Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Våra förtroendevalda

Unionens a-kassa leds av en styrelse med tio ledamöter.

  • Sju av ledamöterna samt fyra suppleanter till dessa väljs av föreningsstämman. 
  • En av ledamöterna och dennes suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
  • Två av ledamöterna och deras suppleanter utses av personalen på Unionens a-kassa.

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Martin Johansson, ordförande, Stockholm

Peter Bording, vice ordförande, Göteborg

Victoria Kirchhoff, Sydväst 

Stefan Carlsson, Öst

Mari Carlquist, Östra Sörmland 

Hans Lindau, Sjuhall

Madelene Cannerhagen, Sydväst

Henrietta Stein, statens representant

Jenny Lantz, personalrepresentant

Lars Löfberg, personalrepresentant

Suppleanter

Robert Holmström, Norrbotten (1:a)

Fredrik Wingård, Göteborg (2:a)

Annica Näslund, Mellannorrland (3.e)

Kennet Bergqvist, Västerbotten (4:e)

Anders Edward, statens representant

Emma Häggbom, personalrepresentant

Malin Adolfsson, personalrepresentant

Valberedning

Elisabeth Bull, sammankallande

Erika Stenmark, ordinarie

Bettina Sörup Madsen, ordinarie

Torleif Hiitti, ordinarie

Charles Björklund, ordinarie

Carl Bjelksjö, suppleant

Krister Gustavsson, suppleant

Revisorer

Marie Gabrielsson, ordinarie

Karin Larsson, ordinarie

Per-Anders Karlsson, suppleant för Marie Gabrielsson

Lena Bäckström, suppleant för Karin Larsson

  • Uppdaterad: 16 december 2018