Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER 2020: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Extra utbetalning på fredag den här veckan

På grund av problemen med BankID igår kommer vi att göra en extra utbetalning den här veckan. Om du lämnar din tidrapport före midnatt idag kan du få din utbetalning den 2 oktober.

Det är många som har frågor om a-kassa

För att hjälpa dig har vi samlat information som är aktuell just nu på sidan Frågor och svar om a-kassa och corona.

Företagares rätt till a-kassa

Du kanske inte ser dig själv som företagare men om du till exempel tar uppdrag, arbetar i ett familjeföretag eller sitter i en styrelse kan du betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. 

Du kan ändå precis som anställda ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. Om du blir arbetslös utreder vi vad som gäller för dig.

Är du företagare eller inte?

Om du på något sätt är engagerad i en näringsverksamhet som du personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över kan du betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen.

Oavsett vilken företagsform du är verksam i, eller om du bedriver näringsverksamhet utan att ha ett inregistrerat företag, behöver vi utreda om du är företagare eller inte för att kunna fatta rätt beslut om din ersättning. Det betyder att vi kan behöva fler underlag från dig om du söker a-kassa. 

Så räknar vi ut ersättningen för den som är företagare

Du som är företagare i försäkringens mening får själv styrka din arbetade tid och dina inkomstuppgifter när vi ska räkna fram din ersättning vid arbetslöshet. Det är viktigt att du redovisar all tid du har arbetat i ditt företag, även tid som du inte har fått betalt för.

Vi räknar fram hur mycket du har arbetat i genomsnitt per vecka före arbetslösheten. Har du arbetat 40 timmar eller mer under en månad räknar vi också in tid med sjuklön, sjukpenning och föräldrapenning. 

Vi beräknar din genomsnittliga inkomst på din inkomst från företaget enligt det senaste beslutet om slutlig skatt. I vissa fall kan vi bortse från det senaste beslutet om slutlig skatt och istället räkna fram ett genomsnitt av företagets inkomster de två föregående inkomståren. Vi väljer det som är mest förmånligt för dig.

Arbetslös företagare

Det finns ingen möjlighet att kombinera ersättning från a-kassan med egen verksamhet för den som huvudsakligen varit egen företagare. Skälet till det är att ersättningen från a-kassan inte får bli en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag. 

Om du har företag på heltid

Om du har haft eget företag som huvudsaklig sysselsättning måste du räknas som arbetslös i försäkringens mening innan du kan få a-kassa. Det gör du om varken du eller någon annan är verksam i företaget. Du intygar själv från och med när det inte längre pågår någon verksamhet i företaget.

Du kan göra ett uppehåll i företaget och få a-kassa när du har intygat att det inte längre pågår någon verksamhet. Om du återupptar verksamheten i företaget behöver det ha gått minst fem år innan du kan göra ett nytt uppehåll. 

Om det har gått mindre än fem år behöver du helt skilja dig från verksamheten. Detsamma gäller om ni har varit flera i företaget och någon annan fortsätter att arbeta i företaget efter att du har blivit arbetslös. 

Du ses som helt skild från verksamheten när du

 • inte äger din del i företaget och inte längre är registrerad för F-skatt och moms
 • inte arbetar i företaget
 • inte har väsentligt inflytande över företaget.

Tillfälliga regler för uppehåll i företag

Riksdagen har beslutat om ett par tillfälliga regler för uppehåll i verksamheten under 2020.

Reglerna innebär dels att regeln om minst fem års vila inte gäller för dig som får ett beslut fattat efter den 13 april 2020.

De innebär också att du som företagare under perioden 1 juli 2020 till och med den 1 januari 2021 kan vidta vissa begränsade åtgärder i din vilande näringsverksamhet och ändå betraktas som arbetslös i försäkringens mening.

Från och med 1 juli 2020 till och med den 1 januari 2021 kan du uppdatera din webbplats eller sociala medier för att informera om att du för tillfället inte bedriver någon verksamhet i företaget. Du kan också lägga upp information om när verksamheten kan komma att starta upp igen.

Under den här perioden kan du också ha begränsad kontakt med tidigare kunder och leverantörer. Men bara för att informera om verksamhetens status. Det är inte tillåtet för dig som företagare eller självständig uppdragstagare att kontakta nya kunder och leverantörer eller marknadsföra verksamheten under tiden du får ersättning från a-kassan.

Varför upphör företaget?

Om du upphör med ditt företag vill vi veta orsaken till det. Utan giltig anledning blir du avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar eftersom du då anses ha orsakat din egen arbetslöshet i likhet med den som säger upp sig från en anställning. För att inte bli avstängd behöver du ha giltiga skäl i försäkringens mening.

 • Dålig lönsamhet
  Om du inte har haft en rimlig försörjning från verksamheten kan du ha giltigt skäl att upphöra med företaget. Om din årsinkomst har varit lägre än fyra prisbasbelopp räknas det som dålig lönsamhet.
 • Förväntad dålig lönsamhet - arbetsbrist
  Om den enda kund du har haft skulle säga upp avtalet och det saknas nya uppdrag har du giltig anledning att upphöra med sin verksamhet.
 • Hälsoskäl
  Om du på grund av hälsoskäl inte längre kan fortsätta med verksamheten kan det vara giltiga skäl till att upphöra med företaget. 

Oavsett varför du väljer att upphöra med det egna företaget behöver du styrka din skäl när vi ska utreda om du ska bli avstängd från ersättning.

Tillfälliga regler för inkomstbelopp för dig som kombinerar företag och a-kassa

Riksdagen har beslutat att tillfälligt höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Höjningen av a-kassetaket innebär att också belopp för inkomstgränsen vid godkänt extraarbete tillfälligt har höjts från 2 190 till 3 060 kronor per vecka.

För dig som kombinerar en deltidsanställning med företag har inkomstgränsen höjts från 2 730 kronor till 3 600 kronor per vecka.

Kombinera företag och a-kassa

För dig som har kombinerat eget företag med en anställning kan det vara möjligt att få fortsätta med den egna verksamheten om du blir av med anställningen.

Om du har företag vid sidan om heltidsarbete 

Om du har haft ditt företag samtidigt som du har haft ett heltidsjobb kan du under vissa förutsättningar få fortsätta med ditt företag om du skulle bli av med din anställning. Då beslutar vi att det är ett godkänt extraarbete.

För att det ska vara möjligt gäller följande villkor:

 • du ska ha haft heltidsjobb och samtidigt arbetat i företaget under minst tolv månader, och
 • du ska ha visat att företaget inte hindrar dig från att ta en heltidsanställning.

Vi räknar fram hur mycket du i genomsnitt har arbetat i företaget före arbetslösheten och du får inte börja arbeta mer i företaget under arbetslösheten än tidigare. Om du bestämmer dig för att arbeta mer än vad vi har beslutat har du inte längre rätt till ersättning från oss.

Om du har tjänat mer än 3 060 kronor i genomsnitt i veckan i ditt företag kommer vi att dra av det överstigande beloppet från den ersättning du får per dag från oss.

Ett företag som blir godkänt som extraarbete påverkar inte din ersättning och du ska inte redovisa arbetet på tidrapporterna. 

Företag vid sidan om deltidsarbete 

Om du har kombinerat eget företag med att arbeta deltid kan du under vissa förusättningar få fortsätta med verksamheten under arbetslösheten. Då beslutar vi att det är ett godkänt deltidsföretag.

För att det ska vara möjligt gäller följande villkor:

 • du ska ha arbetat i företaget max 10 timmar per vecka,
 • du ska ha haft deltidsarbete där du har arbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka,
 • du ska haft företaget och deltidsarbete i minst sex månader före arbetslösheten, och
 • du får inte ha tjänat mer än 3 600 kronor i genomsnitt per vecka i företaget. 

Vi räknar fram hur mycket du i genomsnitt har arbetat i företaget före arbetslösheten och du får inte börja arbeta mer i företaget under arbetslösheten än tidigare. Om du bestämmer dig för att arbeta mer än vad vi har beslutat har du inte längre rätt till ersättning från oss.

Om vi beslutar att ditt företag är ett godkänt deltidsföretag ska du redovisa arbetet i företaget på tidrapporterna. Du kan som längst kombinera deltidsföretag och a-kassa i 60 veckor under en ersättningsperiod.

Arbete i familjeägt företag

Om du har bedrivit en verksamhet gemensamt med någon i din familj kan du i vissa fall räknas som företagare. Om du enbart har varit anställd i din familjs företag är du inte företagare i försäkringens mening. 

Vi behöver utreda om du har bedrivit näringsverksamhet och har haft ett väsentligt inflytande över verksamheten för att kunna avgöra om du ska betraktas som företagare.

Företag som du inte arbetar i 

Företag som du inte arbetar i behöver inte vara något hinder för din rätt till ersättning från a-kassan. 

Om du har ett företag får varken du eller någon annan vara verksam i det om du har a-kassa. Det innebär bland annat att du inte får göra inköp, leta kunder eller marknadsföra verksamheten. Om du eller någon annan börjar arbeta i företaget har du inte rätt till a-kassa längre.

Det är viktigt att du informerar oss om hur det ser ut för dig när du söker ersättning så att vi kan ge dig rätt information om vad som gäller.

Egenanställningsföretag

Om du tar uppdrag och fakturerar genom egenanställningsföretag som Frilans Finans eller Cool Company utreder vi om du ska ses som företagare eller som anställd i försäkringens mening. 

Om vår utredning visar att du är en självständig uppdragstagare betraktar vi dig som företagare. Då omfattas du av reglerna för företagare trots att du inte har ett eget företag.

Läs mer om uppdragstagare: Särskilda yrken och uppdrag.

Jord- och skogsbruk

Enligt arbetslöshetsförsäkringen är du som bedriver jord- eller skogsbruk företagare. För att kunna avgöra om du bedriver näringsverksamhet på din jord- eller skogbruksfastighet behöver vi veta om du arbetar i jord- eller skogsbruket, om du har djur på gården och om ditt jord- eller skogsbruk skulle hindra dig från att arbeta heltid med något annat. 

Om du bor på gården utan att bedriva någon verksamhet påverkar det inte din rätt till ersättning från a-kassan. Detsamma gäller om du säljer skog på rot.

 • Uppdaterad: 16 december 2018