Du är här: Hem / Ersättning / Kom igång / 8. Övrigt som kan påverka din ersättning Lyssna

8. Övrigt som kan påverka din ersättning

Om du får ny anställning under tid med ersättning

Om du får en anställning ska du skicka in kopia av anställningsbeviset eller anställningsavtalet till oss. Enklast använder du e-tjänsten Ladda upp dokument på Mina sidor.

Om du är företagare

Om du har varit företagare innan arbetslösheten kan du tidigast få ersättning från a-kassan från det att det inte längre vidtas några åtgärder i verksamheten. I vissa fall måste verksamheten upphöra definitivt för att ersättning ska kunna beviljas. Detta gäller inte om företaget kan godkännas som extraarbete eller deltidsföretag.

Om du planerar att starta eget företag

Om du planerar att starta eget företag behöver du meddela oss detta för att få information om vilka regler som gäller.

Om du får pension

Om du har eller har haft ålderspension gör vi ett avdrag från din ersättning. Detta gäller även om du bara tar ut din premiepension. 

Om du studerar

Huvudregeln är att ersättning från a-kassan inte betalas ut till den som studerar. För att en studerande ska anses vara arbetslös krävs att utbildningen har avslutats eller avbrutits.

Studier innan arbetslöshet

Studera under arbetslösheten

Fler vanliga frågor