Publicerad: 28 maj 2021

Ändrade a-kasseregler för deltidsbrandmän

Från och med den 31 maj ändras reglerna för dig som är deltidsbrandman. Ändringen innebär att jourtid och övningar inte längre betraktas som arbete enligt arbetslöshetsförsäkringen och därför inte kan godkännas som extraarbete.

Eftersom jourtid och övning inte längre räknas som arbete ska den tiden inte heller fyllas i på tidrapporterna från och med den 31 maj. Utryckningstid kan sedan tidigare inte bli godkänt som extraarbete och ska även fortsättningsvis redovisas på tidrapporterna.

I och med regeländringen är det endast tid för materialvård som kan godkännas som extraarbete. Om du har fått ett beslut om godkänt extraarbete som vi har fattat före den 31 maj 2021 gäller det tills vidare eller tills något i arbetet ändras.

Om du inte har fått ditt arbete som deltidsbrandman godkänt som extraarbete ska du redovisa tid för materialvård som arbete på tidrapporten.