Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

A-kassa och pension

Du kan kombinera a-kassa och uttag av pension, men det kan påverka din ersättning från oss eftersom vi bara ersätter tid som du söker arbete.

Olika typer av pension påverkar din a-kassa på olika sätt.

Tjänstepension eller förtida uttag av den allmänna pensionen

Om du har tjänstepension eller gör förtida uttag av den allmänna pensionen drar vi av pensionsbeloppet från din ersättning från oss. Det gäller även om du bara tar ut din premiepension.

För att vi ska kunna göra rätt avdrag behöver vi en kopia på ditt beslut om tjänstepension. Om du gör förtida uttag av den allmänna pensionen hämtar vi information direkt från Försäkringskassan.

Om ersättningen per dag efter understiger 10 kronor efter att vi har gjort pensionsavdraget, betalar vi inte ut någon ersättning.

Privata pensionsförsäkringar

Privata pensionsförsäkringar som inte betalats av arbetsgivare påverkar inte rätten till ersättning från a-kassan. Detsamma gäller omställningspension och efterlevandepension. Om du får efterlevandepension behöver vi ett intyg på det. 

Pension för att anställningen upphör

Om du och din arbetsgivare kommer överens om en tjänstepensionsförsäkring med anledning av att anställningen upphör betraktar vi den som ett avgångsvederlag. Det gäller oavsett om det är möjligt att ändra i avtalet eller inte.

Andra regler före den 2 juli 2018

Reglerna om pensionsavdrag ändrades den 2 juli 2018. För den som gjorde förtida uttag av allmän pension var ersättningsnivån från a-kassan 65 procent av tidigare genomsnittlig inkomst. Pensionsbeloppet drogs alltid av från ersättningen, även om man hade återkallat eller sänkt sitt pensionsuttag. 

De gamla reglerna gäller för ersättning från a-kassan som avser tid före den 2 juli.

 

  • Uppdaterad: 18 januari 2019