Publicerad: 14 november 2022

Åldersgränsen för medlemskap höjs till 66 år

Vid årsskiftet höjs åldersgränsen för att vara medlem i a-kassan från 65 till 66 år. Det innebär att du som fyller 65 år under 2023 får vara kvar som medlem hos oss och har möjlighet att söka ersättning fram till du fyller 66.

Idag avslutas medlemskapet och möjlighet till ersättning automatiskt vid månadsskiftet före den månad man fyller 65 år. Från och med den 1 januari 2023 kan du vara medlem till du fyller 66 år. Den nya åldersgränsen gäller dig som är född 1958 eller senare.

Du behöver inte göra något för att vara kvar som medlem fram till du fyller 66 år, men om du vill avsluta medlemskapet tidigare behöver du meddela oss det skriftligen.

Att åldersgränsen höjs är en del i att åldersgränserna i pensionssystemet och i kringliggande trygghetssystem justeras.