Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Hobbyverksamhet och ideell förening

En hobbyverksamhet eller ett engagemang i en ideell förening kan påverka din rätt till ersättning. Vi behöver alltid utreda vad som gäller för dig.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet är något du utövar på din fritid och som saknar vinstsyfte, även om den kan ge en viss inkomst. En hobbyverksamhet påverkar inte din rätt till ersättning så länge den inte hindrar dig från att söka och ta arbete.

Om din verksamhet saknar vinstsyfte och Skatteverket betraktar den som en hobby gör vi som regel ingen annan bedömning. Om Skatteverket ännu inte har gjort någon bedömning av din verksamhet när du söker ersättning från oss behöver vi utreda om din verksamhet är en hobby eller ej.

Om din verksamhet har ett vinstsyfte betraktas du som regel som företagare. Då påverkar verksamheten din rätt till ersättning från oss.

Ideell förening

En ideell förening är en verksamhet utan vinstsyfte som har ett ideellt ändamål eller som bedriver ideell verksamhet. Ideella föreningar kan vara idrottsföreningar, fackföreningar och kulturföreningar där eventuell vinst går direkt tillbaka till föreningen.

Om du är verksam i en ideell förening påverkar det som regel inte din rätt till ersättning från oss, så länge det inte hindrar dig från att söka och ta arbete.

Om du är verksam i en ideell förening som har ett vinstsyfte där du har ett väsentligt inflytande som styrelseledamot eller firmatecknare, är du företagare i försäkringens mening. Då krävs det att du skiljer dig helt från föreningen för att du ska ha rätt till ersättning.

För att vi ska kunna avgöra vad som gäller för dig utreder vi föreningens syfte och din roll i föreningen genom att titta på föreningens stadgar och det senaste årsmötesprotokollet.

  • Uppdaterad: 16 december 2018