Ledningsgrupp

Ledningsgruppen beslutar om strategiska och operativa frågor. Kassaföreståndaren, biträdande kassaföreståndare, chefsjuristen och ytterligare två sektionschefer ingår i ledningsgruppen.

A-kassan Direkt

På A-kassan Direkt jobbar våra medlemsrådgivare med att ge information om arbetslöshetsförsäkringen och hjälpa våra medlemmar i våra självbetjäningstjänster. Sektionen utreder även medlemsärenden.

HR/Stab

Sektionen HR/Stab ansvarar för verksamhetsfrågor, personalfrågor, lön, information, statistik och övriga administrativa uppgifter.

Försäkringsverksamheten

I försäkringsgruppen och i försäkringssektionerna är arbetslöshetsförsäkringen i fokus.

Försäkringsgruppen
Försäkringsgruppen ansvarar för processer mot domstol, överprövning av beslut, utbildning och kvalitetsarbete.

Försäkringssektioner 1-6

  • Försäkringssektion 1 är placerad i Malmö och utreder försäkringsärenden med specialisering på EU/EES-ärenden.
  • Försäkringssektion 2 utreder försäkringsärenden med inriktning kultur.
  • Försäkringssektion 3 utreder försäkringsärenden.
  • Försäkringssektion 4 utreder försäkringsärenden med specialisering på omprövning och återkrav.
  • Försäkringssektion 5 utreder försäkringsärenden.
  • Försäkringssektion 6 utreder försäkringsärenden.

Verksamhetsstöd

Sektionen Verksamhetsstöd ansvarar för IT-frågor, ekonomi, skuldhantering och post.