Du är här: Hem / Vanliga frågor / Medlemskap/ medlemsavgift Lyssna

Medlemskap/ medlemsavgift

Medlemskap/inträde

 • Hur gör jag för att bli medlem?

  Ansök om medlemskap elektroniskt

  För att bli medlem i Unionens arbetslöshetskassa skickar du in en elektronisk ansökan.

  Du behöver ha en e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID, för att kunna skicka din ansökan online.

  Om du inte har en e-legitimation kan du ringa till oss så hjälper vi dig. Du hittar telefonnumret längst ner på sidan.

  Svaret uppdaterat 13 september 2017
 • Hur vet jag om jag kan bli medlem hos er?

  Våra medlemmar arbetar som tjänstemän inom det privata näringslivet (Service, handel, transport och industri) eller som kulturbetare. Det brukar stå på anställningsavtalet vilket avtalsområde du går under. Om det inte står där kan du vid osäkerhet fråga din arbetsgivare eller kontakta oss.

  För att bli medlem får du inte vara medlem i en annan a-kassa.

  Om du inte arbetar inom vårt verksamhetsområde finns det andra a-kassor du kan vända dig till. Du hittar en lista här.

  Svaret uppdaterat 2 juli 2018
 • Om jag blir medlem i a-kassan nu, vad händer om jag blir arbetslös om 3 månader?

  Du behöver vara medlem i en a-kassa i 12 månader för att uppfylla medlemsvillkoret och därmed ha möjlighet till inkomstbaserad ersättning.

  Om du har varit medlem kortare tid än 12 månader kan du ha rätt till grundersättning.

  Läs mer här.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • När måste jag skicka in min ansökan om medlemskap?

  Skicka in din ansökan om medlemskap så att den kommer in till oss i den månad som du vill bli medlem. Du kan tidigast få medlemskap från den första i den månad då ansökan om medlemskap kommer in till oss.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Måste man vara med i facket för att vara med i A-kassan?

  Nej, du behöver inte vara med i facket för att vara med i a-kassan.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Kan jag bli medlem hos er som egen företagare?

  Ja, du kan bli medlem hos oss om du är egen företagare. 

  Om du vill bli medlem gör du din ansökan här. 

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Kan jag vara kvar som medlem om jag startar företag?

  Du kan fortsätta vara medlem hos oss även som egen företagare. 

  Om du också är medlem i fackförbundet Unionen bör du kontakta dem för att få information om medlemskap för egna företagare.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Kan jag söka medlemskap hos er om jag studerar?

  Ja, om ditt senaste arbete var inom vårt verksamhetsområde kan du ansöka om medlemskap hos oss. 

   

  Svaret uppdaterat 22 juni 2016
 • Vad händer med mitt medlemskap om jag börjar studera?

  Du kan vara kvar som medlem hos oss under tiden du studerar. Om du börjar arbeta inom ett annat verksamhetsområde efter studierna, kan du byta a-kassa då.

   

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Kan man bli medlem retroaktivt?

  Nej, ett medlemskap kan inte beviljas retroaktivt. Du kan tidigast bli medlem från och med den månad då vi tar emot din ansökan om medlemskap.

  Svaret uppdaterat 22 juni 2016
 • Hur gör jag en adressändring?

  Du anmäler din ändrade adress hos Skatteverket. Vi uppdaterar våra register mot Skatteverkets register varje vecka.

  Svaret uppdaterat 6 juli 2016

Medlemsavgift

 • Vad är medlemsavgiften till Unionens arbetslöshetskassa?

  Medlemsavgiften till Unionens arbetslöshetskassa är 112 kr per månad

  Du betalar lika mycket oavsett om du till exempel arbetar, studerar, är sjuk, har föräldrapenning eller har ersättning från oss. 

  Om du är medlem i ett fackförbund behöver du vända dig dit för att få svar på frågor om fackförbundsavgiften.

  Svaret uppdaterat 3 november 2017
 • Förändras min medlemsavgift om jag får en ny lön?

  Nej, medlemsavgiften till Unionens a-kassa är densamma, oavsett inkomst. 

  Men om du är medlem i ett fackförbund kan de vilja veta om du får en annan inkomst. 

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • På vilka sätt kan jag betala medlemsavgiften?

  Du kan välja att betala din avgift på följande sätt:

  Autogiro

  Anmäl autogiro via din internetbank. Se hur du gör här.

  Välj Unionens arbetslöshetskassa (bankgiro 5642-8568) som betalningsmottagare för autogiro. Om din bank vill att du anger betalarnummer eller liknande så ska du skriva ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck.  

  E-faktura

  E-faktura kan du välja på din internetbank i samband med att du betalar en faktura. E-faktura innebär att du får en elektronisk faktura till din internetbank varje månad. Du behöver själv se till att pengarna dras från ditt konto.

  Inbetalningskort

  Du får då en pappersfaktura hem till dig månadsvis som du betalar medlemsavgiften med.

  Kivra
  Om du är ansluten till Kivra och inte betalar avgiften med autogiro eller e-faktura du får du din faktura från oss i Kivra. I länken till höger kan du läsa mer om Kivra.

  Kivra

  Om du är ansluten till Kivra och inte betalar avgiften med autogiro eller e-faktura du får du din faktura från oss i Kivra. 

  Läs mer om Kivra på www.kivra.com

  Svaret uppdaterat 27 april 2018
 • När kommer min faktura?

  Fakturan skickas ut mellan den 9:e och 16:e varje månad. Det innebär att den kommer fram mellan den 11:e och 21:e i samma månad. 

  Om du är ny medlem hos oss och du har fått ett beslut om medlemskap från oss efter den 10:e i månaden, kommer du att få din första faktura i månaden efter.

   

  Svaret uppdaterat 24 mars 2015
 • Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften?

  Om du inte betalar medlemsavgiften avslutas ditt medlemskap efter tre månader. Om du till exempel inte betalar medlemsavgiften för januari, februari och mars avslutas ditt medlemskap från och med den 1 april.

  Medlemsavgiften för de tre månaderna måste betalas även om medlemskapet avslutas.

  Svaret uppdaterat 27 mars 2015
 • Varför har jag inte fått någon faktura?

  Om du har anmält att du vill betala medlemsavgiften med autogiro slutar vi skicka fakturor så snart autogirot går igång.

  Om du är ansluten till Kivra och inte betalar avgiften med autogiro eller e-faktura du får du din faktura från oss i Kivra. Om du inte vill ha dina fakturor i Kivra måste du logga in på Kivra och ta bort oss som avsändare där. 

  Frågor och svar på kivra.com

  Svaret uppdaterat 27 april 2018
 • Varför har jag fått min faktura till Kivra?

  Om du tidigare har anmält dig till Kivra, till exempel för att du ville få din skattedeklaration där, får du vår faktura i Kivra eftersom vi är anslutna till dem.

  Om du inte vill få din faktura i Kivra behöver då gå in på kivra.com och ta bort oss som avsändare där.

  Svaret uppdaterat 27 april 2018
 • Kan jag använda mitt personnummer som OCR-nummer?

  Ja, om du saknar inbetalningskort kan du skriva ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck som OCR-nummer.

  Svaret uppdaterat 23 december 2015
 • Jag saknar faktura för en månad. Vilket OCR-nummer ska jag ange?

  Du kan ange ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck som OCR-nummer. Medlemsavgiften är 112 kronor per månad. Du betalar medlemsavgiften till bankgironummer 5642-8568.

  Svaret uppdaterat 23 december 2015
 • Vilket betalarnummer ska jag ange på min autogiroanmälan på internetbanken?

  Om din bank vill att du anger betalarnummer eller liknande ska du skriva ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck.

  Svaret uppdaterat 24 mars 2015
 • Jag har gjort en autogiroanmälan men har ändå fått en faktura. Ska jag betala fakturan?

  Att du har fått en faktura kan bero på att din autogiroanmälan inte har aktiverats än. Därför ska du betala fakturan. En bekräftelse på att ditt autogiro har kommit igång skickas ut i samma månad som autogirot börjar gälla.

  Svaret uppdaterat 24 mars 2015
 • Till vilket bankgironummer ska jag betala medlemsavgiften?

  Medlemsavgiften till Unionens a-kassa betalar du till bankgironummer 5642-8568.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2015
 • Behöver jag meddela er om jag får ändrad inkomst?

  Nej, du behöver inte anmäla ändrad inkomst till oss. Medlemsavgiften till Unionens arbetslöshetskassa är samma för alla medlemmar, oavsett vilken inkomst man har. Medlemsavgiften påverkas inte heller av om man studerar, är sjukskriven, är föräldraledig eller är arbetslös. 

  Om du är medlem i ett fackförbund kan de vilja veta om du får en annan inkomst. 

  Svaret uppdaterat 29 december 2015

Byta a-kassa

 • Kan jag byta a-kassa?

  Ja, du kan byta till en annan a-kassa om du arbetar inom en annan a-kassas verksamhetsområde.

  Om du inte arbetar just nu kan du byta a-kassa om ditt senaste arbete var inom en annan a-kassas verksamhetsområde. 

  Hur vet jag inom vilket verksamhetsområde jag arbetar?

  Det brukar stå på anställningsavtalet vilket avtalsområde du går under. Om det inte står där kan du vid osäkerhet fråga din arbetsgivare eller kontakta oss.

  Om du inte arbetar inom vårt verksamhetsområde finns det andra a-kassor du kan vända dig till. Du hittar en lista här.

  Svaret uppdaterat 22 juni 2016
 • Hur byter jag arbetslöshetskassa?

  Här finns information om hur du byter arbetslöshetskassa.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017

Avsluta medlemsskapet

 • Hur avslutar jag mitt medlemskap i a-kassan?

  Du kan avsluta ditt medlemskap i a-kassan på två olika sätt:

  1. Logga in på Mitt medlemskap, gå till sidan Medlemstid och klicka på Avsluta medlemskap. För att logga in på Mitt medlemskap behöver du ha en e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID.

  2. Om du inte har en e-legitimation kan du skriva ut och fylla i blanketten Anmälan om utträde och skicka den till oss per post.

  Svaret uppdaterat 13 september 2017
 • Avslutas medlemskapet om jag slutar betala medlemsavgift?

  Ja. Om du slutar betala medlemsavgiften avslutas ditt medlemskap efter tre månader. Om du till exempel inte betalar medlemsavgiften för januari, februari och mars avslutas ditt medlemskap från och med den 1 april.

  Du behöver betala medlemsavgiften för de tre månaderna även om ditt medlemskap har avslutats.

  Vill du avsluta ditt medlemskap är det bättre om du begär utträde.

   

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Har medlemskapet någon uppsägningstid?

  Nej, det finns ingen uppsägningstid för medlemskap i a-kassan.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Kan jag bli medlem på nytt om medlemskapet har avslutats på grund av att jag inte har betalat medlemsavgiften?

  Om ditt medlemskap har avslutats på grund av att du inte har betalat medlemsavgiften, kan du bli medlem hos oss på nytt om du fortfarande arbetar inom vårt verksamhetsområde.

  Om du ansöker om medlemskap direkt, finns möjlighet att få ett sammanhängande medlemskap.

  Varför är det bra med ett sammanhängande medlemskap?
  För att du ska ha möjlighet att få inkomstbaserad ersättning om du blir arbetslös, behöver du ha varit medlem i a-kassan i 12 sammanhängande månader. Läs mer.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Avslutas medlemskapet när man går i pension?

  Ditt medlemskap i a-kassan avslutas automatiskt från och med den första i den månad då du fyller 65 år.

  Om du vill avsluta ditt medlemskap i a-kassan innan du har fyllt 65 år behöver du anmäla det skriftligen, läs mer här

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Bör jag avsluta mitt medlemskap om jag får aktivitetsstöd?

  Aktivitetsstödet baseras på ersättningen från a-kassan, så därför är det bra att behålla medlemskapet i a-kassan när man får aktivitetsstöd. 

  Svaret uppdaterat 22 december 2017

Saknar du en fråga?

Om du inte hittar din fråga ovan är du välkommen att ställa den till oss. Vi besvarar din fråga så fort vi hinner.

Kontrollord: RSX6
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt