Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER 2020: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Driftstörning på BankID

På grund av problemen med BankID under måndagen förlänger vi tiden för tidrapportering och betalar ut ersättning på fredag den här veckan. Om du tidrapporterar före midnatt tisdagen den 20 oktober kommer du att kunna få din utbetalning på fredag.

Det är många som har frågor om a-kassa

För att hjälpa dig har vi samlat information som är aktuell just nu på sidan Frågor och svar om a-kassa och corona.

Arbete inom EU, EES eller i Schweiz

När du arbetar inom EU, EES, eller i Schweiz, gäller EU-förordningen. Som ett komplement till den finns den nordiska konventionen som gäller för dig som jobbar i något av de nordiska länderna. Dessa regelverk innebär att du kan ha möjlighet att räkna med ditt arbete om du behöver söka a-kassa när du är tillbaka i Sverige.

Om du har avslutat ditt medlemskap hos oss på grund av arbete utomlands behöver du söka nytt medlemskap så snart ditt arbete upphör för att skydda din medlemstid i a-kassan.

Om du söker a-kassa efter arbete utanför EU, EES eller Schweiz kan du som regel inte få ersättning från oss.

Anställd av SAS i Danmark och bosatt i Sverige

Många SAS-anställda i Danmark har blivit erbjudna avtal om tvungen orlov som ett alternativ till uppsägning från anställningen.

Om du har ett avtal om tvungen orlov och är medlem i en dansk a-kassa under din anställning bör du kontakta din danska a-kassa så snart som möjligt för att söka arbetslöshetsersättning därifrån.

Om du redan har lämnat den danska a-kassan och på nytt sökt medlemskap i svensk a-kassa ska du omgående kontakta den danska a-kassan igen för att ansöka om att återfå ditt medlemskap och arbetslöshetsersättning för tid med tvungen orlov.

Du som inte har varit medlem i en dansk a-kassa ska ha kontakt med den danska myndigheten STAR.

Anställningen behöver ha upphört

När vi ska pröva din rätt till arbetslöshetsersättning gör vi det enligt den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Enligt arbetslöshetsförsäkringen har du som är permitterad eller tjänstledig utan lön inte rätt till a-kassa.

För att kunna få ersättning från a-kassan måste din anställning ha upphört. Ett avtal om tvungen orlov innebär att din anställningen inte har upphört.

Flygande personal

Vi på Unionens a-kassa kan fatta beslut om din rätt till medlemskap och ersättning först när vi har fått intyg PDU1 från Danmark.

Om du som pilot eller kabinpersonal, med stationering i Danmark, har fått ett beslut från STAR eller dansk a-kassa om att de inte kan utfärda intyg PDU1 med hänvisning till att Udbetalning Danmark inte har fattat beslut om din försäkringstillhörighet under din anställning, ska du omgående kontakta Udbetalning Danmark och begära ett beslut där det framgår att du har omfattats av dansk försäkring under din anställning.

Så snart du har fått ett beslut från Udbetalning Danmark ska du skicka in det till STAR eller till den danska a-kassan om du har varit medlem i en dansk a-kassa.

Norwegian har begärt fyra dotterbolag i konkurs

De fyra bolag som har begärt i konkurs är Pilot Services Sweden AB, Norwegian Pilot Services Denmark ApS, Norwegian Cabin Services Denmark Aps och Norwegian Air Resources Denmark LH Aps.

Om du är anställd i det svenska bolaget

Du som är anställd i det svenska bolaget ska kontakta konkursförvaltaren som hjälper dig med ansökan om lönegaranti. När du får besked om uppsägning kontaktar du oss för mer information om vad som gäller för dig.

Om du är anställd av ett av de danska bolagen

Sök medlemskap hos oss så snart du får besked om konkursen.

Kontakta också den danska konkursförvaltaren för information om din lönegaranti. 

Innan vi kan ta ett beslut om din rätt till ersättning från oss behöver vi få en kopia på det slutgiltiga beslutet från danska Lönegarantifonden. I det beslutet är det viktigt att det framgår vad ersättningen avser, för vilken period ersättningen gäller och vilket belopp du får från dem. Vi behöver också veta din uppsägningstid.

Kontakta danska Lönegarantifonden för information om när du kan få ditt beslut.

Har du fått ett arbete utomlands?

Innan du åker för att arbeta i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, finns det några saker du bör känna till för att inte riskera att förlora din a-kassa, om du skulle behöva den när arbetet är slut.

Vad händer med a-kassan när du jobbar utomlands?

Det är inte möjligt att vara social- och arbetslöshetsförsäkrad i två länder samtidigt. Du ska i de flesta fall vara försäkrad i det land där du arbetar, eftersom ditt svenska försäkringsskydd som regel upphör när du börjar arbeta utomlands. 

I många EU- och EES-länder är arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk och ingår i socialförsäkringssystemet. Det innebär att du automatiskt omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i det nya landet så snart du börjar arbeta och betala avgifter där. Du behöver själv kontrollera vad som gäller i det land där du ska arbeta. 

I Danmark är du försäkrad genom medlemskap i en a-kassa. Du behöver själv ansöka om medlemskap. Finland har precis som Sverige a-kassor och en grundförsäkring. Även i Finland behöver du själv ansöka om medlemskap i a-kassan.

Den tid som du är försäkrad i ett annat land inom EU, EES eller Schweiz, kan räknas ihop med din medlemstid i den svenska a-kassan. För att det ska vara möjligt är det viktigt att det inte blir några avbrott mellan ditt medlemskap hos oss och försäkringen i landet där du ska eller har arbetat. 

Arbete utomlands för svensk arbetsgivare

Om du arbetar utomlands för en svensk arbetsgivare som betalar arbetsgivaravgift och sociala avgifter för dig i Sverige kan du omfattas av svensk socialförsäkring. Det är Försäkringskassan som utreder om du ska vara försäkrad i Sverige eller inte. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Om du ska omfattas av den svenska försäkringen kan du vara kvar som medlem hos oss. 

Arbete både i Sverige och annat EU- eller EES-land

Om du arbetar i Sverige och i ett annat EU- eller EES-land behöver du ansöka om intyg A1 för att fastställa i vilket land du ska vara försäkrad. Du ansöker om intyget hos Försäkringskassan, och det är också Försäkringskassan som utreder och beslutar var du ska vara försäkrad.

Om du ska vara försäkrad i Sverige får du intyget från Försäkringskassan och ska vara kvar som medlem hos oss. Kontakta Försäkringskassan för att ansöka om intyget och få mer information.

Vill du ta med dig a-kassan för att söka arbete utomlands?

Du som är arbetslös kan ta med dig din ersättning i tre månader för att söka arbete i Schweiz eller ett annat land inom EU eller EES.

För att ha rätt att ta med dig din ersättning behöver du ansöka om Intyg U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) innan du reser. För att kunna få ett intyg behöver du ha rätt till a-kassa och ha varit helt arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen i minst fyra veckor före avresan.

Du hämtar ansökningsblanketten på IAF:s webbplats. Fyll i del A och skicka sedan blanketten till vårt kontor i Malmö:

Unionens a-kassa
Box 170 98
200 10 Malmö

Håll reda på datumen

När IAF har beviljat ditt intyg kan vi betala ut din ersättning under de tre månader som du söker arbete i det andra landet. För att vi ska kunna göra det är det viktigt att du följer datumen i intyget. Om du missar något av datumen kan du förlora din rätt till fortsatt ersättning.

Intyg U2 innehåller information om: 

  • vilket datum intygsperioden börjar – det vill säga din avresedag,
  • när du senast måste anmäla dig som arbetssökande i det land där du ska söka arbete för att få ersättning utan avbrott,
  • vilket datum du senast ska vara tillbaka i Sverige om du inte har fått arbete.

Det är viktigt att du kontaktar Arbetsförmedlingen så snart du är tillbaka i Sverige.

Efter arbete inom EU, EES eller i Schweiz

Det finns en EU-förordning som reglerar hur de sociala trygghetssystemen och arbetslöshetsförsäkringen ska samordnas när du arbetar inom EU, EES eller i Schweiz. Förordningen ger dig skydd när du bor och arbetar i olika medlemsländer.

För att ha rätt till svensk a-kassa måste du fortfarande uppfylla villkoren enligt den svenska lagstiftningen, och det är olika regler som gäller beroende på hur din situation har sett ut.

Den nordiska konventionen

För dig som har arbetat i ett annat nordiskt land gäller en särskild lag, den nordiska konventionen. Den innebär att arbets- och försäkringsperioder i övriga Norden kan ge dig rätt till a-kassa om du kommer tillbaka till Sverige inom 5 år utan att du behöver arbeta i Sverige när du kommer tillbaka. Det beror på att vi kan lägga samman allt arbete inom Norden. För att det ska gälla måste du både ha arbetat och varit medlem i en a-kassa i Sverige innan du började arbeta i ett annat nordiskt land.

Vill du återigen bli medlem i en svensk a-kassa måste du ansöka om medlemskap inom åtta veckor från det att du lämnade det andra nordiska landets försäkring. Om du är arbetslös när du återkommer till Sverige måste du också anmäla dig på Arbetsförmedlingen och ansöka om ersättning inom åtta veckor.

Ansök om medlemskap i a-kassan så snart arbetet upphör

Om du har varit försäkrad i det land där du har arbetat kan det motsvara medlemstid i en svensk a-kassa. Då kan du ha möjlighet att tillgodoräkna dig arbetet och försäkringstiden när du är tillbaka i Sverige.

Det här gäller för att bli medlem efter arbete utomlands:

  • Om du har bott och arbetat utomlands behöver du arbeta i Sverige för att kunna bli medlem i a-kassan.
  • Om du har bott i Sverige och arbetat i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz är du en så kallad gränsarbetare. Då behöver du inte arbeta i Sverige för att kunna bli medlem i a-kassan.

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen och ansök om medlemskap i a-kassan så fort din anställning upphör så utreder vi vad som gäller för dig.

Så här funkar försäkringen för dig som är gränsarbetare

Om du arbetar i ett annat medlemsland men bor i Sverige och åker hem till Sverige varje dag eller minst en gång i veckan, är du en så kallad gränsarbetare. Du ska vara försäkrad i det land där du arbetar och ansöka om ersättning där om du blir delvis eller periodvis arbetslös. 

Skulle du bli du helt arbetslös ska du istället söka ersättning i Sverige. Då är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen och ansöker om medlemskap i en a-kassa direkt när ditt arbete upphör, för att få ett sammanhängande medlemskap. 

Som helt arbetslös gränsarbetare kan du söka medlemskap i en svensk a-kassa utan att först behöva arbeta här hemma. Det är ditt arbete utomlands som avgör vilken a-kassa du ska tillhöra. Kontrollera a-kassans verksamhetsområde innan du ansöker om medlemskap, så att du söker medlemskap i en a-kassa där du kan vara med.

Sällanhemvändare - nästan som gränsarbetare

Om du bor i Sverige och arbetar i ett annat medlemsland, men återvänder till Sverige mer sällan än en gång per vecka, kan du räknas som så kallad sällanhemvändare eller oäkta gränsarbetare. 

Du som är sällanhemvändare ska vara försäkrad i det land där du arbetar och ansöka om ersättning där om du blir delvis eller periodvis arbetslös. Men du kan, i motsats till gränsarbetaren, välja att stanna kvar i arbetslandet och söka jobb och arbetslöshetsersättning där även vid hel arbetslöshet.

Om du blir helt arbetslös och vill söka ersättning i Sverige, är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen direkt när ditt arbete upphör. Du behöver också ansöka om medlemskap i en a-kassa för att få ett sammanhängande medlemskap.

Som helt arbetslös sällanhemvändare kan du söka medlemskap i en svensk a-kassa utan att först behöva arbeta här hemma. Det är ditt arbete utomlands som avgör vilken a-kassa du ska tillhöra. Kontrollera a-kassans verksamhetsområde innan du ansöker om medlemskap, så att du söker medlemskap i en a-kassa där du kan vara med. 

I samband med din ansökan om medlemskap avgör vi om du är en sällanhemvändare genom att utreda vilket land som är din bosättningsstat. 

Bosättningsstat

När vi avgör om du är en sällanhemvändare följer vi de principer och grunder för bedömning av bosättningsstat som framgår av EU-förordningen och den rättspraxis som finns.

Bedömningen blir oftast en så kallad vågskålsbedömning, där vi tar hänsyn till flera olika faktorer, som till exempel anställningsform, familjesituation och bostadsförhållanden.

Fyll i blanketten Underlag för fastställande av bosättningsstat och skicka den till oss. 

Så här intygar du ditt arbete

Om du vill söka ersättning i Sverige efter arbete inom EU, EES eller i Schweiz, behöver vi underlag som styrker ditt arbete, din inkomst och att du har varit försäkrad.

Dessa uppgifter hjälper vi dig att få från behörig myndighet i ditt före detta arbetsland. Det enda du behöver göra är att fylla i blanketten Uppgifter om utlandsarbete och skicka den till oss.

Se till att spara alla handlingar du får när du arbetar, till exempel lönespecifikationer ifall vi behöver dem i ett senare skede. 

Ring oss om du funderar på att arbeta utomlands

Du kan prata med en EU-handläggare klockan 9.00 till 10.00 varje vardag.

0770-77 77 88

  • Uppdaterad: 16 december 2018