Publicerad: 30 maj 2022

Timlönebeloppet för konstnärligt arbete höjs

Från och med den 1 juni 2022 är schablonbeloppet för tillfälligt konstnärligt arbete 189 kronor.

Det är inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fastställer det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete.

IAF har beslutat att schablonbeloppet höjs till 189 kronor från och med den 1 juni 2022.

Fram till dess, det vill säga till och med den 31 maj 2022 är beloppet 185 kronor.