Pension

Tjänstepension eller förtida uttag av den allmänna pensionen

Om du har tjänstepension eller gör förtida uttag av den allmänna pensionen drar vi av pensionen från din ersättning från a-kassan.  

Privata pensionsförsäkringar

Privata pensionsförsäkringar som inte betalats av arbetsgivare, omställningspension och efterlevandepension påverkar inte rätten till ersättning från a-kassan.

Pension som har avtalats fram med anledning av att anställningen upphör

Om du och din arbetsgivare kommer överens om en tjänstepensionsförsäkring med anledning av anställningen upphör betraktas den som ett avgångsvederlag, oavsett om det är möjligt att ändra i avtalet eller inte.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt