Publicerad: 3 maj 2019

Har du ett kommunalt förtroendeuppdrag?

Riktlinjerna för hur årsarvoderat kommunalt förtroendeuppdrag ska redovisas på tidrapporten har ändrats. Om detta gäller dig vill vi att du kontaktar oss.

Du som har ersättning från oss och samtidigt har ett kommunalt förtroendeuppdrag med årsarvode ska från och med nu fylla i uppdragets genomsnittliga omfattning per vecka i procent på tidrapporterna. 

Om du har ett sådant förtroendeuppdrag vill vi att du kontaktar oss för ytterligare information.