Publicerad: 21 december 2021

Färre karensdagar 2022

Riksdagen har beslutat att minska antalet karensdagar från sex till två dagar under nästa år. Beslutet gäller från och med den 3 januari 2022 till och med den 1 januari 2023. Riksdagen har också beslutat att lättnaderna för företagare förlängs.

Under den aktuella perioden behöver du bara göra två karensdagar. Detta gäller även om du tidigare har fått ett beslut där det står att du ska göra sex karensdagar.

Vad är karens?

Arbetslöshetsförsäkringen har precis som alla försäkringar en självrisk. Hos oss kallas den karens. Innan du får a-kassa behöver du göra dina karensdagar.

En karensdag är en arbetslös dag som du inte får ersättning för. Är du till exempel sjuk en dag räknas den dagen inte som en karensdag.

Fortsatta lättnader för dig som har ett vilande företag

Lättnaderna innebär att du kan lägga din verksamhet vilande upprepade gånger under perioden januari 2020 till och med december 2022. 

Lättnaderna innebär också att du kan vidta vissa begränsade åtgärder i din vilande näringsverksamhet och ändå betraktas som arbetslös i försäkringens mening. Det betyder att du till exempel kan ha kund- eller leverantörskontakter, uppdatera webbplatsen eller sociala medier om syftet är att du ska kunna starta upp din verksamhet igen.

Du kan inte ha någon pågående försäljning av varor eller tjänster via webbshop eller liknande, och du kan inte heller arbeta med offerter eller andra förberedelser inför uppdrag. Om du gör det anser vi att du har återupptagit din verksamhet, då behöver du lägga verksamheten vilande på nytt för att kunna få ersättning igen. Även denna bestämmelse upphör att gälla den 31 december 2022.