Du är här: Hem / Vanliga frågor / Försäkringen Lyssna

Försäkringen

Arbetslöshetsersättning

 • Hur beräknas min arbetslöshetsersättning?

  Här finns information om hur ersättningen beräknas.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Vad beräknas min arbetslöshetsersättning på efter föräldraledighet?

  Om du har varit föräldraledig beräknas ersättningen på de 12 månaderna som ligger före föräldraledigheten. Därför behöver vi ett arbetsgivarintyg för de 12 månaderna. 

  Läs mer under fliken Arbetslös och rubriken Villkor och överhoppningsbar tid samt Ersättning.

  Svaret uppdaterat 15 augusti 2016
 • Hur ansöker jag om inkomstförsäkring från Unionen?

  Om du har inkomstförsäkring hos Unionen behöver du göra en särskild ansökan dit. Ansökningsblanketten kan du beställa här. Har du frågor om inkomstförsäkringen eller vill komma i kontakt med Unionen Medlemsförsäkring AB så är deras telefonnummer 0771-27 28 00.

  Inkomstförsäkringen hör inte till den allmänna arbetslöshetsförsäkringen som vi på a-kassan har hand om, men de uppgifter som Unionen grundar sitt beslut på kommer från den uträkning vi har gjort när du har sökt ersättning hos oss.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Jag har en heltidsanställning, men arbetar 75 procent på grund av att jag har små barn. Hur beräknas min ersättning om jag blir arbetslös?

  Om du tar ut föräldrapenning

  Din ersättning från a-kassan baseras på din genomsnittliga arbetstid och inkomst under de tolv senaste månaderna innan du anmälde dig som arbetslös och arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Den perioden kallas för ramtid. I den genomsnittliga arbetstiden och inkomsten kan tid som du har fått föräldrapenning räknas med.

  Om du inte tar ut föräldrapenning

  Om du inte tar ut föräldrapenning för tiden som du är ledig från arbetet, baseras ersättningen på arbetstiden och inkomsten under de tolv senaste månaderna före arbetslösheten, alltså på ditt arbete på 75 procent.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Är ersättning från a-kassan pensionsgrundande?

  Ja, ersättning från a-kassan är pensionsgrundande. 

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Jag arbetar extra på kvällstid 3 timmar per vecka, jämsides med mitt heltidsarbete. Hur påverkar det min ersättning om jag blir arbetslös från heltidsarbetet?

  Om du har haft ett arbete vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader före arbetslösheten, kan det arbetet betraktas som en bisyssla och påverkar då inte din rätt till ersättning. Detta gäller under förutsättning att du inte arbetar mer under arbetslösheten och att arbetet inte hindrar dig från att ta ett lämpligt heltidsarbete.

  För att extraarbetet ska kunna bli en bisyssla får den genomsnittliga inkomsten från extraarbetet ha varit högst 2 190 kronor per vecka före arbetslösheten.

  Läs mer om bisyssla här.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Får jag ersättning från a-kassan om jag blir sjuk?

  Nej, du kan inte få ersättning från a-kassan för tid som du är sjuk. Då ska du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

   

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Jag är förtroendevald och får arvode, påverkar det min ersättning från a-kassan?

  Om ditt förtroendeuppdrag räknas som arbete ska du fylla i tid som du arbetar med ditt förtroendeuppdrag och tid som du har betalt för som arbetad tid på dina tidrapporter.

  Om ditt förtroendeuppdrag inte räknas som arbete påverkar det din ersättning om du är förhindrad av ditt uppdrag. Om du till exempel har ett sammanträde som tar större delen av dagen fyller du i att du inte kan ta arbete den dagen på tidrapporten. 

  Läs mer här om vilka förtroendeuppdrag som räknas som arbete.

  Svaret uppdaterat 3 juli 2018
 • Kan jag få arbetslöshetsersättning när jag har sjukersättning?

  Om du får halv eller en fjärdedels sjukersättning från Försäkringskassan finns det möjlighet att få arbetslöshetsersättning för den resterande tiden. Om du får hel eller tre fjärdedels sjukersättning kan du däremot inte få arbetslöshetsersättning.

  Observera att andra regler gäller vid sjukpenning.

  Kontakta oss om du har sjukersättning och vill söka arbetslöshetsersättning för den arbetslösa tiden, så får du information om vad som gäller för just dig.  

  Svaret uppdaterat 4 april 2017

Ersättningsperiod

 • Hur länge får jag ersättning?

  En ersättningsperiod är 300 eller 450 ersättningsdagar. Hur länge dagarna räcker beror på hur många dagar i veckan du får ersättning. Du kan få högst 5 dagar per vecka

  Aktivitetsstöd samordnas med ersättningen

  Aktivitetsstöd från Försäkringskassan samordnas med ersättningen från a-kassan. Det innebär att dagar med aktivitetsstöd räknas av från ersättningsperioden. Aktivitetsstöd får du när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

  Om ersättningsdagarna tar slut

  Om din ersättningsperiod tar slut har du rätt till en ny ersättningsperiod, om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Läs mer

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Hur länge måste jag arbeta för att få en ny ersättningsperiod?

  Du behöver uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att ha rätt till en ny ersättningsperiod. Det innebär att du behöver arbeta minst 80 timmar per månad i 6 månader under en ramtid  på 12 månader. 

  Det finns en alternativregel som innebär att du ska ha arbetat minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

  Högst två månader med föräldrapenning och/eller totalförsvarsplikt får räknas med i arbetsvillkoret.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Får jag samma ersättning under hela min ersättningsperiod?

  80 procent under de första 200 dagarna

  Under dag 1 till dag 200 i din ersättningsperiod är ersättningen 80 procent av din genomsnittliga inkomst. Den högsta ersättningen är 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna och därefter högst 760 kronor per dag.

  70 procent under resten av perioden

  Ersättningsnivån är 70 procent av din genomsnittliga inkomst från dag 201 och under resten av ersättningsperioden. Den högsta ersättningen är 760 kronor per dag. 

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Varför får jag ingen ersättning de första sex dagarna?

  De sex första arbetslösa dagarna är så kallade Karensdagar. Efter karensdagarna kan ersättning börja betalas ut.  

  Svaret uppdaterat 3 juli 2018

Pension och ersättning

 • Hur påverkar förtida uttag av premiepension min arbetslöshetsersättning?

  Om du tar ut premiepension under tid som du söker ersättning från a-kassan drar vi av din pension från ersättningen.  

  Ersättningsrätten upphör från och med den månad då du fyller 65 år.

  Svaret uppdaterat 3 juli 2018
 • Hur påverkar tjänstepension min arbetslöshetsersättning?

  Om du får tjänstepension, fortfarande är arbetssökande och inte har fyllt 65 år gör vi avdrag från ersättningen.

  Om ersättningen efter pensionsavdrag är lägre än 10 kronor per dag betalar vi inte ut någon ersättning.

  Ersättningsrätten upphör från och med den månad då du fyller 65 år.

  Avtal om framtida pension i samband med uppsägning

  Om du blir uppsagd eller säger upp dig från ditt arbete och arbetsgivaren sätter av pengar till en pension på grund av att anställningen upphör, kommer det belopp som sätts av att betraktas som ett avgångsvederlag.

  Svaret uppdaterat 3 juli 2018
 • Kan jag få ersättning från a-kassan när jag har fyllt 65 år?

  Nej, rätten till ersättning upphör vid månadsskiftet före den månad då du fyller 65 år.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Hur påverkar förtida uttag av den allmänna pensionen min arbetslöshetsersättning?

  Om du gör ett förtida uttag av allmän pension under tid som du söker ersättning från oss drar vi av pensionsbeloppet från ersättningen. 

  Om ersättningen blir lägre än 10 kronor per dag efter avdraget betalas ingen ersättning ut.

  Ersättningsrätten upphör från och med den månad då du fyller 65 år.

  Svaret uppdaterat 3 juli 2018
 • Jag har fått ett beslut om pensionsavdrag från er och funderar nu på att återkalla mitt förtida uttag. Kommer ni att sluta göra avdrag då?

  Ja, om du slutar ta ut pension ska avdraget upphöra. Meddela oss om du väljer att återkalla din pension.

  Svaret uppdaterat 3 juli 2018
 • Jag har betalat in pengar till en privat pensionsförsäkring. Kan den försäkringen påverka min ersättning?

  Nej, en privat pensionsförsäkring påverkar inte arbetslöshetsersättningen.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017

Konkurs/lönegaranti

 • När kan jag få ersättning om jag får statlig lönegaranti?

  Du kan tidigast få ersättning från oss efter att din rätt till statlig lönegaranti har upphört.

  Läs mer här.

  Svaret uppdaterat 18 december 2017

Avgångsvederlag

 • När kan jag få ersättning om jag har fått ett avgångsvederlag?

  Du kan få ersättning först när den tid då du anses ersatt av avgångsvederlaget har passerat. Vi räknar fram tiden med avgångsvederlag genom att dividera beloppet som du har fått i avgångsvederlag med din månadslön. Den tid som vi då får fram räknas som arbetad tid och under den tiden kan du inte få arbetslöshetsersättning.

  Exempel

  Du har skickat in ett arbetsgivarintyg där lönen är 20 000 kronor per månad och ett avtal om avgångsvederlag på 160 000 kronor som du och din arbetsgivare har kommit överens om. När vi ska räkna fram tiden med avgångsvederlag delar vi 160 000 kronor med månadslönen på 20 000 kronor vilket ger 8 månader. Under dessa 8 månader har du inte rätt till arbetslöshetsersättning. 

  Om du skickar in arbetsgivarintyg och kopia på överenskommelsen om avgångsvederlag till oss i samband med att din anställning upphör så får du ett beslut från oss om hur länge vi anser att ditt avgångsvederlag sträcker sig.

  Svaret uppdaterat 29 augusti 2017
 • Vad är avgångsvederlag?

  Avgångsvederlag är en ersättning som en arbetsgivare kan betala ut på grund av att en anställning upphör. Detta oavsett vad arbetsgivaren kallar ersättningen för.

  Eftersom du får ersättning från din tidigare arbetsgivare kan du inte samtidigt få ersättning från oss.

  Om du har fått ett avgångsvederlag och ansöker om arbetslöshetsersättning ska du skicka in kopia på överenskommelsen/avtalet mellan dig och din arbetsgivare till oss . Om du vill kan du skicka handlingarna till oss i samband med att din anställning upphör och då få ett beslut om hur länge ditt avgångsvederlag sträcker sig enligt våra beräkningar. Det är först efter det datumet du kan söka ersättning från oss.

  Svaret uppdaterat 10 mars 2016
 • Vilka intyg behöver ni för att kunna räkna fram tid med avgångsvederlag?

  För att vi ska kunna räkna ut hur länge ditt avgångsvederlag räcker behöver du skicka följande:

  • Arbetsgivarintyg för de 12 senast arbetade månaderna innan arbetslösheten
  • En kopia på avtalet om avgångsvederlag.

  Använd e-tjänsterna på Mina sidor för att begära arbetsgivarintyg från arbetsgivaren och för att ladda upp kopian på avtalet.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Jag har fått en stanna-kvar bonus av min arbetsgivare, påverkar det min erättning?

  Ja, om du har fått en stanna kvar-bonus för att stanna kvar på företaget för att utföra ordinarie arbetsuppgifter under uppsägningstiden, så räknas bonusen som ett avångsvederlag. Det innebär att tiden som du anses vara ersatt med bonus för, jämställs med arbetad tid och det påverkar din rätt till erättning.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Jag har fått AGE från Trygghetsrådet, räknas den ersättningen som ett avgångsvederlag?

  AGE, även kallat avgångsersättning, från trygghetsrådet och AGB avgångsbidrag från trygghetsfonden/afa är kollektivavtalsbaserade ersättningar och räknas därför inte som avgångsvederlag.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Jag har fått en tjänstepensionsförsäkring i samband med att jag slutar min anställning, räknas den som ett avgångsvederlag?

  Ja, eftersom det är något du har fått på grund av att anställningen upphör så betraktas det som avgångsvederlag. 

  Svaret uppdaterat 22 december 2017

Arbete i annat EU/EES-land

 • Kan jag få arbetslöshetsersättning från a-kassan när jag åker utomlands?

  När du lämnar Sverige upphör din rätt till ersättning från a-kassan.

  Du kan ansöka om en så kallad sökanderesa. Om du beviljas en sökanderesa har du rätt att söka arbete i ett annat EU/EES-land med ersättning från a-kassan under tre månader .

  Information om sökanderesa och ansökningsblankett finns på IAF:s webbplats iaf.se/intyg.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Hur gör jag om jag är arbetslös efter arbete i annat EU/EES-land?

  1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen.

  2. Ansök om medlemskap i a-kassan.

  Är du redan medlem behöver du inte på nytt ansöka om medlemskap. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till den a-kassa inom vars verksamhetsområde du arbetade när du arbetade utomlands. Det är mycket viktigt att du ansöker om medlemskap så snart som din försäkringstillhörighet i det andra landet upphör. I annat fall finns det risk för att du inte får en sammanhängande försäkringsperiod och det kan påverka din rätt till inkomstbaserad ersättning.

  Komplettera därefter med följande intyg:

  - Underlag för fastställande av bosättningsstat

  - Uppgifter om utlandsarbete

  - Intyg från arbetsförmedlingen som visar när du är anmäld som  arbetssökande. Intyget behövs inte om du redan är medlem i a-kassan.

  När du har skickat in ovanstående handlingar till oss kommer vi att hämta in intyg från det land där du har arbetat, som styrker den tid du har arbetat och varit försäkrad där.

  Om du har arbetat i Norge ska du även komplettera med följande intyg:

  - PD U1 från Norge.

  Du ansöker själv om PD-intyg från Norge genom att gå in här
  Där får du information om vilka handlingar du ska bifoga och till vilken adress du ska skicka ansökan. Se till att bifoga alla handlingar som NAV efterfrågar, så att det går så fort som möjligt att få intyget.

  Om du har arbetat i Danmark ska du även komplettera med följande intyg:

  - Ansökan EOS 4 och uppgift om ditt CPR-nummer samt vilken dansk  a-kassa du senast var medlem i.

  Ansökan EOS 4 finns här. Den danska a-kassan behöver ha ansökan EOS 4 för att kunna utfärda intyg PD U1, där det framgår under vilken period du har varit försäkrad och arbetat i Danmark.

  Vi ansöker om intyg från Danmark när du har skickat in dina handlingar till oss. Men om du vill begära intyget själv skickar du Ansökan EOS 4 till den a-kassa i Danmark där du senast var medlem.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Ska jag fortsätta vara medlem i a-kassan om jag arbetar i ett annat EU/EES-land?

  Om du arbetar i ett annat EU/EES-land bör du begära utträde ur den svenska arbetslöshetskassan. Annars finns det risk för att du betalar för något som du inte har användning av.

  Undantag gäller om du har sänts ut av svensk arbetsgivare eller om du arbetar inom flera medlemsstater.

  Kontakta oss om du är osäker på om du ska fortsätta vara medlem. Vi rekommenderar också att du kontaktar Försäkringskassan för att få veta vad som gäller för din socialförsäkring, till exempel sjukpenning eller föräldrapenning, när du arbetar utomlands. 

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Vad krävs för att jag ska bli medlem i a-kassan efter arbete utomlands?

  Du kan beviljas medlemskap från och med den månad då a-kassan får din ansökan om inträde. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till den a-kassa inom vars verksamhetsområde du senast arbetat.

  Om du senast har arbetat inom vårt verksamhetsområde och vill bli medlem hos oss fyller du i en ansökan om medlemskap. Det är enklast och går snabbast att fylla i ansökan online. För att göra det behöver du ha en e-legitimation, till exempel ett mobilt BankID.

  Om du inte har en e-legitimation kan du ringa till oss så hjälper vi dig. Du hittar telefonnumret längst ner på sidan.

  För att du ska kunna bli medlem efter arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz krävs antingen att du arbetar i Sverige, eller att du är en helt arbetslös gränsarbetare eller så kallad oäkta gränsarbetare. Du kan också bli medlem om du omfattas av 5-årsregeln i nordiska konventionen.

  Svaret uppdaterat 17 maj 2016
 • Kan jag arbeta deltid i annat EU/EES-land och få ersättning i Sverige för den arbetslösa tiden?

  Är du bosatt i Sverige och arbetar deltid i annat EU/EES-land finns en möjlighet att få ersättning från oss för den arbetslösa tiden. En förutsättning är att du fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande i Sverige. För att kunna få ersättning i ett sådant fall behöver du beviljas dispens av Försäkringskassan. Detta beslutas på intyg A1. Du ansöker själv om intyget hos Försäkringskassan.

  Om du beviljas dispens innebär det att du får fortsätta tillhöra svensk arbetslöshetsförsäkring trots att du arbetar i ett annat land.

  Det kan vara bra att känna till att en dispens innebär att din arbetsgivare måste betala svenska arbetsgivaravgifter. De svenska arbetsgivaravgifterna är högre än exempelvis de danska avgifterna.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Vad behöver jag tänka på om jag ska arbeta i ett annat EU/EES-land?

  Ta reda på om du omfattas av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring

  I normalfallet omfattas du av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring när du arbetar i annat EU/EES-land, men undantag finns bland annat för den som har sänts ut av svensk arbetsgivare och för den som arbetar inom flera medlemsstater. Du måste själv ta reda på om du omfattas av arbetslandets försäkring.

  Du kan bara tillhöra ett lands arbetslöshetsförsäkring

  Från det att du omfattas av ett annat EU/EES-lands arbetslöshetsförsäkring kan du inte längre omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring, då man inte kan tillhöra två länders arbetslöshetsförsäkring samtidigt. Därefter bör du begära utträde ur Unionens arbetslöshetskassa. Detta måste du göra skriftligt.

  Observera att även om du väljer att fortsätta ditt medlemskap i Unionens a-kassa så anses du lämnat den svenska arbetslöshetsförsäkringen och riskerar att betala medlemsavgift till ingen nytta.

  Medlem på nytt efter arbete i annat EU/EES-land

  Om du vill bli medlem i svensk a-kassa igen efter arbetsperioden i annat EU/EES-land måste du ansöka om medlemskap i a-kassan på nytt. Läs om vad som krävs för att få ett nytt medlemskap här.

  Det är mycket viktigt att du ansöker om medlemskap så snart som din försäkringstillhörighet i det andra landet upphör. I annat fall finns det risk för att du inte får en sammanhängande försäkringsperiod och det kan påverka din rätt till inkomstbaserad ersättning.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Vad behöver jag tänka på om jag får arbete i Danmark?

  Ta reda på i vilket land du ska vara försäkrad

  Du ska i normala fall vara försäkrad i landet där du arbetar. Undantag finns bland annat för den som har sänts ut av svensk arbetsgivare och för den som arbetar inom flera medlemsstater.

  Medlem i dansk a-kassa

  I Danmark har man ingen obligatorisk grundförsäkring som i de andra nordiska länderna. Är du inte medlem i en dansk a-kassa när du arbetar i Danmark är du inte arbetslöshetsförsäkrad. Även om du har fortsatt ditt medlemskap i Unionens a-kassa så anses du lämnat den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Det är därför viktigt att du blir medlem i en dansk a-kassa från den första arbetsdagen i Danmark.

  Kontakta en dansk a-kassa i god tid innan du påbörjar din anställning. Vi rekommenderar även att du kontaktar Försäkringskassans EU-kontor för utlåtande om var du ska vara socialförsäkrad. Information om de olika a-kassorna i Danmark hittar du på danske a-kasser.dk. Besök gärna Öresund Direkts hemsida för information och råd om att arbeta i Danmark, www.oresunddirekt.com.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Vad behöver jag tänka på om jag ska arbeta utanför EU/EES-området?

  Arbete utanför EU/EES-området

  I normala fall kan man inte tillgodoräkna sig arbete utanför EU/EES-området, men det finns undantag. Följande arbeten utomlands kan du tillgodoräkna dig:

  • Arbete för arbetsgivare med säte i Sverige om din lön är utbetald från Sverige
  • Tjänstgöring vid den svenska Försvarsmakten
  • Biståndsarbete för vilket Sida eller annan svensk statlig myndighet står för lönekostnaderna
  • Arbete hos Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och till dem knutna organ.

  Om du kan tillgodoräkna dig arbetet ska du fortsätta vara medlem i svensk a-kassa. Kontakta oss för att få råd om hur du hanterar ditt medlemskap. 

  Arbete i Schweiz

  Schweiz är inte ett EU/EES-land, men har ett särskilt avtal med EU som innebär att man kan tillgodoräkna sig försäkrad och arbetad tid i Schweiz.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017

Saknar du en fråga?

Om du inte hittar din fråga ovan är du välkommen att ställa den till oss. Vi besvarar din fråga så fort vi hinner.

Kontrollord: NZXW
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt