 

Även om du inte har orsakat den felaktiga ersättningen blir du återbetalningsskyldig om du har insett eller borde ha insett att ersättningen var felaktig.

Beslut om återbetalning gäller direkt

När vi är färdiga med utredningen av den felaktiga ersättningen får du ett beslut om återbetalning som gäller direkt, även om du begär omprövning eller överklagar. Det innebär att dröjsmålsränta börjar löpa om skulden inte är betald inom 30 dagar.

Om du begär omprövning eller överklagar ett ärende ändrar vi räntesatsen till anståndsränta. Den börjar gälla från den dag som vi får in din begäran om omprövning eller överklagan, dock tidigast 30 dagar efter beslutet, tills ditt ärende är färdigt.

Om du begär omprövning eller överklagar ett beslut driver vi inte in skulden under tiden ditt ärende hanteras.

Återbetalning på grund av retroaktiv lön eller skadestånd

Om du har fått ersättning från a-kassan och senare får lön eller skadestånd som motsvarar lön för samma tid, får du betala tillbaka ersättningen.

Räntebestämmelser

Om du inte betalar skulden i tid är vi skyldiga att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:653).

Om vi kommer överens om en avbetalningsplan gäller istället anståndsränta. Den är två procent högre än statens utlåningsränta.

Avgifter

Vi tar ut en avgift på 60 kronor för att skicka en påminnelse om du inte betalar skulden i tid. Om vi ska lägga upp en avbetalningsplan får du betala 170 kronor i uppläggningsavgift och 60 kronor per avi.

Befrielse från återbetalningsskyldighet

Om det finns särskilda skäl får vi besluta om befrielse från återbetalningsskyldighet. Vi kan besluta att du inte behöver betala tillbaka hela eller en del av den felaktiga ersättningen.

Du ska betala tillbaka bruttobeloppet

Eftersom Skatteverket numera får uppgifter om utbetalningar av skattepliktiga förmåner varje månad måste du betala tillbaka den utbetalda ersättningen plus skatteavdraget om du har fått en felaktig utbetalning.

Vi drar av skatt på din ersättning som vi betalar in till Skatteverket åt dig. Om du har fått för mycket eller felaktig ersättning kan du behöva betala tillbaka den utbetalda ersättningen plus skatteavdraget
till oss.

Om du har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till oss

Om du medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till oss som har betydelse för rätten till ersättning kan du bli utesluten ur a-kassan eller frånkänd ersättning.

Detsamma gäller om du medvetet eller av grov vårdslöshet låter bli att anmäla ändrade uppgifter som har betydelse för rätten till ersättning till oss.

Det är vår kassaföreståndare som beslutar om uteslutning och frånkännande.

Uteslutning innebär att du inte längre är med i a-kassan. Du kan ansöka om nytt medlemskap direkt efter en uteslutning, men du kan tidigast få ersättning när du har uppfyllt ett nytt medlemsvillkor. Du uppfyller ett nytt medlemsvillkor när du efter uteslutningen har tolv medlemsmånader i en a-kassa.

Ett beslut om frånkännande innebär att du förlorar din ersättning i minst 45 och mest i 195 ersättningsdagar. Du måste också arbeta i minst 80 dagar innan du kan få ersättning igen.

Du blir också skyldig att betala tillbaka den felaktiga ersättningen. 

Bidragsbrottslagen

Bidragsbrottslagen är riktad mot dem som gör sig skyldiga till brott i samband med ansökningar och utbetalningar av till exempel arbetslöshetsersättning. Syftet med lagen är att minska antalet felaktiga utbetalningar och stärka förtroendet för välfärdssystemet.

A-kassan är skyldig att göra en polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott i samband med ansökningar och utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

Avräkningsordning

Om du har en skuld till oss räknas den av i en viss ordning. Skulden kan bestå av olika delar och med den avräkningsordningen vi har kan du snabbare bli skuldfri.

Din skuld kommer att minska snabbare genom att den del av skulden som gör att räntan växer kommer att avräknas först.  

Avräkningsordning: 

  1. Skuldens kapitalbelopp
  2. Eventuella kostnader och avgifter
  3. Eventuell ränta

Tidigare gällde följande avräkningsordning: 

  1. Eventuella kostnader och avgifter
  2. Eventuell ränta
  3. Skuldens kapitalbelopp

Om du vill behålla den tidigare avräkningsordningen behöver du meddela oss. Det gör du enkelt på Mina sidor.

Vill du prata med en återkravsspecialist?

Du kan ringa till våra återkravsutredare måndag, onsdag och fredag mellan klockan 9.00 och 11.00.

  • Uppdaterad: 26 augusti 2021