Publicerad: 22 maj 2019

Föreningsstämma

Den 16 maj höll vi föreningsstämma i Stockholm. Vi vill passa på att tacka våra ombud för ert stora engagemang. Ni har viktigt uppdrag!

Stämman inleddes med att Annelie Westman från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) berättade om myndighetens verksamhet och inriktning.

Efter det informerade Eva Ekman och Josefin Uppling från Swedbank om nuläget på banken.

En av punkterna på dagordningen var att besluta om vi ska gå samman med Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Arbetslöshetskassa (SLAK) från och med den 1 september.