Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER 2020: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Det är många som har frågor om a-kassa

För att hjälpa dig har vi samlat information som är aktuell just nu på sidan Frågor och svar om a-kassa och corona.

Publicerad: 17 maj 2019

Årsstämman 2019 beslutade om att gå samman med SLAK

Vår föreningsstämma tog den 16 maj beslutet att gå samman med Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Arbetslöshetskassa från och med den 1 september 2019.

Medlemstapp orsak till beslutet

SLAK har under fem års tid satsat på marknadsföring för att öka sitt medlemsantal. Det har tyvärr inte genererat nya medlemmar i den utsträckning som varit nödvändigt och önskvärd. SLAK har idag alltför få medlemmar och har därför varit tvungna att se över sin organisation.

Under 2018 inledde SLAK:s styrelse diskussioner med Unionens a-kassa om att gå samman. Unionens a-kassa ställde sig positiva till en sammanslagning:

– Vi tycker att det är viktigt att bevara nuvarande organisationsform för arbetslöshetsförsäkringen och vill därför erbjuda detta stöd till en mindre a-kassa för att värna om dess medlemmar, säger Unionens a-kassas ordförande Martin Johansson.

Tillsynsmyndigheten måste godkänna sammanslagningen

Den 27 april beslutade SLAK:s föreningsstämma om en sammanslagning. Innan sammanslagningen kan träda i kraft måste Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) godkänna beslutet.

Vid sammanslagningen förs SLAK:s verksamhetsområde över till Unionens arbetslöshetskassa. Då kan anställda tjänstemän och egenföretagare inom skogs-, lantbruk- och miljöområdet bli medlemmar i Unionens arbetslöshetskassa.