Arbete inom EU, EES eller i Schweiz

När du arbetar inom EU, EES, eller i Schweiz, gäller EU-förordningen. Som ett komplement till den finns den nordiska konventionen som gäller för dig som jobbar i något av de nordiska länderna. Dessa regelverk innebär att du kan ha möjlighet att räkna med ditt arbete om du behöver söka a-kassa när du är tillbaka i Sverige.

Om du har avslutat ditt medlemskap hos oss på grund av arbete utomlands behöver du söka nytt medlemskap så snart ditt arbete upphör för att skydda din medlemstid i a-kassan.

Om du söker a-kassa efter arbete utanför EU, EES eller Schweiz kan du som regel inte få ersättning från oss.

Har du fått ett arbete utomlands?

Innan du åker för att arbeta i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, finns det några saker du bör känna till för att inte riskera att förlora din a-kassa, om du skulle behöva den när arbetet är slut.

Vad händer med a-kassan när du jobbar utomlands?

Det är inte möjligt att vara social- och arbetslöshetsförsäkrad i två länder samtidigt. Du ska i de flesta fall vara försäkrad i det land där du arbetar, eftersom ditt svenska försäkringsskydd som regel upphör när du börjar arbeta utomlands. 

I många EU- och EES-länder är arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk och ingår i socialförsäkringssystemet. Det innebär att du automatiskt omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i det nya landet så snart du börjar arbeta och betala avgifter där. Du behöver själv kontrollera vad som gäller i det land där du ska arbeta. 

Den tid som du är försäkrad i ett annat land inom EU, EES eller Schweiz, kan räknas ihop med din medlemstid i den svenska a-kassan. För att det ska vara möjligt är det viktigt att det inte blir några avbrott mellan ditt medlemskap hos oss och försäkringen i landet där du ska eller har arbetat. 

Om du ska arbeta i Danmark eller Finland

För att vara försäkrad i Danmark måste du vara medlem i en av deras a-kassor, danskeakasser.dk. Du ansöker själv om medlemskap i dansk a-kassa.

Finland har, precis som Sverige, en grundförsäkring och en inkomstförsäkring. Grundförsäkringen administreras av Folkpensionsanstalten (fpa). Inkomstförsäkringen administreras av enskilda a-kassor. Du ansöker själv om medlemskap i finsk a-kassa, läs mer på tyj.fi.

Arbete utomlands för svensk arbetsgivare

Om du arbetar utomlands för en svensk arbetsgivare som betalar arbetsgivaravgift och sociala avgifter för dig i Sverige kan du omfattas av svensk socialförsäkring. Det är Försäkringskassan som utreder om du ska vara försäkrad i Sverige eller inte.

Om du ska vara försäkrad i Sverige får du intyg A1 från Försäkringskassan och ska vara kvar som medlem hos oss. Kontakta Försäkringskassan för att ansöka om intyget och få mer information.

Arbete både i Sverige och annat land

Om du arbetar både i Sverige och i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz behöver du ansöka om intyg A1 för att fastställa i vilket land du ska vara försäkrad. Du ansöker om intyget hos Försäkringskassan, och det är också Försäkringskassan som utreder och beslutar var du ska vara försäkrad.

Om du ska vara försäkrad i Sverige får du intyget från Försäkringskassan och ska vara kvar som medlem hos oss. Kontakta Försäkringskassan för att ansöka om intyget och få mer information.

Fördjudningsblad om intyg A1

Vill du ta med dig a-kassan för att söka arbete utomlands?

Du som är arbetslös kan ta med dig din ersättning i tre månader för att söka arbete i Schweiz eller ett annat land inom EU eller EES.

För att ha rätt att ta med dig din ersättning behöver du ansöka om Intyg U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) innan du reser. För att kunna få ett intyg behöver du ha rätt till a-kassa och ha varit helt arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen i minst fyra veckor före avresan.

Du hämtar ansökningsblanketten på IAF:s webbplats. Fyll i del A och skicka sedan blanketten till vårt kontor i Malmö:

Unionens a-kassa
Box 170 98
200 10 Malmö

Håll reda på datumen

När IAF har beviljat ditt intyg kan vi betala ut din ersättning under de tre månader som du söker arbete i det andra landet. För att vi ska kunna göra det är det viktigt att du följer datumen i intyget. Om du missar något av datumen kan du förlora din rätt till fortsatt ersättning.

Intyg U2 innehåller information om: 

  • vilket datum intygsperioden börjar – det vill säga din avresedag,
  • när du senast måste anmäla dig som arbetssökande i det land där du ska söka arbete för att få ersättning utan avbrott,
  • vilket datum du senast ska vara tillbaka i Sverige om du inte har fått arbete.

Det är viktigt att du kontaktar Arbetsförmedlingen så snart du är tillbaka i Sverige.

Efter arbete inom EU, EES eller i Schweiz

Vid arbete i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz är huvudregeln att du omfattas av arbetslandets social- och arbetslöshetsförsäkring. De flesta län¬der har en obligatorisk försäkring men det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för dig efter arbete utomlands.

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

Det första du ska göra när du har avslutat en anställning eller arbete i egen verksamhet i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz är att anmäla dig hos Arbetsförmedlingen. Det är från den dag som du är anmäld som arbetslös och arbetssökande som du kan ha rätt till ersättning. Efter att du har anmält dig hos Arbetsförmedlingen ska du kontakta a-kassan och ansöka om ersättning.

Observera att du måste ansöka om medlemskap direkt om du inte redan är medlem i a-kassan. Ansökan gör du digitalt här på hemsidan.

Tillsammans med din ansökan ska du skicka in blanketten Underlag för fastställande av bosättningsstat och Uppgift om utlandsarbete. Har du också ansökt om intyg PD U1 hos behörig institution i arbetslandet ska du skicka det till oss. Om du inte har intyg PD U1 kommer vi att begära sammanläggningsintyg direkt från behörig institution i ditt före detta arbetsland.

Fyll i blanketten Underlag för fastställande av bosättningsstat och skicka den till oss. 

Fördjupningsblad

I våra fördjupningsblad kan du läsa mer om vad som gäller vid olika situationer efter arbete utomlands.

Så här intygar du ditt arbete

Om du vill söka ersättning i Sverige efter arbete inom EU, EES eller i Schweiz, behöver vi underlag som styrker ditt arbete, din inkomst och att du har varit försäkrad.

Dessa uppgifter hjälper vi dig att få från behörig myndighet i ditt före detta arbetsland. Det enda du behöver göra är att fylla i blanketten Uppgifter om utlandsarbete och skicka den till oss.

Se till att spara alla handlingar du får när du arbetar, till exempel lönespecifikationer ifall vi behöver dem i ett senare skede. 

Om du har jobbat i Storbritannien

I och med att Storbritannien inte längre är med i EU gäller andra regler än tidigare för dig som ska söka a-kassa efter att ha arbetat i Storbritannien. Sedan den 1 februari 2020 ska vi förhålla oss till de nya reglerna och vad som gäller skiljer sig åt beroende på när du började arbeta i Storbritannien.

Om du började jobba i Storbritannien före den 31 december 2020

Efter att Storbritannien lämnade EU och fram till och med den 31 december 2020 löpte en så kallad övergångsperiod. Under den här övergångsperioden gäller ett särskilt utträdesavtal som bland annat reglerar hur samordning av arbetslöshetsförmåner och andra socialförsäkringsförmåner hanteras.

Utträdesavtalet gäller för dig som under övergångsperioden, någon gång före den 31 december 2020, har befunnit dig i en så kallad gränsöverskridande situation. Det vill säga att du som svensk medborgare har jobbat hos en brittisk arbetsgivare i Storbritannien. När du omfattas av utträdesavtalet fortsätter det att gälla även efter den 31 december 2020.

Avtalet innebär att du kan söka ersättning från oss om du blir arbetslös och att du kan ha rätt att sammanlägga och tillgodoräkna dig arbets- eller försäkringsperioder som är intjänade både under och efter övergångsperioden när vi prövar din rätt till ersättning.

Om du började jobba i Storbritannien efter den 31 december 2020

Om du har påbörjat ett arbete hos en brittisk arbetsgivare efter den 31 december 2020, och inte tidigare har arbetat i Storbritannien, gäller handels- och samarbetsavtalet om samordning av social trygghet och du ska söka a-kassa i Storbritannien om du blir arbetslös.

Enligt handels- och samarbetsavtalet kan vi inte som tidigare göra en prövning av om du bedöms vara gränsarbetare i någon form. Därför måste du från och med den 1 januari 2021 arbeta i Sverige för att på nytt omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring, vilket är en förutsättning om du vill söka medlemskap och ersättning från oss.

Om du åter blir arbetslös efter att ha arbetat i Sverige kan du, enligt Handels- och samarbetsavtalet, sammanlägga och tillgodoräkna dig arbete och försäkringsperioder från Storbritannien när du söker eftersättning.

Brittiska medborgare bosatta i Sverige

Från och med den 1 januari 2021 måste du som är brittisk medborgare och som bor och arbetar i Sverige, eller bara arbetar här, ha de tillstånd som krävs. Kontakta Migrationsverket för mer information om vad som gäller.

Ring oss om du funderar på att arbeta utomlands

Om du ringer oss mellan klockan 9 och 10 kan du prata med en av våra EU-handläggare.

0770-77 77 88

  • Uppdaterad: 22 april 2024

Vanliga frågor och svar

Nej, när du lämnar Sverige upphör din rätt till ersättning från a-kassan.

Om du ska söka arbete i ett annat EU- eller EES-land kan du ansöka om en så kallad sökanderesa. Beviljas du en sökanderesa har du rätt att söka arbete med ersättning från a-kassan under tre månader.

Information om sökanderesa och ansökningsblankett finns på IAF:s webbplats.

Om du arbetar i ett annat EU- eller EES-land bör du begära utträde ur din svenska a-kassa. Annars finns det risk för att du betalar för något som du inte har användning av.

Undantag gäller om du har sänts ut av svensk arbetsgivare eller om du arbetar inom flera medlemsstater.

Kontakta oss om du är osäker på om du ska fortsätta vara medlem. Vi rekommenderar också att du kontaktar Försäkringskassan för att få veta vad som gäller för din socialförsäkring, till exempel sjukpenning eller föräldrapenning, när du arbetar utomlands. 

Är du bosatt i Sverige och arbetar deltid i annat EU- eller EES-land finns en möjlighet att få ersättning från oss för den arbetslösa tiden. En förutsättning är att du fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande i Sverige. För att kunna få ersättning i ett sådant fall behöver du beviljas dispens av Försäkringskassan. Detta beslutas på intyg A1. Du ansöker själv om intyget hos Försäkringskassan.

Om du beviljas dispens innebär det att du får fortsätta tillhöra svensk arbetslöshetsförsäkring trots att du arbetar i ett annat land.

Det kan vara bra att känna till att en dispens innebär att din arbetsgivare måste betala svenska arbetsgivaravgifter. De svenska arbetsgivaravgifterna är högre än exempelvis de danska avgifterna.

Alla frågor och svar