Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Publicerad: 27 mars 2020

Frågor och svar om a-kassa och corona

Just nu är det många som har frågor om a-kassa. I de flesta fall gäller samma regler som vanligt. På den här sidan har vi samlat frågor och svar om a-kassa och corona.

Vänd dig till rätt instans

Vi förstår att du kan ha många frågor just nu. För att vi ska kunna göra vårt jobb så bra som möjligt är det viktigt att du vänder dig till rätt myndighet med din fråga.

Vi vill påminna om att det är riksdagen som beslutar om reglerna och alla a-kassor följer samma regler. Om du har synpunkter på regelverket hänvisar vi dig till regering och riksdag.

Om din fråga ska till oss

Om du har ett ersättningsärende och behöver prata med din handläggare kan du ringa mellan 9 och 11 varje vardag. Om du behöver lämna uppgifter i ditt ärende är det enklast att skicka ett meddelande i Mina sidor.

Om du har frågor om medlemskapet eller allmänna frågor om försäkringen hittar du många svar här på vår webbplats. På den här sidan har vi samlat frågor och svar som är aktuella just nu. Saknar du något svar kan du ringa oss varje vardag 9.00 till 11.45 och 13.00 till 15.00.

Frågor och svar som kan guida dig

Har du fått gå ned i arbetstid och lön hos din arbetsgivare?
För att ha rätt till ersättning från a-kassan behöver du ha arbetat och helt eller delvis blivit av med ditt arbete. Du behöver också vara anmäld på Arbetsförmedlingen och uppfylla villkoren för ersättning.
Har du blivit permitterad på grund av Corona?
På grund av coronaviruset har en del arbetsgivare helt eller delvis permitterat sina anställda. Du kan inte få ersättning från a-kassan när du är permitterad. Permittering innebär att din arbetsgivare har sänkt din arbetstid utan att säga upp dig. Eftersom din anställning inte har upphört är du inte arbetslös i försäkringens mening. Det innebär att du inte kan få ersättning från a-kassan när du är permitterad. Det gäller även om du får sänkt eller ingen lön.
Har skolan eller förskolan stängt på grund av Corona?
Om du är hemma med barn på grund av att förskola eller skola har stängt och inte kan söka eller ta arbete ska du fylla i Kan inte söka och ta arbete på din tidrapport. Du kan bara få ersättning från a-kassan när du uppfyller grundvillkoren. Läs om grundvillkoren >
Har din kommun beslutat att ditt barn inte får komma till förskolan?
För att ha rätt till ersättning från a-kassan behöver man kunna söka och ta arbete. Det innebär bland annat att du som har barn behöver ha en ordnad barntillsyn.

Om din kommun beslutar att ditt barn inte får komma till förskolan på grund av att du är arbetslös, och med syftet att minska trycket på personalen under coronapandemin, kan du ändå ha rätt till a-kassa. Eftersom du har en barnomsorgsplats får det förutsättas att barnet får komma tillbaka till förskolan om du blir erbjuden ett arbete. En förutsättning är dock att du kan vara anträffbar för Arbetsförmedlingen och möjliga arbetsgivare och att du kan söka och ta ett arbete.
Undrar du vad som gäller dig?
Just nu är det många som ringer till oss och vi har längre kötider än vanligt. Du kan läsa mer om de regler och villkor som gäller för rätt till ersättning från a-kassan här på vår hemsida. Klicka på den gula rutan Regler och villkor på första sidan för att läsa om villkoren i försäkringen. Längst ner på sidan finns en meny som listar alla undersidor.
Frågor och svar om medlemskap
Undrar du om du är medlem i Unionens a-kassa?
För att se om du är medlem hos oss och vilken avgift du ska betala loggar du in på Mitt medlemskap via Mina e-tjänster.

Du hittar Mina e-tjänster högst upp till höger. Om du surfar in på mobilen är länken en rosa cirkel med ett hänglås i
Vill du bli medlem i Unionens a-kassa?
Klicka på den blågrå rutan på första sidan här på vår hemsida, där det står Bli medlem. Klicka sedan på den rosa knappen Logga in för att bli medlem. Du signerar din ansökan om medlemskap med BankID.
Har du problem med att skicka in din ansökan om medlemskap?
Om du har problem med att skicka in din ansökan kan du testa att byta webbläsare. Du kan också prova att skicka in ansökan senare. Det räcker att vi får in din ansökan senast den sista i månaden för att du ska kunna bli medlem från och med den första i samma månad.
Frågor och svar om korttidsarbete
Vad är korttidsarbete?
Korttidsarbete är en möjlighet för företag att tillfälligt minska arbetstiden för sina anställda istället för att säga upp dem.

Under tid med korttidsarbete kan arbetstiden minskas med 20, 40 eller 60 procent medan den anställde får behålla en större del av lönen. Lönekostnaden för arbetstidsminskningen delas mellan arbetsgivaren och staten. Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får behålla 90 procent av lönen.
Kan min arbetsgivare använda korttidsarbete?
Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda. Det är dock flera villkor som ska vara uppfyllda. Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal och förhandling måste ske med facket. Har man inte ett centralt kollektivavtal ska 70 procent av medarbetarna godkänna och delta i korttidsarbete.
Kan alla anställda omfattas av korttidsarbete?
Huvudregeln är att alla arbetstagare på arbetsplatsen ska omfattas, men stödet omfattar inte nyanställda med mindre än tre månaders anställningstid och inte heller familjemedlemmar till enskilda näringsidkare som arbetar i verksamheten.
Har jag rätt till a-kassa för den tid som omfattas av korttidsarbete?
Nej, du har rätt till lön under tid med korttidsarbete även om lönen blir något lägre. Det beror på att du fortfarande är anställd även om du har fått en minskad arbetstid och minskad lön. Den som är deltidsanställd kan ha rätt till a-kassa för den del som inte omfattas av korttidsarbete.
Kan tid med korttidsarbete räknas med i ett arbetsvillkor?
Huvudregeln är att tid med korttidsarbete inte räknas med i ett arbetsvillkor, istället hoppar vi över den tiden och tittar på vad du har gjort före korttidsarbetet.

Men tid med korttidsarbete kan räknas med om den behövs för att du ska uppfylla ett arbetsvillkor eller om din ersättning skulle bli högre om vi räknade med den.

När vi räknar med tid med korttidsarbete i arbetsvillkoret kan vi dock bara räkna med den faktiska arbetstiden efter arbetstidsminskningen och den faktiska lönen efter löneminskningen. När vi beslutar om din ersättning räknar vi alltid på det sätt som är mest förmånligt för dig.

Läs mer om arbetsvillkor >
Hur ska min arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyget om jag har haft korttidsarbete?
Din arbetsgivare behöver fylla i flera intyg när din anställning har upphört. Vi behöver alltid ett arbetsgivarintyg för din ordinarie arbetstid men också ett enskilt intyg för tiden du har omfattats av korttidsarbete. Om du dessutom har haft perioder med olika omfattning under tiden med korttidsarbete behöver vi få in ett intyg för varje period.

Läs mer om korttidsarbete

Tillväxtverket lämnar löpande information om införandet av korttidsarbete på sin webbplats.

Tillväxtverket​​

Frågor och svar om vår handläggningstid
Hur lång handläggningstid har ni?
Vi handlägger alla ärenden i tur och ordning. Varje ärende är unikt och tar olika lång tid beroende på hur situationen före arbetslösheten har sett ut.

Kontrollera att du har gjort allt på din Att göra-lista och att dina intyg innehåller rätt uppgifter. Det underlättar vår handläggning. Om vi saknar något hör vi av oss till dig.
Jag vill prata med min handläggare, när kan jag ringa?
Våra telefontider är 9.00 till 11.45 och 13.00 till 15.00 på helgfria vardagar. Om du vill prata om ett pågående ersättningsärende eller ett EU-, återkravs- eller kulturärende, rekommenderar vi dig att ringa mellan 9.00 och 10.00. Mellan klockan 11 och 11.45 och klockan 13 till 15 besvarar vi endast frågor om medlemskapet.
Jag har gjort allt på min Att göra-lista, när får jag beslut?
Nu när du har laddat upp dina handlingar och intyg i Mina sidor handlägger vi. Om det är något vi saknar lägger vi upp en ny punkt på din Att göra-lista. Det är viktigt att du kontrollerar din Att göra-lista och lämnar de uppgifter vi ber om.

När vi är färdiga med utredningen får du ett beslut i Mina sidor.
Frågor och svar om de tillfälliga reglerna
Jag blev medlem i mars. När kan jag få ersättning och hur mycket får jag?
Så fort du blir medlem i vår a-kassa kan du söka ersättning från oss. Om du inte har varit med i a-kassan i tolv månader när du blir arbetslös kan du ha rätt till grundersättning. Det är först när du har varit medlem i tolv månader som du kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning.

Tillfälliga regler gör att det går fortare
Med anledning av de tillfälliga reglerna räknas varje månad som fyra medlemsmånader under mars-december 2020. Det betyder att du under den här perioden kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning redan efter tre månader. Månader före mars och efter december 2020 räknas som vanligt.

Läs mer om ersättningens storlek >
Hur mycket måste jag ha jobbat för att kunna få ersättning?
De tillfälliga reglerna innebär att du som får ett beslut under perioden 13 april 2020 - 3 januari 2021 uppfyller ett arbetsvillkor om du har arbetat:
  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader under de senaste tolv månaderna.
Som vanligt gäller att arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under en ramtid som i normalfallet är de 12 månaderna innan du anmälde dig på Arbetsförmedlingen.
Vad är den högsta ersättningen jag kan få?
Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få
  • 80 procent av lönen men högst 1 200 kronor per dag de första hundra dagarna om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Resten av perioden kan du som mest få 760 kronor per dag.
  • 510 kronor per dag om du uppfyller villkoren för grundersättning.
Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

Läs mer om det tillfälligt höjda maxbeloppet >
Måste jag göra karens innan jag kan få ersättning?
I vanliga fall måste man göra sex dagar karens innan man kan få ersättning. Det är en slags självrisk i vår försäkring och gäller alla som får en ny ersättningsperiod. Under karensdagarna får man ingen ersättning.

De tillfälliga reglerna innebär att vi inte drar någon karens för ersättning som avser perioden 30 mars 2020 till 3 januari 2021.

För ersättning som avser tid före den 30 mars 2020 och efter den 3 januari 2021 gäller vanliga regler om karens.
Vad gäller för mig som företagare just nu?
Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan lägga företaget vilande och på nytt få ersättning från oss.

För att kunna få ersättning från oss när du har verksamheten vilande behöver du intyga att det inte pågår någon verksamhet i företaget.

Du kan alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Läs mer om vad som gäller för dig med företag.

De nya tillfälliga reglerna i sin helhet

Riksdagen har beslutat om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin. Reglerna gäller från den 13 april.

Läs om de nya tillfälliga reglerna i sin helhet

Frågor och svar för dig som har jobbat i ett EU- eller EES-land
Jag har blivit permitterad från en anställning i ett EU-land. Kan jag bli medlem hos er?
Nej, om du är permitterad från en pågående anställning i ett annat land inom EU, EES eller i Schweiz kan du inte bli medlem hos oss.

Det är först när du åter bor i Sverige och ditt arbete utomlands helt har upphört som du kan söka medlemskap hos oss. Du kan också ansöka om medlemskap om du får ett nytt arbete i Sverige.
Min danska arbetsgivare har gått i konkurs. Vad ska jag göra?
Sök medlemskap hos oss så snart du fått besked om konkursen. Kontakta också den danska konkursförvaltaren för information om din lönegaranti
Är du permitterad från en anställning i ett annat land inom EU, EES eller i Schweiz och vill söka a-kassa?
Du som är permitterad från en pågående anställning i ett annat land inom EU, EES eller i Schweiz kan inte få ersättning från en svensk a-kassa. Permittering innebär att din arbetsgivare har sänkt din arbetstid utan att säga upp dig. Eftersom anställningen inte har upphört är du inte arbetslös i försäkringens mening. Det innebär att du inte kan få ersättning från a-kassan när du är permitterad. Du bör kontakta myndigheten i det land där du är anställd och arbetar, för att söka ersättning därifrån.