Du är här: Hem / Ersättning / Varning och avstängning om du missköter ditt arbetssökande Lyssna

Varning och avstängning om du missköter ditt arbetssökande

Om du missköter ditt arbetssökande när du är arbetslös, skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Vi på a-kassan utreder och beslutar om händelsen i meddelandet ska påverka din rätt till ersättning.

Åtgärd om du missköter ditt arbetssökande genom att:

 • inte medverka till att upprätta en handlingsplan, utan godtagbart skäl. 
 • inte lämna in din aktivitetsrapport i tid, utan godtagbart skäl.
 • inte kontakta/besöka Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör enligt överenskommelse eller på annat sätt beslutad tidpunkt, utan godtagbart skäl.
 • inte söka anvisat lämpligt arbete, utan godtagbart skäl.
 • inte söka arbete aktivt.
1:a gången 2:a gången 3:e gången 4:e gången 5.e gången
Du får en varning Du blir avstängd från rätten till ersättning i 1 dag Du blir avstängd från rätten till ersättning i 5 dagar Du blir avstängd från rätten till ersättning i 10 dagar Du förlorar din rätt till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Åtgärd om du förlänger tiden i arbetslöshet genom att:

 • tacka nej till ett erbjudet lämpligt arbete.
 • uppenbarligen vålla att en anställning inte blir av.
 • tacka nej till en anvisning till program.
1:a gången 2:a gången 3:e gången 4:e gången
Du blir avstängd från rätten till ersättning i 5 dagar Du blir avstängd från rätten till ersättning i 10 dagar Du blir avstängd från rätten till ersättning i 45 dagar Du förlorar din rätt till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Åtgärd om du orsakar din arbetslöshet genom att:

 • lämna ditt arbete utan giltig anledning.
 • skilja dig från ditt arbete på grund av otillbörligt uppförande.
 • lämna ett arbetsmarknadspolitiskt program utan giltig anledning.
 • du uppträder på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingen återkallar anvisning till program.
1:a gången 2:a gången 3:e gången
Du blir avstängd från rätten till ersättning i 45 dagar (20 dagar om jobbet eller programmet skulle ha pågått högst 10 dagar) Du blir avstängd från rätten till ersättning i ytterligare 45 dagar (20 dagar om jobbet eller programmet skulle ha pågått högst 10 dagar) Du förlorar din rätt till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Avstängningstid

Avstängningstiden räknas från den dag då händelsen inträffat, till exempel den dag då du tackat nej till ett erbjudet lämpligt arbete. Om du under pågående avstängningstid blir avstängd på nytt, inleds den nya avstängningstiden vid utgången av den föregående avstängningstiden.

 En avstängning får inte pågå längre tid än 112 kalenderdagar,  räknat från den dag då händelsen inträffat, till exempel den dag då du tackat nej till ett erbjudet lämpligt arbete. Om ny grund för avstängning inträffar under pågående avstängningstid, får avstängningen med anledning av det nya avstängningsgrundande förhållandet inte pågå längre än 112 kalenderdagar räknat från utgången av den föregående avstängningstiden.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt