Publicerad: 10 oktober 2022

Saknar du vissa brev eller meddelanden i Mina sidor?

I samband med att vi har bytt ärendehanteringssystem har brev och meddelanden arkiverats i Mina sidor. Du hittar dem genom att söka i arkivet.

Om du inte hittar brev och meddelanden som vi har skickat till dig beror det på att de har blivit arkiverade. Du hittar dem genom att söka bland arkiverade meddelanden och arkiverade brev inne i Mina sidor.

Hitta arkiverade meddelanden

  1. Klicka dig på Meddelanden i vänstermenyn och klicka på Arkiverade meddelanden.
  2. Klicka på Arkiverade meddelanden/Inkorg för att se meddelanden från oss.
  3. Klicka på Visa gamla meddelanden.
  4. Nu poppar det upp ett fönster där du behöver ange ett tidsintervall för att se meddelanden du fått under en specifik period.

Hitta arkiverade brev

  1. Klicka på Mina dokument och brev i vänstermenyn och klicka på Mina brev och beslut.
  2. Klicka på ​Äldre.