Publicerad: 22 mars 2023

Sveriges a-kassor stödjer forskningsprogram hos SNS

Styrelsen i vår service- och intresseorganisation Sveriges a-kassor, har beslutat att stödja ett treårigt forskningsprogram inom Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS).

Forskningsprojektet ”Ekonomisk trygghet” tar ett samlat grepp om trygghetssystemen för föräldraskap, sjukdom, arbetslöshet, ålderdom samt ekonomiskt bistånd.

Syftet är att bidra med ny kunskap och underlag för att diskutera vilka problem systemen ska hantera och i vilken utsträckning de lyckas med det idag. Hur kan ansvaret fördelas mellan det offentliga, arbetsmarknadens parter och individen själv?

Programledningen återfinns inom SNS. I forskningsprogrammets referensgrupp ingår förutom Sveriges a-kassor representanter för övriga organisationer som står bakom projektet:

 • Alecta
 • Almega
 • Arbetsförmedlingen
 • Folksam
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
 • Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
 • LO
 • Pensionsmyndigheten
 • SACO
 • SEB
 • Socialdepartementet
 • Swedbank
 • TCO
 • Trygghetsfonden TSL
 • Försäkringskassan

Sveriges a-kassor representeras av Tomas Eriksson, kanslichef.