Publicerad: 14 november 2022

Vad tycker du om vår service?

Tillsammans med Kantar Public och Sveriges a-kassor genomför vi nu en undersökning för att ta reda på vad våra medlemmar tycker om vår service.

I mitten av november kommer slumpvis utvalda medlemmar som har fått ersättning de senaste månaderna att få ett mejl eller sms från Kantar Public.

Det är frivilligt att vara med, men vi vore mycket tacksamma om du som får mejlet har möjlighet att svara på enkäten eftersom dina svar är viktiga.

Alla svar hanteras konfidentiellt av Kantar Public. Det innebär att varken vi, Sveriges a-kassor eller någon annan utomstående kommer kunna ta del av några enskilda svar.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta i undersökningen, så att vi vet vad vi kan förbättra.