Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Publicerad: 27 april 2018

Från grundersättning till inkomstbaserad ersättning – ny praxis

Det har kommit en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (Hfd 1610-17), som handlar om möjligheten att byta från grundersättning till inkomstbaserad ersättning från a-kassan under pågående ersättningsperiod.

För att kunna få inkomstbaserad ersättning måste man ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och uppfylla ett arbetsvillkor inom medlemstiden. Det som domen fastställer är att det inte finns lagstöd för att gå över från grundersättning till inkomstbaserad ersättning under tid med ersättning. Domstolen menar att man måste bli arbetslös på nytt för att a-kassan ska kunna göra en ny prövning av ersättningsnivån.

Förutom att det krävs ett avbrott i ersättningen för att a-kassan ska kunna göra en ny prövning, framgår det också av domen att ramtiden för hitta ett arbetsvillkor måste räknas från det datum då man senast anmält sig på Arbetsförmedlingen.