Reglerna för a-kassan måste förenklas

Sveriges a-kassor: Det behövs en enklare arbets­löshetsförsäkring där ersättningen avgörs av tidigare inkomst, i stället för komplexa beräkningar baserade på arbetade timmar under en bestämd tidsperiod.

Vår intresseorganisation Sveriges a-kassor har skrivit en debattartikel om behovet av en enklare försäkring som är förutsägbar och begriplig.

A-kassorna arbetar i dag intensivt med att skapa digitala system för att så långt det är möjligt effektivisera handläggningen. Men i praktiken omöjliggör dagens regelverk snabba digitala lösningar, med förenklade utredningar och besked.

För att skapa trygghet och stabilitet på den svenska arbets­marknaden är det angeläget att snarast ta vidare förslaget om modern, enkel och mer förutsägbar arbetslöshets­försäkring till beslut.

Läs artikeln i sin helhet.

  • Uppdaterad: 9 maj 2022