Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Våra förtroendevalda

Unionens a-kassa leds av en styrelse med tio ledamöter.

  • Sju av ledamöterna samt fyra suppleanter till dessa väljs av föreningsstämman. 
  • En av ledamöterna och dennes suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
  • Två av ledamöterna och deras suppleanter utses av personalen på Unionens a-kassa.

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Martin Johansson, ordförande, Stockholm

Krista Andersson, vice ordförande, Mälardalen

Daniel Berglund, Bergslagen

Kennet Bergqvist, Västerbotten

Madelene Cannerhagen, Sydväst

Mari Carlquist, Östra Sörmland 

Hans Lindau, Sjuhall

Henrietta Stein, statens representant

Jenny Lantz, personalrepresentant

Olle Vikström, personalrepresentant

Suppleanter

Therése Pettersson, Småland (1:e)

Kenneth Lund, Göteborg (2:e)

Minna Krook, Stockholm (3:e)

Rose-Marie Bard, Stockholm (4:e)

Pia Enochsson, statens representant

Helena Edelmann, personalrepresentant

Petra Månsson, personalrepresentant

Valberedning

Carl Bjelksjö, ordinarie

Charles Björklund, ordinarie

Torleif Hiitti, ordinarie

Robert Holmström, ordinarie

Carina Sisell, ordinarie

Maja Aase, 1:e suppleant

Lena Dahlqvist, 2:e suppleant

Revisorer

Karin Larsson, ordinarie

Per-Anders Karlsson, ordinarie

Kerstin Lindberg, suppleant för Karin Larsson

Anders Wildt-Persson, suppleant för Per-Anders Karlsson

  • Uppdaterad: 16 juni 2022