Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Våra förtroendevalda

Unionens a-kassa leds av en styrelse med tio ledamöter.

  • Sju av ledamöterna samt fyra suppleanter till dessa väljs av föreningsstämman. 
  • En av ledamöterna och dennes suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
  • Två av ledamöterna och deras suppleanter utses av personalen på Unionens a-kassa.

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Martin Johansson, ordförande, Stockholm

Peter Bording, vice ordförande, Göteborg

Kennet Bergqvist, Västerbotten

Madelene Cannerhagen, Sydväst

Mari Carlquist, Östra Sörmland 

Victoria Kirchhoff, Sydväst 

Hans Lindau, Sjuhall

Henrietta Stein, statens representant

Helena Edelmann, personalrepresentant

Lars Löfberg, personalrepresentant

Suppleanter

Annica Näslund, Mellannorrland (1:a)

Fredrik Wingård, Göteborg (2:a)

Krista Andersson, Mälardalen (3.e)

Therése Pettersson, Småland (4:e)

Anders Edward, statens representant

Emma Häggbom, personalrepresentant

Jenny Lantz, personalrepresentant

Valberedning

Elisabeth Bull, sammankallande

Erika Stenmark, ordinarie

Bettina Sörup Madsen, ordinarie

Torleif Hiitti, ordinarie

Charles Björklund, ordinarie

Carl Bjelksjö, suppleant

Robert Holmström, suppleant

Revisorer

Karin Larsson, ordinarie

Per-Anders Karlsson, ordinarie

Lena Bäckström, suppleant för Karin Larsson

Anders Wildt-Persson, suppleant för Per-Anders Karlsson

  • Uppdaterad: 16 december 2018