Fiol på ett bord.

Publicerad: 31 maj 2024

Höjt schablonbelopp för tillfälligt konstnärligt arbete från 1 juni 2024

Från den 1 juni 2024 höjs schablonbeloppet för omräkning av tillfälligt konstnärligt arbete till 203 kronor per timme.

Det är inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fastställer det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete.

IAF har beslutat att schablonbeloppet höjs till 203 kronor från och med den 1 juni 2024.

Innan höjningen låg schablonbeloppet på 197 kronor i timmen.