Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Om du har eller ska studera

Som regel kan du inte få ersättning från a-kassan när du studerar. Det beror på att du då inte räknas som arbetslös i försäkringens mening. För att ha rätt till ersättning efter studier behöver du ha avslutat eller avbrutit dem.

Det finns vissa undantag. Om du till exempel studerar på deltid kan du ha rätt till ersättning samtidigt. Kom ihåg att du alltid måste ansöka hos oss för att få studera med a-kassa.

Studier på heltid

Du som har studerat på heltid kan ha rätt till a-kassa om du har avslutat eller avbrutit dina studier, oavsett om du har studerat i Sverige eller utomlands. Då kan vi hoppa över tiden du har studerat när vi prövar om du uppfyller arbetsvillkoret. För att vi ska kunna hoppa över tiden måste du ha fyllt 25 år innan studierna är avslutade eller ha arbetat minst fem sammanhängande månader heltid före studierna.

Du måste också i övrigt uppfylla villkoren för ersättning.

Förutsättningar för heltidsstudier och a-kassa

Du kan ha rätt till a-kassa samtidigt som du studerar på heltid under vissa förutsättningar:

 • Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
 • Studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete.
 • Studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd.
 • Du behöver ha studerat på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Under en och samma ersättningsperiod kan du som längst få ersättning i 20 veckor samtidigt som du studerar på heltid.

Uppehåll i studierna

Om du har ett uppehåll i dina studier ses du i första hand som studerande och inte som arbetssökande. Därför har du inte rätt till ersättning under lov eller andra studieuppehåll.

Studier på deltid

Det kan vara möjligt att studera på deltid samtidigt som du får ersättning från oss. Du kan som längst studera och få a-kassa samtidigt i 20 veckor under en och samma ersättningsperiod.

Förutsättningar för deltidsstudier och a-kassa

Vi kan bevilja dig ersättning samtidigt som du studerar på deltid under följande förutsättningar:

 • Studierna får vara högst 50 procent av heltid.
 • Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
 • Studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete.
 • Studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd.

Det finns undantag till den sista punkten:

- Om du har studerat på deltid med studiestöd kan du få fortsätta med studierna och få ersättning om du kombinerade studierna med arbete under minst 15 veckor innan du blev arbetslös.

- Om dina tidigare studier har finansierats med omställningsstudiestöd, kan du få fortsätta studera med ersättning om de övriga villkoren är uppfyllda. Du kan inte få omställningsstudiestöd samtidigt som du får ersättning från oss.

Ersättning i samband med orienteringskurs

Du kan få ersättning samtidigt som du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid under förutsättning att kursen syftar till att:

 • ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
 • underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Under en och samma ersättningsperiod kan du som mest få ersättning i 15 dagar i samband med en orienteringskurs.

 • Uppdaterad: 2 februari 2024

Vanliga frågor och svar

Ja, det är möjligt att få ersättning från a-kassan när du studerar på halvtid i högst 20 veckor per ersättningsperiod.

Förutsättningarna för att kunna få ersättning när man studerar på deltid är:

 • att omfattningen på studierna är högst 50 procent av heltid
 • att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av studierna
 • att utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete och
 • att du inte får eller har fått studiestöd* för utbildningen.

*Om du har deltagit i utbildningen i minst 15 veckor jämsides med arbete innan du blev arbetslös, är det dock inget hinder om du får eller har fått studiestöd.

Om dina studier har finansierats med omställningsstudiestöd, kan du få fortsätta studera så länge de övriga villkoren är uppfyllda. Men du kan inte fortsätta få omställningsstudiestöd samtidigt som du får ersättning från oss.

Du kan skicka in en ansökan på Mina sidor. E-tjänsten heter Ansökan om studier. Om du inte använder Mina sidor behöver du kontakta oss, så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Nej, du kan inte få ersättning från a-kassan om du påbörjar en deltidsutbildning med studiestöd under din arbetslöshet.

Men om du har studerat på deltid med studiestöd i minst 15 veckor vid sidan av ett arbete innan du blev arbetslös, kan du ha rätt till ersättning. Kontakta oss innan du börjar studierna så reder vi ut vad som gäller för dig.

Nej, man kan inte få ersättning från a-kassan under uppehåll i studier. 

Men om du har avslutat dina studier och sökt till nya studier som inte har samband med de tidigare studierna,  kan du ha rätt till ersättning. En förutsättning är att du i första hand vill ha ett arbete.

Om du har avslutat dina studier kan du ha rätt till ersättning från a-kassan. För att ha rätt till ersättning behöver du uppfylla ett arbetsvillkor. 

När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier vara tid som vi kan hoppa över. För att det ska vara möjligt behöver studierna ha varit på heltid och avslutats efter att du fyllt 25 år.

Om du inte har fyllt 25 när studierna avslutas behöver du ha arbetat heltid i minst 5 månader någon gång före studierna.

 
Alla frågor och svar