Du är här: Hem / Om oss Lyssna

Om oss

Unionens a-kassa är en egen juridisk person som bedriver myndighetsutövning

Arbetslöshetskassan är en egen juridisk person som bedriver myndighetsutövning när beslut fattas i ersättningsärenden och i ärenden om in- och utträden.

Verksamheten regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring respektive lagen om arbetslöshetskassor.

Vi omfattas av reglerna om offentlighet och sekretess i ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Bildades 2008

Unionens arbetslöshetskassa bildades den 1 januari 2008 genom ett samgående av Sifs och HTF:s arbetslöshetskassor.

Organisation

Vi har kontor i Stockholm och Malmö. Verksamheten leds av en kassaföreståndare som utses av styrelsen, som i sin tur väljs av arbetslöshetskassans föreningsstämma.

Organisationsnummer: 802005-4840

Föreningsstämma

Nästa extra föreningsstämma är den 25 oktober 2018. 

Verksamhetsområde

Unionens arbetslöshetskassas verksamhetsområde är begränsat till:

  • personer som inom Sverige är verksamma i de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmarknaden, samt tjänstemän som inom Sverige är verksamma vid företag och organisationer inom handel, transport, ideella organisationer och övrig servicenäring jämte dessa närstående områden. 

  • Personer som är verksamma inom svensk scenkonst, film, radio, television och därmed jämförlig verksamhet samt till musiker och korister verksamma i svenska symfoniorkestrar, kammarensembler, musikteatrar, teaterföretag, statlig och regional musikverksamhet samt radio och television. Artister, musiker, och korister skall ha genomgått statlig teater- eller musikhögskola eller ha annan jämförbar utbildning alternativt verksamhet som styrelsen bedömer som likvärdig.

  • Personer som är verksamma inom apoteks- och läkemedelsverksamhet såsom försäljning, både på apotek och i annan näringsverksamhet, distribution, framställning och tillverkning samt lokalvård. Vidare inom Sverige verksamma inom forskning vid universitet, högskolor och hos läkemedelstillverkare eller med dessa närstående verksamheter. 

Med verksamma avses både anställda och de som bedriver egen verksamhet inom det angivna verksamhetsområdet. 

Är du medlem i förbundet Unionen?

Om du är medlem i förbundet och är arbetssökande, tänk på att även meddela förbundet att du är arbetssökande och vilken ersättning du får från a-kassan då detta påverkar din medlemsavgift. Vid ändrad inkomst eller nya anställningsförhållanden finns möjlighet att uppdatera dessa uppgifter genom att logga in på www.unionen.se.

Har du inkomstförsäkring genom förbundet Unionen?

Om du har inkomstförsäkring genom förbundet Unionen behöver du göra en särskild ansökan dit. Ansökningsblankett hittar du på unionen.se. Har du frågor om inkomstförsäkringen eller vill komma i kontakt med Unionen Medlemsförsäkring AB så är deras telefonnummer 0771-27 28 00. 

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt