Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Omräkningstabell

Omräkningstabellen hjälper dig att beräkna hur många dagar du kan få ersättning för under en vecka. Det är viktigt att du använder dig av rätt siffror annars kan resultatet bli missvisande. Din genomsnittliga arbetstid och din arbetsmöjlighet framgår av det beslutsbrev du har fått från oss. Uppgifterna finns också på Mina sidor.

Räkna ut antal ersättningsdagar per vecka

Använd reglagen för att ange din genomsnittliga arbetstid, dina arbetsmöjligheter (hur mycket du vill och kan arbeta per vecka) och hindertid. Avrunda hindertiden nedåt till närmsta hela timtal.

Genomsnittlig arbetstid (tim/v)

Arbetsmöjlighet (tim/v)

Hindertid (tim/v)

Det här behöver du veta när du använder tabellen

Det är viktigt att du fyller i rätt siffror när du använder tabellen, annars kan resultatet bli missvisande.

Genomsnittlig arbetstid

Din genomsnittliga arbetstid är den arbetstid vi räknat fram att du i genomsnitt arbetat per vecka före arbetslösheten. 

Arbetsmöjlighet

Din arbetsmöjlighet är det antal timmar du vill och kan arbeta per vecka. Heltid är 40 timmar per vecka.

Dag du inte är arbetslös

Dagar som du inte är arbetslös kan du inte få ersättning för. Det kan till exempel vara dagar du arbetar, har semester, är föräldraledig, sjuk eller av annan anledning inte vill eller kan arbeta.

Om du fyller i att du inte kan ta arbete lördag eller söndag påverkas inte ersättningen.

Ring oss om du har frågor

Det här är ingen uttömmande lista. Det kan finnas andra situationer som påverkar hur mycket ersättning du får.

Ring oss om du har svårt att räkna ut dina arbetslösa timmar.

0770-77 77 88