Publicerad: 9 juli 2020

Anställd av SAS i Danmark och bosatt i Sverige

Många SAS-anställda i Danmark har blivit erbjudna avtal om tvungen orlov som ett alternativ till uppsägning från anställningen.

Om du har ett avtal om tvungen orlov och är medlem i en dansk a-kassa under din anställning bör du kontakta din danska a-kassa så snart som möjligt för att söka arbetslöshetsersättning därifrån.

Om du redan har lämnat den danska a-kassan och på nytt sökt medlemskap i svensk a-kassa ska du omgående kontakta den danska a-kassan igen för att ansöka om att återfå ditt medlemskap och arbetslöshetsersättning för tid med tvungen orlov.

Du som inte har varit medlem i en dansk a-kassa ska ha kontakt med den danska myndigheten STAR.

Anställningen behöver ha upphört

När vi ska pröva din rätt till arbetslöshetsersättning gör vi det enligt den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Enligt arbetslöshetsförsäkringen har du som är permitterad eller tjänstledig utan lön inte rätt till a-kassa.

För att kunna få ersättning från a-kassan måste din anställning ha upphört. Ett avtal om tvungen orlov innebär att din anställningen inte har upphört.

Flygande personal

Vi på Unionens a-kassa kan fatta beslut om din rätt till medlemskap och ersättning först när vi har fått sammanläggningsintyg, PDU1, U002 eller U017, från Danmark.

Om du som pilot eller kabinpersonal, med stationering i Danmark, har fått ett beslut från STAR eller dansk a-kassa om att de inte kan utfärda sammanläggningsintyg med hänvisning till att Udbetalning Danmark inte har fattat beslut om din försäkringstillhörighet under din anställning, ska du omgående kontakta Udbetalning Danmark och begära ett beslut där det framgår att du har omfattats av dansk försäkring under din anställning.

Så snart du har fått ett beslut från Udbetalning Danmark ska du skicka in det till STAR eller till den danska a-kassan om du har varit medlem i en dansk a-kassa.