Vanliga frågor, filmer och fördjupningsblad

På den här sidan har vi samlat information från webbplatsen i andra format för att du ska kunna hitta det som passar dig bäst.

Välj bland vanliga frågor och svar eller ta dig till våra filmer och fördjupningsblad. Du hittar ingångarna längst ner på sidan.

Vad har du för fråga?

Frågor om medlemskap och avgift

Du kan enkelt bli medlem! Om du följer vår guide på sidan Bli medlem så är du troligen medlem om ett par minuter.

Du behöver ha en e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID, för att kunna göra din ansökan online.

Om du inte har en e-legitimation kan du ringa till oss så hjälper vi dig. Du hittar telefonnumret längst ner på sidan.

 > Bli medlem

 

Om du har ett kunskapsbaserat arbete kan du bli medlem hos oss. Vi har yrkesgrupper som tjänstemän, kulturarbetare, elitidrottare och de som är anställda som uthyrd personal på bemanningsföretag. Även du som är företagare är välkommen.

Tänk på att du bara kan vara med i en a-kassa i taget och att möjligheten att gå med i en a-kassa upphör den månad du fyller 66 år.   

Om du inte arbetar inom vårt verksamhetsområde finns det andra a-kassor du kan vända dig till. På Hej a-kassa hittar du information om och länkar till alla a-kassor.

 > www.hejakassa.se

Nej, du behöver inte vara med i facket för att vara med i a-kassan.

Ja, även du som är egen företagare kan bli medlem hos oss.

Ja, om ditt senaste arbete var inom vårt verksamhetsområde kan du ansöka om medlemskap hos oss. 

Du kan enkelt bli medlem! Om du följer vår guide på sidan Bli medlem så är du troligen medlem om ett par minuter.

Du behöver ha en e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID, för att kunna göra din ansökan online.

Om du inte har en e-legitimation kan du ringa till oss så hjälper vi dig. Du hittar telefonnumret längst ner på sidan.

 > Bli medlem

 

Skicka in din ansökan om medlemskap så att den kommer in till oss i den månad som du vill bli medlem. Du kan tidigast få medlemskap från den första i den månad då ansökan om medlemskap kommer in till oss.

Nej, ett medlemskap kan inte beviljas retroaktivt. Du kan tidigast bli medlem från och med den månad då vi tar emot din ansökan om medlemskap.

Vår medlemsavgift är 140 kronor per månad.

Du betalar lika mycket oavsett om du arbetar, studerar, är sjuk, har föräldrapenning eller har ersättning från oss. 

Avgiften till oss förändras alltså inte för att du får ny lön. Men om du är medlem i ett fackförbund kan de vilja veta om du får en annan inkomst. 

Om du har frågor om din fackförbundsavgift behöver du vända dig till dem.

Du kan välja att betala din avgift på följande sätt:

Autogiro

Enklast anmäler du autogiro via din internetbank. Välj Unionens arbetslöshetskassa (bankgiro 5642-8568) som betalningsmottagare för autogirot.

Om din bank vill att du anger betalarnummer eller liknande så ska du skriva ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck.  

E-faktura

Om du vill betala med e-faktura anmäler du det på din internetbank. E-faktura innebär att du får en elektronisk faktura till din internetbank varje månad. Du behöver själv se till att pengarna dras från ditt konto.

Kivra

Om du är ansluten till Kivra och inte betalar avgiften med autogiro eller e-faktura du får du din faktura från oss i Kivra. 

Läs mer om Kivra på www.kivra.com

Inbetalningskort

Om du inte har valt att betala avgiften på annat sätt får du en pappersfaktura hem till dig månadsvis.

Om du inte betalar medlemsavgiften avslutas ditt medlemskap efter tre månader. Om du till exempel inte betalar medlemsavgiften för januari, februari och mars avslutas ditt medlemskap från och med den 1 april.

Medlemsavgiften för de tre månaderna måste betalas även om medlemskapet avslutas eftersom du har varit försäkrad de månaderna.

Om du tidigare har anmält dig till Kivra, till exempel för att du ville få din skattedeklaration där, får du vår faktura i Kivra eftersom vi är anslutna till dem.

Om du inte vill få din faktura i Kivra behöver då gå in på kivra.com och ta bort oss som avsändare där.

 > www.kivra.com

Ja, om du saknar inbetalningskort kan du skriva ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck som OCR-nummer.

Du kan ange ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck som OCR-nummer.

Medlemsavgiften är 140 kronor per månad och ska betalas till bankgironummer 5642-8568.

Ja, det är viktigt att du betelar fakturan.

Att du har fått en faktura kan bero på att din autogiroanmälan inte har aktiverats än.

En bekräftelse på att ditt autogiro har kommit igång skickas ut i samma månad som autogirot börjar gälla.

Ja, om du slutar betala medlemsavgiften avslutas ditt medlemskap efter tre månader. 

Du kommer ändå att behöva betala medlemsavgiften för de tre månaderna eftersom du är försäkrad fram till den dag medlemskapet avslutas. 

Om du inte vill vara medlem längre kan du själv avsluta medlemskapet om du loggar in på Mitt medlemskap.

Om ditt medlemskap har avslutats på grund av att du inte har betalat medlemsavgiften, kan du bli medlem hos oss på nytt om du fortfarande arbetar inom vårt verksamhetsområde.

Om du ansöker om medlemskap direkt, finns möjlighet att få ett sammanhängande medlemskap.

Varför är det bra med ett sammanhängande medlemskap?
För att du ska ha möjlighet att få inkomstbaserad ersättning om du blir arbetslös, behöver du ha varit medlem i a-kassan i 12 sammanhängande månader.

 > Bli medlem 

Nej, du behöver inte anmäla ändrad inkomst till oss. Vår medlemsavgift är densamma för alla medlemmar oavsett inkomst. Medlemsavgiften påverkas inte heller av om du studerar, är sjukskriven, är föräldraledig eller är arbetslös. 

Om du är medlem i ett fackförbund kan de vilja veta om du får en annan inkomst. 

Du kan fortsätta vara medlem hos oss även som egen företagare. 

Om du också är medlem i fackförbundet Unionen bör du kontakta dem för att få information om medlemskap för egna företagare.

Anmäl ändrad adress hos Skatteverket. Vi uppdaterar våra register mot Skatteverkets register varje vecka.

 > Skatteverket

Ja, du kan byta till en annan a-kassa om du arbetar inom en annan a-kassas verksamhetsområde.

Om du inte arbetar just nu kan du byta a-kassa om ditt senaste arbete var inom en annan a-kassas verksamhetsområde. 

De flesta a-kassor hjälper dig med bytet. För att få hjälp behöver du ge din nya a-kassa en fullmakt i samband med att du ansöker om medlemskap.

Om du är medlem i en annan a-kassa och vill byta till oss kan vi hjälpa dig med bytet om du ger oss fullmakt när du fyller i din ansökan om medlemskap.

När vi har tagit emot din ansökan och fullmakt kontaktar vi din nuvarande a-kassa och avslutar medlemskapet åt dig.

Det är enkelt att avsluta medlemskapet. Logga in på Mitt medlemskap, gå till sidan Medlemstid och klicka på Avsluta medlemskap.

Du hittar länken till Mitt medlemskap under Mina e-tjänster högst upp på sidan. För att logga in på Mitt medlemskap behöver du ha en e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID. 

Nej, det finns ingen uppsägningstid för medlemskap i a-kassan.

Ja, ditt medlemskap i a-kassan avslutas automatiskt när du fyller 66 år.

Aktivitetsstödet baseras på ersättningen från a-kassan. Därför är det bra att behålla medlemskapet i a-kassan om du får aktivitetsstöd. 

Ja, om du slutar betala medlemsavgiften avslutas ditt medlemskap efter tre månader. 

Du kommer ändå att behöva betala medlemsavgiften för de tre månaderna eftersom du är försäkrad fram till den dag medlemskapet avslutas. 

Om du inte vill vara medlem längre kan du själv avsluta medlemskapet om du loggar in på Mitt medlemskap.

Om du har fått ett nytt jobb men fortfarande arbetar inom vårt verksamhetsområde behöver du inte byta a-kassa.

Regler och villkor i försäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen har, precis som andra försäkringar, vissa villkor. För att kunna få ersättning från oss behöver du bland annat uppfylla grundvillkoren. Det gör du om du:

 • vill och kan ta ett arbete, minst tre timmar varje dag och minst 17 timmar varje vecka,
 • är anmäld på Arbetsförmedlingen,
 • i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

Du behöver också uppfylla ett arbetsvillkor för att kunna få ersättning från oss.

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Det innebär att du kan få ersättning från a-kassan när du är mellan två arbeten.

Precis som du kan försäkra ditt hem kan du försäkra din inkomst. Och precis som i andra försäkringar behöver du uppfylla vissa villkor för att kunna få ut något på försäkringen.

För att kunna söka ersättning från oss behöver du vara medlem i vår a-kassa.

Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös:

 • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
 • eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader under de senaste tolv månaderna.

Om det behövs kan upp till två månader av föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in i arbetsvillkoret.

Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under en ramtid som i normalfallet är de 12 månaderna innan du anmälde dig på Arbetsförmedlingen. När vi avgör vilka månader som ingår i din ramtid bortser vi från månader som du har varit förhindrad att arbeta på grund av till exempel sjukdom, föräldraledighet eller heltidsstudier. Det är tid som kan hoppas över och ingår inte i arbetsvillkoret.

Läs mer om arbetsvillkoret

Om du har varit medlem i 12 månader eller mer och uppfyller arbetsvillkoret under medlemstiden ersätter a-kassan 80 procent av din genomsnittliga inkomst under de första 200 dagarna av ersättningsperioden. Efter det är ersättningen 70 procent av inkomsten.

Men det finns ett maxbelopp för hur mycket ersättning du kan få per dag. Enligt tillfälliga regler kan du som mest få 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna och därefter som mest 1 000 kronor per dag.

Läs mer om ersättningens storlek.

Arbetslöshetsförsäkringen har precis som alla försäkringar en självrisk. Hos oss kallas den karens. Innan du får ersättning behöver du göra två karensdagar. Efter karensdagarna kan ersättning börja betalas ut.

Avstängningsdagar på grund av egen uppsägning ska inte blandas ihop med karensdagar.

En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. Om du har barn under 18 år när dina 300 dagar är slut får du ytterligare 150 dagar.

Hur länge dagarna räcker beror på hur många dagar i veckan du får ersättning. Du kan få högst 5 dagar per vecka.

Nej, karens och avstängning är inte samma sak.

Karens är som en självrisk och gäller alla. Innan du får ersättning behöver du göra två karensdagar. En karensdag är en arbetslös dag som du inte får ersättning för. Är du till exempel sjuk en dag räknas den dagen inte som en karensdag. 

Avstängning är en sanktion. Om du säger upp dig från ditt arbete blir du som regel avstängd från a-kassa i 45 ersättningsdagar. Det innebär att du tidigast kan få ersättning efter 45 avstängningsdagar. Om du inleder din ersättningsperiod med en avstängning måste du också göra dina två karensdagar.

Korttidsarbete kallades tidigare korttidsperitering och är en möjlighet för företag att tillfälligt minska arbetstiden för sina anställda istället för att säga upp dem.

Under tid med korttidsarbete kan arbetstiden minskas med 20, 40 eller 60 procent medan den anställde får behålla en större del av lönen. Lönekostnaden för arbetstidsminskningen delas mellan arbetsgivaren och staten. Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får behålla 90 procent av lönen.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda. Det är dock flera villkor som ska vara uppfyllda. Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal och förhandling måste ske med facket. Har man inte ett centralt kollektivavtal ska 70 procent av medarbetarna godkänna och delta i korttidsarbete.

Huvudregeln är att alla arbetstagare på arbetsplatsen ska omfattas, men stödet omfattar inte nyanställda med mindre än tre månaders anställningstid och inte heller familjemedlemmar till enskilda näringsidkare som arbetar i verksamheten.

Nej, du har rätt till lön under tid med korttidsarbete även om lönen blir något lägre. Det beror på att du fortfarande är anställd även om du har fått en minskad arbetstid och minskad lön. Den som är deltidsanställd kan ha rätt till a-kassa för den del som inte omfattas av korttidsarbete.

Huvudregeln är att tid med korttidsarbete inte räknas med i ett arbetsvillkor, istället hoppar vi över den tiden och tittar på vad du har gjort före korttidsarbetet.

Men tid med korttidsarbete kan räknas med om den behövs för att du ska uppfylla ett arbetsvillkor eller om din ersättning skulle bli högre om vi räknade med den.

När vi räknar med tid med korttidsarbete i arbetsvillkoret kan vi dock bara räkna med den faktiska arbetstiden efter arbetstidsminskningen och den faktiska lönen efter löneminskningen. När vi beslutar om din ersättning räknar vi alltid på det sätt som är mest förmånligt för dig.

Läs mer om arbetsvillkor >

Din arbetsgivare behöver fylla i flera intyg när din anställning har upphört. Vi behöver alltid ett arbetsgivarintyg för din ordinarie arbetstid men också ett enskilt intyg för tiden du har omfattats av korttidsarbete.

Om du dessutom har haft perioder med olika omfattning under tiden med korttidsarbete behöver vi få in ett intyg för varje period.

Om du inte kan få arbetslöshetsersättning på grund av att dina 60 deltidsveckor tagit slut, kan du säga upp dig från ditt arbete utan att bli avstängd från ersättning, om inkomsten från ditt deltidsarbete kommer att understiga den ersättning som du får från oss.

Hör av dig till oss
Det är bra om du kontaktar oss om du funderar på att säga upp dig från din anställning, så att du kan få mer information om vad som gäller.

Du ska du redovisa all tid som du arbetar på dina tidrapporter. 

Tid som du inte är arbetslös, till exempel när du arbetar, kan du inte få ersättning för. När du fyller i arbete räknas antalet ersättningsdagar som du har rätt till fram enligt en omräkningstabell.

Under en och samma ersättningsperiod kan du arbeta och få ersättning från a-kassan i som längst 60 veckor.

Läs mer om 60-veckorsregeln på sidan Arbete när du har a-kassa.

 > Arbete när du har a-kassa

 > Så här tidrapporterar du

 > Omräkningstabell

Ersättningen och hur du söker den

Om du har inkomstförsäkring hos Unionen behöver du göra en särskild ansökan dit. 

Har du frågor om inkomstförsäkringen eller vill komma i kontakt med Unionen Medlemsförsäkring AB så är deras telefonnummer 0771-27 28 00.

Inkomstförsäkringen hör inte till den allmänna arbetslöshetsförsäkringen som vi beslutar om men Unionen grundar sitt beslut på den uträkning vi har gjort när du har sökt ersättning hos oss.

 > Ansök om ersättning från Unionens inkomstförsäkring

Det första du ska göra är att anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Sedan loggar du in på Mina sidor och fyller i en ansökan om ersättning. 

På vår sida Så söker du ersättning kan du läsa om vad du behöver göra och logga in på Mina sidor.

 > Så söker du ersättning  

Det är med tidrapporten du söker ersättning. På tidrapporten fyller du i vad du har gjort under den vecka du söker ersättning för, till exempel om du har arbetat, varit sjuk eller varit arbetslös. När vi får in din tidrapport vet vi hur mycket arbetslös tid vi ska ersätta dig för.

Du fyller i din första tidrapport en vecka efter att du har anmält dig som arbetslös. Du skickar snabbt och enkelt in dina tidrapporter på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor för att skicka dina tidrapporter. Du behöver e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID för att logga in.

Kontakta oss om du inte har möjlighet att använda Mina Sidor, så skickar vi papperskassakort till dig.

Mina sidor

Du rapporterar en vecka i taget och kan tidigast skicka in en tidrapport när veckan har passerat.

Vi betalar ut ersättning varje vecka. Om vi får din tidrapport direkt på måndagen efter att veckan har passerat kan du få din ersättning redan på torsdagen samma vecka. Om du istället vill ha din ersättning utbetald var fjärde vecka kan du välja att skicka in fyra tidrapporter i taget.

En aktivitetsrapport är en rapport där du fyller i vilka arbeten du har sökt och annat som du har gjort för att få ett arbete.

Så länge du söker ersättning från oss behöver du fylla i och lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen mellan den 1:a och den 14:e varje månad.

Arbetsförmedlingen

Om du lämnar in din aktivitetsrapport för sent kommer Arbetsförmedlingen att skicka ett meddelande till oss om att du inte sköter ditt arbetssökande.

När vi får ett sådant meddelande utreder vi om det ska påverka din rätt till arbetslöshetsersättning. Första gången det händer får du en varning. Om det händer igen blir du avstängd från ersättning.

Börja med att kontakta Arbetsförmedlingen. Om de har uppgifter om att du var på besök kommer de att skicka information till oss om det.

I annat fall kontaktar du oss, till exempel via Mina sidor, och förklarar vilken dag och vilken tid du var där och vem du pratade med.

Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till oss om du inte sköter ditt arbetssökande, om du förlänger din arbetslöshet eller om du orsakar din arbetslöshet.

När vi har fått ett meddelande från Arbetsförmedlingen  utreder och beslutar vi om händelsen ska påverka din arbetslöshetsersättning.

Arbetsförmedlingen skickar också ett meddelande till oss om du till exempel har fått ett arbete eller ska vara sjukskriven under en period.

Du kan få ersättning fram tills du börjar på ditt nya jobb, men du måste uppfylla villkoren varje dag du söker ersättning från oss. Det betyder att du behöver söka jobb och aktivitetsrapportera dessa till Arbetsförmedlingen. Du behöver också vara villig att ta de arbeten du blir erbjuden.

Om du vill slippa jobbsökandet och kontakten med Arbetsförmedlingen sista tiden innan det nya jobbet måste du avregistrera dig hos Arbetsförmedlingen och sluta söka ersättning från oss.

Det första steget i sanktionstrappan för den som inte sköter sitt arbetssökande ska fungera som ett uppmärksammande för att hjälpa dig. Det är tänkt som en tydlig signal om att du som arbetssökande behöver ändra på något för att slippa bli avstängd från ersättning.

Vi betalar ut ersättningen via Swedbank. 

Du behöver anmäla till vilken bank och till vilket konto du vill ha din ersättning utbetald. Det gör du på Swedbanks kontoregister.

Om du inte anmäler något konto får du en utbetalningsavi eller en insättning på ett konto som är anslutet till Swedbanks kontoregister sedan tidigare.

Du kan lösa in din avi på ICA, Coop, Hemköp, Willys, CityGross, Pressbyrån, 7-eleven, Direkten, Kassagirot, Circle K och på banken. Vid inlösen kan det kontanta utbetalningsbeloppet vara begränsat till 2 000 kronor eller av butikens tillgång på kontanter.

  Swedbanks kontoregister

Vi har utbetalning varje torsdag under helgfria veckor.

Vid helgdagar kan utbetalningsdagen flyttas till närmaste vardag.

Om du inte har anmält ett konto för utbetalning på Swedbanks kontoregister får du en utbetalningsavi. Detsamma gäller om du tidigare har anmält ett konto som inte längre är aktuellt.

Utbetalningsavin är giltig i 60 dagar. Om du inte löser in avin får vi pengarna i retur efter 60 dagar. Vi betalar ut pengarna på nytt så snart vi får en uppgift om bankkontonummer.

Vill du att vi gör kommande utbetalningar till annat bankkonto än det Swedbank har behöver du kontakta Swedbank.

Spärra utbetalningsavi

Om du har tappat bort din utbetalningsavi eller inte har fått den med posten, ska du kontakta Swedbank för att spärra den. Därefter skickar du din fullständiga bankkontouppgift i ett meddelande på Mina sidor. När Swedbank har bekräftat att din utbetalning har kommit i retur betalar vi ut pengarna till det konto du har meddelat.

Vid allmänna frågor kring utbetalningar ska du i första hand vända sig till Swedbank som har fullständig information om kontouppgifter och kan hjälpa till med kontokopplingen

Om du medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till oss som har betydelse för rätten till ersättning kan du bli utesluten ur a-kassan eller frånkänd ersättning.

Detsamma gäller om du medvetet eller av grov vårdslöshet låter bli att anmäla ändrade uppgifter som har betydelse för rätten till ersättning till oss.

Du blir också skyldig att betala tillbaka det som eventuellt betalats ut felaktigt. 

Vi är skyldiga att göra en polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott i samband med ansökningar och utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

Om du får ersättning från a-kassan som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig. Om den felaktiga ersättningen beror på att du inte har lämnat rätt information till oss blir du återbetalningsskyldig oavsett om du visste om att ersättning var felaktig eller inte.

Detsamma gäller om den felaktiga ersättningen beror på att du har låtit bli att lämna en uppgift till oss så att vi har saknat information som har betydelse för din ersättning. 

Även om du inte har orsakat den felaktiga ersättningen blir du återbetalningsskyldig om du har insett eller borde ha insett att ersättningen var felaktig.

Du kan också bli återbetalningsskyldig om du har fått ersättning från oss och senare får lön eller skadestånd som motsvarar lön för samma tid. 

När vi beslutar om återbetalningsskyldighet skickar vi ett inbetalningskort till dig. Om du betalar hela beloppet inom 30 dagar betalar du ingen ränta. Efter 30 dagar får du betala dröjsmålsränta på beloppet.  

Vi kan dra av beloppet från din ersättningen
Om du får arbetslöshetsersättning från oss kan vi dra av beloppet från din ersättning. Om hela beloppet dras av inom 30 dagar betalar du ingen ränta.  

Du kan få en avbetalningsplan
Du kan ansöka om att få en avbetalningsplan. Då behöver du fylla i blanketten Ansökan om avbetalningsplan. Så länge en avbetalningsplan gäller betalar du en lägre ränta än den dröjsmålsränta som annars gäller.

Om vi lägger upp en avbetalningsplan får du betala 170 kronor i uppläggningsavgift och 60 kronor per avi. Vi tar också ut en avgift på 60 kronor för att skicka en påminnelse om du inte betalar skulden i tid.

 > Ansökan om avbetalningsplan (pdf)

Om du inte kan betala tillbaka hela beloppet på en gång kan du ansöka om en avbetalningsplan. Det gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om avbetalningsplan. Så länge en avbetalningsplan gäller betalar du en lägre ränta än den dröjsmålsränta som annars gäller.

Om vi lägger upp en avbetalningsplan får du betala 170 kronor i uppläggningsavgift och 60 kronor per avi. Vi tar också ut en avgift på 60 kronor för att skicka en påminnelse om du inte betalar skulden i tid. 

 > Ansökan om avbetalningsplan (pdf)

För alla beslut om återbetalning tillkommer dröjsmålsränta om du inte betalar skulden inom 30 dagar.

Om du begär omprövning av beslutet ändras räntesatsen till en anståndsränta från den dag som vi får in din omprövningsbegäran, dock tidigast 30 dagar efter återkravsbeslutet. Anståndsräntan, som är lägre än dröjsmålsräntan, gäller tills vi har fattat beslut i ditt omprövningsärende. 

Om du begär omprövning eller överklagar ett beslut om återbetalning driver vi inte in skulden under tiden ditt ärende hanteras.

Frågor om studier

Ja, det är möjligt att få ersättning från a-kassan när du studerar på halvtid i högst 20 veckor per ersättningsperiod.

Förutsättningarna för att kunna få ersättning när man studerar på deltid är:

 • att omfattningen på studierna är högst 50 procent av heltid
 • att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av studierna
 • att utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete och
 • att du inte får eller har fått studiestöd* för utbildningen.

*Om du har deltagit i utbildningen i minst 15 veckor jämsides med arbete innan du blev arbetslös, är det dock inget hinder om du får eller har fått studiestöd.

Om dina studier har finansierats med omställningsstudiestöd, kan du få fortsätta studera så länge de övriga villkoren är uppfyllda. Men du kan inte fortsätta få omställningsstudiestöd samtidigt som du får ersättning från oss.

Du kan skicka in en ansökan på Mina sidor. E-tjänsten heter Ansökan om studier. Om du inte använder Mina sidor behöver du kontakta oss, så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Ja, det är möjligt att få arbetslöshetsersättning när du studerar på halvtid i högst 20 veckor per ersättningsperiod.

Förutsättningarna för att kunna få ersättning när man studerar på deltid är:

 • att omfattningen på studierna är högst 50 procent av heltid
 • att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av studierna
 • att utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete och
 • att du inte får eller har fått studiestöd för utbildningen.

Du kan skicka in en ansökan på Mina sidor. E-tjänsten heter Ansökan om studier. Om du inte använder Mina sidor behöver du kontakta oss, så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Nej, du kan inte få ersättning från a-kassan om du påbörjar en deltidsutbildning med studiestöd under din arbetslöshet.

Men om du har studerat på deltid med studiestöd i minst 15 veckor vid sidan av ett arbete innan du blev arbetslös, kan du ha rätt till ersättning. Kontakta oss innan du börjar studierna så reder vi ut vad som gäller för dig.

Ja, det är möjligt att få ersättning från a-kassan när man deltar i en kurs eller aktivitet som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller till att underlätta omställningen från ett arbete till ett annat.

Om aktiviteten hos Trygghetsrådet uppfyller något av dessa två syften kan du ha rätt till ersättning. Ersättning under de här förutsättningarna får bara lämnas för 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod.

Du ansöker om att få ersättning jämsides med en sådan aktivitet genom att fylla i E-tjänsten Ansökan om studier på Mina sidor. Om du inte använder Mina sidor behöver du kontakta oss, så skickar vi en blankett till dig.

Om du har avslutat dina studier kan du ha rätt till ersättning från a-kassan. För att ha rätt till ersättning behöver du uppfylla ett arbetsvillkor. 

När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier vara tid som vi kan hoppa över. För att det ska vara möjligt behöver studierna ha varit på heltid och avslutats efter att du fyllt 25 år.

Om du inte har fyllt 25 när studierna avslutas behöver du ha arbetat heltid i minst 5 månader någon gång före studierna.

 

Nej, man kan inte få ersättning från a-kassan under uppehåll i studier. 

Men om du har avslutat dina studier och sökt till nya studier som inte har samband med de tidigare studierna,  kan du ha rätt till ersättning. En förutsättning är att du i första hand vill ha ett arbete.

Studier utomlands räknas på samma sätt som studier i Sverige. För att kunna få ersättning från a-kassan behöver du uppfylla ett arbetsvillkor. 

När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier vara tid som vi kan hoppa över. För att det ska vara möjligt behöver studierna ha varit på heltid och avslutats efter att du fyllt 25 år.

Om du inte har fyllt 25 när studierna avslutas behöver du ha arbetat heltid i minst 5 månader någon gång före studierna.

I normalfallet anses inte din utbildning vara avslutad om du har restpoäng kvar som du har tänkt tentera av.  Undantag finns om bara en liten del som återstår, som inte kräver någon ytterligare studieinsats. Vi behöver information från dig om hur många poäng som återstår, när tentan eller inlämningen sker samt hur du måste förbereda dig för detta.

Dina studier kan anses avslutade när din uppsats lämnats in, om handledaren kan intyga att din uppsats är färdigskriven och att det bara återstår att den ska bli godkänd formellt. Om uppsatsen ska opponeras på så bör inte det betraktas som någon betydande studieinsats. Om du däremot ska opponera på en annan uppsats så kräver det en studieinsats som gör att studierna inte betraktas som avslutade.

Frågor om företag och a-kassa

Om du har blivit arbetslös och i huvudsak jobbat i ditt egna företag, baseras ersättningen på den inkomst du haft från företaget.

Ersättningen baseras antingen på inkomsten från företaget enligt det senaste beslutet om slutlig skatt, eller på ett genomsnitt av inkomsterna från företaget från de två åren före det senaste beskattningsåret, beroende på vilket som ger bäst resultat.

Om du har haft företaget kortare tid än 2 år och om du hade en anställningen innan dess, kan ersättningen under vissa förutsättningar baseras på anställningen.

Du kan registrera ett firmanamn utan att det påverkar din ersättning från a-kassan. Men du får inte bedriva någon verksamhet i ditt företag, samtidigt som du får ersättning. Det spelar ingen roll om verksamheten är lönsam eller inte.

Om du har ersättning från oss är det viktigt att du meddelar oss om du tänker starta eget företag.

Nej, att ha ett företag registrerat som det inte bedrivs och inte heller har bedrivits någon verksamhet i påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning.

Företagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet, men det finns ingen möjlighet att kombinera arbetslöshetsersättning med egen verksamhet för den som huvudsakligen varit egen företagare. Skälet till det är att arbetslöshetsersättning inte får bli en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag.

Om du upphör med din verksamhet, tillfälligt eller definitivt, på grund av att du anser att den inte är lönsam, prövar vi om du har haft giltig anledning att upphöra med verksamheten i arbetslöshetsförsäkringens mening. Vi prövar då om verksamheten har gett en rimlig försörjning. Om du inte har haft en giltig anledning att upphöra med verksamheten blir du avstängd från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar.

Om du har en jord- eller skogsbruksfastighet och ska söka ersättning från oss fyller du i e-tjänsten Frågor för jordbruk, skogsbruk och fastigheter på Mina sidor. Sedan kommer vi att utreda om du anses som företagare eller inte på grund av ditt delägarskap i skogsfastigheten. 

Om du inte kan använda Mina sidor behöver du kontakta oss så skickar vi  en blankett till dig.

Företagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet, men det finns ingen möjlighet att kombinera arbetslöshetsersättning med egen verksamhet för den som huvudsakligen varit egen företagare.

För att du ska betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen ska du bedriva näringsverksamhet som du personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. 

Nej, om du skulle bli arbetslös och intygar för oss att du säljer skog på rot så påverkar det inte din ersättningsrätt.

Frågor om arbete utomlands

 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen.
 2. Ansök om medlemskap i a-kassan.

Är du redan medlem behöver du inte på nytt ansöka om medlemskap. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till den a-kassa vars verksamhetsområde du arbetade inom när du arbetade utomlands. Det är mycket viktigt att du ansöker om medlemskap så snart som din försäkringstillhörighet i det andra landet upphör. I annat fall finns det risk för att du inte får en sammanhängande försäkringsperiod och det kan påverka din rätt till inkomstbaserad ersättning.

Komplettera därefter med följande intyg:

 • Underlag för fastställande av bosättningsstat
 • Uppgifter om utlandsarbete
 • Intyg från arbetsförmedlingen som visar när du är anmäld som  arbetssökande. Intyget behövs inte om du redan är medlem i a-kassan.

När du har skickat in ovanstående handlingar till oss kommer vi att hämta in intyg från det land där du har arbetat, som styrker den tid du har arbetat och varit försäkrad där.

Om du har arbetat i Norge ska du även komplettera med följande intyg:

 • PD U1 från Norge.

Du ansöker själv om PD-intyg från Norge genom att gå in här. Där får du information om vilka handlingar du ska bifoga och till vilken adress du ska skicka ansökan. Se till att bifoga alla handlingar som NAV efterfrågar, så att det går så fort som möjligt att få intyget.

Om du har arbetat i Danmark ska du även komplettera med följande intyg:

 • Ansökan EØS 4 och uppgift om ditt CPR-nummer samt vilken dansk  a-kassa du senast var medlem i.

Ansökan EØS 4 finns här. Den danska a-kassan behöver ha ansökan EØS 4 för att kunna utfärda intyg PD U1, där det framgår under vilken period du har varit försäkrad och arbetat i Danmark.

Vi ansöker om intyg från Danmark när du har skickat in dina handlingar till oss. Men om du vill begära intyget själv skickar du Ansökan EØS 4 till den a-kassa i Danmark där du senast var medlem.

Om du arbetar i ett annat EU- eller EES-land bör du begära utträde ur din svenska a-kassa. Annars finns det risk för att du betalar för något som du inte har användning av.

Undantag gäller om du har sänts ut av svensk arbetsgivare eller om du arbetar inom flera medlemsstater.

Kontakta oss om du är osäker på om du ska fortsätta vara medlem. Vi rekommenderar också att du kontaktar Försäkringskassan för att få veta vad som gäller för din socialförsäkring, till exempel sjukpenning eller föräldrapenning, när du arbetar utomlands. 

För att du ska kunna bli medlem efter arbete i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz krävs antingen att du arbetar i Sverige, eller att du är en helt arbetslös gränsarbetare eller så kallad oäkta gränsarbetare. Du kan också bli medlem om du omfattas av 5-årsregeln i nordiska konventionen.

Du kan beviljas medlemskap från och med den månad då a-kassan får din ansökan om inträde. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till den a-kassa inom vars verksamhetsområde du senast arbetat.

Om du senast har arbetat inom vårt verksamhetsområde kan du bli medlem hos oss. Gå till sidan Bli medlem för att ansöka om medlemskap. För att bli medlem online behöver du ha en e-legitimation, till exempel ett mobilt BankID.

Om du inte har en e-legitimation kan du ringa till oss så hjälper vi dig. Du hittar telefonnumret längst ner på sidan.

Läs mer

 > Arbete i annat EU- eller EES-land 

 > Bli medlem

Nej, om du är permitterad från en pågående anställning i ett annat land inom EU, EES eller i Schweiz kan du inte bli medlem hos oss.

Det är först när du åter bor i Sverige och ditt arbete utomlands helt har upphört som du kan söka medlemskap hos oss. Du kan också ansöka om medlemskap om du får ett nytt arbete i Sverige.

Du som är permitterad från en pågående anställning i ett annat land inom EU, EES eller i Schweiz kan inte få ersättning från en svensk a-kassa. Permittering innebär att din arbetsgivare har sänkt din arbetstid utan att säga upp dig. Eftersom anställningen inte har upphört är du inte arbetslös i försäkringens mening. Det innebär att du inte kan få ersättning från a-kassan när du är permitterad.

Du bör kontakta myndigheten i det land där du är anställd och arbetar, för att söka ersättning därifrån.

Ta reda på i vilket land du ska vara försäkrad!

Du ska som regel vara försäkrad i landet där du arbetar. Undantag finns, bland annat för den som har sänts ut av svensk arbetsgivare och för den som arbetar inom flera medlemsstater.

Medlem i dansk a-kassa

I Danmark har man ingen obligatorisk grundförsäkring som i de andra nordiska länderna. Är du inte medlem i en dansk a-kassa när du arbetar i Danmark är du inte arbetslöshetsförsäkrad. Även om du har fortsatt ditt medlemskap i Unionens a-kassa så anses du lämnat den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Det är därför viktigt att du blir medlem i en dansk a-kassa från den första arbetsdagen i Danmark.

Kontakta en dansk a-kassa i god tid innan du påbörjar din anställning. Vi rekommenderar även att du kontaktar Försäkringskassans EU-kontor för utlåtande om var du ska vara socialförsäkrad. 

Du hittar information om de olika a-kassorna i Danmark på Danske a-kasser. Besök även gärna Öresund Direkts hemsida för information och råd om att arbeta i Danmark.

 > www.danske a-kasser.dk

 > www.oresunddirekt.com

 

Sök medlemskap hos oss så snart du fått besked om konkursen. Kontakta också den danska konkursförvaltaren för information om din lönegaranti

Nej, när du lämnar Sverige upphör din rätt till ersättning från a-kassan.

Om du ska söka arbete i ett annat EU- eller EES-land kan du ansöka om en så kallad sökanderesa. Beviljas du en sökanderesa har du rätt att söka arbete med ersättning från a-kassan under tre månader.

Information om sökanderesa och ansökningsblankett finns på IAF:s webbplats.

Är du bosatt i Sverige och arbetar deltid i annat EU- eller EES-land finns en möjlighet att få ersättning från oss för den arbetslösa tiden. En förutsättning är att du fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande i Sverige. För att kunna få ersättning i ett sådant fall behöver du beviljas dispens av Försäkringskassan. Detta beslutas på intyg A1. Du ansöker själv om intyget hos Försäkringskassan.

Om du beviljas dispens innebär det att du får fortsätta tillhöra svensk arbetslöshetsförsäkring trots att du arbetar i ett annat land.

Det kan vara bra att känna till att en dispens innebär att din arbetsgivare måste betala svenska arbetsgivaravgifter. De svenska arbetsgivaravgifterna är högre än exempelvis de danska avgifterna.

I normala fall kan man inte tillgodoräkna sig arbete utanför EU/EES-området, men det finns undantag. Följande arbeten utomlands kan du tillgodoräkna dig:

 • Arbete för arbetsgivare med säte i Sverige om din lön är utbetald från Sverige.
 • Tjänstgöring vid den svenska Försvarsmakten.
 • Biståndsarbete för vilket Sida eller annan svensk statlig myndighet står för lönekostnaderna.
 • Arbete hos Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och till dem knutna organ.

Om du kan tillgodoräkna dig arbetet ska du fortsätta vara medlem i svensk a-kassa. Kontakta oss för att få råd om hur du hanterar ditt medlemskap. 

Schweiz är inte ett EU-/EES-land, men har ett särskilt avtal med EU som innebär att man kan tillgodoräkna sig försäkrad och arbetad tid i Schweiz.

Du som är permitterad från en pågående anställning i ett annat land inom EU, EES eller i Schweiz kan inte få ersättning från en svensk a-kassa. Permittering innebär att din arbetsgivare har sänkt din arbetstid utan att säga upp dig. Eftersom anställningen inte har upphört är du inte arbetslös i försäkringens mening. Det innebär att du inte kan få ersättning från a-kassan när du är permitterad.

Du bör kontakta myndigheten i det land där du är anställd och arbetar, för att söka ersättning därifrån.

Teknisk support

 1. Rensa Cookies/kakor, historik och temporära internetfiler.
 2. Uppdatera webbläsaren till senaste versionen och återställ webbläsaren till standardinställningar.
 3. Prova att använda en annan webbläsare som vår webbplats stödjer, till exempel Google Chrome, Internet Explorer eller Safari (mac).
 4. Använd en annan enhet som till exempel en annan dator, mobil eller surfplatta.

Tänk på att du inte kan ladda upp filer med ÅÄÖ eller specialtecken, till exempel !”#.

Därför rekommenderar vi att du byter namn på filen, gärna till något beskrivande så som anstallningsbevis,  och sedan laddar upp den.

Logga ut ur Mina Sidor och logga in igen efter cirka 1 timme. Nu bör tidrapporten vara upplåst igen och du kan skicka den.

Du som använder en Iphone eller Ipad kan få problem när du ska logga in på Mina sidor, Mitt medlemskap eller om du ska bli medlem.

Du kan behöva uppdatera till en nyare version av operativsystemet IOS om det är möjligt på din enhet, eller använda en annan enhet för att kunna logga in på e-tjänsten.

Surfar du med webbläsaren Safari?

Om du surfar med Safari kan du bara signera  5 gånger i samma session. Detta är en säkerhetsåtgärd i Apples operativsystem.

Om du har inställningen Spåra inte mellan webbplatser kan du inte signera alls. Då behöver du ändra i inställningarna för Safari:

 1. Gå  in i Inställningar
 2. Klicka på Safari
 3. Under rubriken Integritet och säkerhet avmarkerar du valet "Spåra inte mellan webbplatser".
 4. Starta om webbläsaren.

Du kan också byta till en annan webbläsare.

Det kan bero på att du inte har den senaste versionen, eller att du behöver uppdatera säkerhetsprogrammet. På BankID.com kan du ladda ner säkerhetsprogrammet.

På sidan Testa ditt BankID kan du se om du använder rätt version av BankID.

Du kan också prova att istället logga in med ett mobilt BankID.

Länkar till bankid.com

Testa ditt BankID

BankID säkerhetsprogram

BankID:s supportsida

BankID är en e-legitimation som du använder för att styrka din identitet på nätet, till exempel på din internetbank, hos Försäkringskassan, Skatteverket, CSN eller hos oss på a-kassan.

Logga in på din internetbank för att skaffa ett BankID.

Mobilt BankID är samma som BankID men sparas i din mobiltelefon eller surfplatta. Det gör att du kan använda din mobila enhet som en fristående säkerhetsdosa när du behöver legitimera dig på internet.

Du kan använda ditt Mobila BankID även om du surfar på en dator.

Du som är internetkund hos en bank laddar ner e-legitimationen genom att logga in på bankens webbplats och följa instruktionerna där.

För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått viss ålder. Vilka åldersgränser som gäller framgår av e-legitimationsutfärdarnas webbplatser.

På bankid.com finns all information som du behöver för att skaffa ett BankID.

www.bankid.com

För dig som inte är internetkund hos en bank finns möjlighet att skaffa e-legitimation hos Telia.

www.telia.se

 

För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått viss ålder. Vilka åldersgränser som gäller framgår av e-legitimationsutfärdarnas webbplatser.

Just nu kan du som använder Freja eID+ få felmeddelande om cookie failure när du försöker signera på Mina sidor. Problemet uppstår om du loggar in på Mina sidor från en mobil enhet.

Vi hoppas att problemet med signering är löst inom kort och ber dig under tiden att i stället logga in på Mina sidor från en dator.

Den 21 november 2017 uppgraderade vi till en bättre version av Mina sidor, där du kan se och göra mycket mer. Alla intyg och dokument som du har skickat efter det datumet kan du se på Mina sidor.

Dokument du skickade till oss före den 21 november 2017 kan du tyvärr inte se.

I webbläsaren Safari kan du använda privat surfing om du vill besöka webbplatser utan att de visas i historiken. 

Om du surfar i privat-läge när du loggar in på Mina sidor kommer sidan att bli grå. 

Om du vill slå på eller av privat surfning på din telefon öppnar du Safari och trycker på fyrkanterna längst ned till höger. Tryck på Privat och sedan på Klar.

Om du använder en Ipad trycker du på plustecknet och sedan på Privat.

När privat surfning är aktiverat är Safari svart eller mörkt istället för vitt eller grått.

Du loggas ut ur Mina sidor efter 20 minuters inaktivitet. Detta sker av säkerhetsskäl.

Breven vi skickar till dig i Mina sidor är i pdf-format. För att kunna öppna breven behöver du ha Adobe Reader installerat på din dator.

På adobe.com finns information om hur du installerar Adobe Reader.

 > adobe.com/se/reader

Ja, du behöver tillåta popup-fönster för att få upp all information på Mina Sidor. Du kan kontrollera att popup-fönster är tillåtna i din webbläsare.

Använd följande inställningar för att tillåta popupfönster:

  Internet Explorer

 1. Tryck på knappen Verktyg
 2. Välj Internetalternativ
 3. Välj fliken sekretess
 4. Boka ur rutan Aktivera blockering av popup-fönster

 Firefox

 1. Tryck på knappen Verktyg i menyn
 2. Välj inställningar
 3. Välj fliken innehåll
 4. Boka ur rutan Blockera popup-fönster och tryck OK

 Safari

 1. Öppna Safari-menyn och klicka på Inställningar
 2. Klicka på fliken Säkerhet
 3. Inaktivera Blockera popup-fönster under rubriken Webbinnehåll

 Google Chrome

 1. Tryck på knappen Verktyg i menyn
 2. Välj avancerade inställningar längst ner
 3. Välj knappen innehållsinställningar
 4. Under rubriken popup klickar du i knappen tillåt alla webbplatser att visa popup-fönster.
 5. Tryck på knappen klart.

 

Ja, för att Mina sidor ska fungera optimalt behöver du godkänna att din webbläsare accepterar cookies.

När du är inloggad på Mina sidor skickas en cookie mellan din dator och Mina sidors webbserver för att bland annat underlätta navigering. Cookien försvinner efter avslutat besök. Mina sidor sparar ingen personlig information via cookies och information om besökaren kan inte spåras.

Om cookies

En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats.

Se våra filmer

På sidan Filmer kan du titta på våra filmer.

Filmer

Läs våra fördjupningsblad

På sidan Fördjupningsblad har vi samlat alla fördjupningsblad och broschyrer som finns på webbplatsen.

Fördjupningsblad

Du kan alltid kontakta oss

Om du inte hittar svaret på just din fråga kan du alltid kontakta oss. På sidan Kontakta oss hittar du information om alla sätt som du kan nå oss på.

Kontakta oss