Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Publicerad: 17 december 2020

Riksdagen förlänger den höjda ersättningen och lättnaden i arbetsvillkoret

Regeländringarna om ersättningen och arbetsvillkoret förlängs och kommer att gälla till och med december 2022. De tillfälliga ändringarna om karens och medlemsmånader upphör den 4 januari 2021 enligt tidigare beslut.

De fortsatta tillfälliga reglerna innebär att du uppfyller ett arbetsvillkor om du har arbetat minst:

  • 60 timmar per månad under minst 6 månader, eller
  • 420 timmar under 6 månader i följd med minst 40 timmar under var och en av månaderna.

Den högre ersättningen innebär att du som har inkomstbaserad ersättning kan få som mest 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna och 1 000 kronor per dag resten av perioden. Du som har grundersättning kan som mest få 510 kronor per dag.

Även lättnaderna för företagare förlängs till och med december 2021. Det innebär att du kan lägga din verksamhet vilande flera gånger utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. Enligt de vanliga reglerna måste det ha gått minst fem år sedan du återupptog verksamheten innan du kan få ersättning från a-kassan på nytt. Du får också vidta vissa begränsade åtgärder i din vilande näringsverksamhet och ändå betraktas som arbetslös i försäkringens mening.

Från och med den 4 januari 2021 inleds åter en ersättningsperiod med 6 karensdagar och från och med januari räknas varje medlemsmånad som en månad.