Publicerad: 28 december 2022

De tillfälliga reglerna är kvar under 2023

Regeringen har beslutat att förlänga de tillfälliga lättnaderna i arbets- och karensvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Även det tillfälligt höjda ersättningstaket blir kvar. 

Här är de tillfälliga reglerna som förlängs och även gäller under 2023:

Kravet på arbetad tid 

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat:

  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Mer information om arbetsvillkoret hittar du här.

Ersättningsnivåerna blir kvar

Från den 13 april 2020 till och med december 2023 kan du som har jobbat få:

  • 1 200 kronor per dag om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning de hundra första dagarna, därefter kan du som mest få 1000 kronor om dagen.
  • 510 kronor per dag om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Läs mer om ersättningsnivåer och karens här

Antalet karensdagar behålls

Antalet karensdagar har sänkts från sex till två dagar.

Lättare för företagare att få ersättning

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande även under 2023 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Marknadsföring under paus i näringsverksamhet

Enligt en tillfällig förordningsändring kan en företagare med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser eller sociala medier. Detta får göras om åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten. Denna tillfälliga regel gäller även under 2023.

Läs mer om företagares rätt till a-kassa här.