Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Underhåll hos BankID-leverantör

Från klockan 21.00 lördagen den 21 maj utför vår leverantör av BankID underhållsarbete på tjänsten. Arbetet beräknas vara klart klockan 6.00 på söndag morgon och du kan inte att logga in i våra e-tjänster under tiden.

Våra förtroendevalda

Unionens a-kassa leds av en styrelse med tio ledamöter.

  • Sju av ledamöterna samt fyra suppleanter till dessa väljs av föreningsstämman. 
  • En av ledamöterna och dennes suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
  • Två av ledamöterna och deras suppleanter utses av personalen på Unionens a-kassa.

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Martin Johansson, ordförande, Stockholm

Peter Bording, vice ordförande, Göteborg

Kennet Bergqvist, Västerbotten

Madelene Cannerhagen, Sydväst

Mari Carlquist, Östra Sörmland 

Victoria Kirchhoff, Sydväst 

Hans Lindau, Sjuhall

Henrietta Stein, statens representant

Helena Edelmann, personalrepresentant

Jenny Lantz, personalrepresentant

Suppleanter

Krista Andersson, Mälardalen (1:a)

Therése Pettersson, Småland (2:e)

Minna Krook, Stockholm (3:e)

Daniel Berglund, Örebro (4:e)

Anders Edward, statens representant

Emma Fogelberg, personalrepresentant

Louise Petersson, personalrepresentant

Valberedning

Charles Björklund, ordinarie

Erika Stenmark, ordinarie

Torleif Hiitti, ordinarie

Carl Bjelksjö, ordinarie

Robert Holmström, ordinarie

Carina Sisell, suppleant

Maja Aase, suppleant

Revisorer

Karin Larsson, ordinarie

Per-Anders Karlsson, ordinarie

Kerstin Lindberg, suppleant för Karin Larsson

Anders Wildt-Persson, suppleant för Per-Anders Karlsson

  • Uppdaterad: 13 oktober 2021