Du är här: Hem / Vanliga frågor / Ersättning / Om du får ersättning Lyssna

Om du får ersättning

 • Jag har fått en timanställning. Hur påverkar det min ersättning?

  Du fyller i den tid du arbetar på tidrapporten. Det antal ersättningsdagar som du har rätt till per vecka räknas då fram enligt en omräkningstabell.

  Ersättningsrätten vid deltidsarbete är begränsad till 60 veckor. Läs mer om hur begränsningen fungerar här

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Jag har fått ett heltidsarbete, behöver jag skicka in något intyg till er?

  Nej, du behöver inte skicka något intyg på heltidsarbetet. 

  Om du börjar arbeta heltid mitt i veckan fyller du i 8 timmars arbete på tidrapporten varje dag från anställningens början, men inte på lördag och söndag om du inte arbetar övertid då. Om du arbetar övertid fyller du i de timmarna på respektive dag. 

  När du börjar arbeta heltid upphör din ersättningsrätt från oss. Det gäller även om lönen från anställningen betalas ut i efterskott. Det innebär att du inte kan få ersättning från oss i väntan på den första löneutbetalningen.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Hur gör jag om jag blir sjuk under tid då jag är arbetslös?

  Du har inte rätt till ersättning från oss när du är sjuk, eftersom du är förhindrad att söka och ta arbete då. Du fyller i att du är sjuk på din tidrapport.

  Om du blir sjuk ansöker du om sjukpenning hos Försäkringskassan. Mer information finns på deras webbplats,   www.forsakringskassan.se.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Kan jag få ersättning för helgdag som infaller måndag-fredag, till exempel långfredag?

  Ja, om du är arbetslös. Ersättning lämnas inte för lördag och söndag, men däremot för övriga dagar under veckan oavsett om det är helgdagar eller inte.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Får jag ersättning för alla dagar i veckan?

  Nej, ersättning lämnas inte för lördag och söndag. Det innebär att man kan få högst fem ersättningsdagar per vecka.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Jag har arbetat några månader sedan jag fick ersättning senast. Fortsätter jag på min gamla period nu när jag är arbetslös igen?

  Om uppehållet är kortare än 365 dagar

  Om uppehållet från ersättning är kortare än 365 dagar så fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod. 

  Mer om detta hittar du här

  Om uppehållet är 365 dagar eller längre

  Om uppehållet från ersättning är 365 dagar eller längre, kan du inte fortsätta på tidigare ersättningsperiod. Då prövar vi istället om du har rätt till en ny ersättningsperiod. Då räknar vi också ut din genomsnittliga arbetstid och inkomst på nytt. 

  Om du har haft så kallad överhoppningsbar tid, till exempel sjukpenning eller föräldrapenning, räknas den tiden inte med i de 365 dagarna. Så om du till exempel har haft föräldrapenning i 14 månader sedan du senast fick ersättning från oss, så fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod om det finns ersättningsdagar kvar i den perioden.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Kan min ersättning höjas under tid jag får ersättning?

  Om din genomsnittliga arbetstid är lägre än 40 timmar per vecka kan din ersättning höjas under pågående ersättningsperiod, om du gör ett avbrott från ersättningen i på minst 25 veckor på grund av arbete. Då gör vi en ny beräkning baserad på de senaste 12 månaderna. Om den beräkningen ger högre genomsnittlig arbetstid och inkomst än vad du har haft fastställt sedan tidigare så höjer vi din genomsnittliga arbetstid och inkomst.  

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Jag har tackat nej till att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Påverkar det min ersättning?

  Ja. Om arbetsförmedlingen har anvisat dig ett arbetsmarknadspolitiskt program som du tackar nej till,  påverkar det din ersättningsrätt genom att du blir avstängd från ersättning under ett visst antal dagar, om du inte har godtagbara skäl för att avvisa programmet.

  Om det gäller programmet Jobbgarantin för ungdomar har du inte rätt till ersättning alls om du avvisar en sådan anvisning.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Jag har blivit anvisad att söka ett arbete som kräver tunga lyft. Måste jag söka det arbetet?

  Ja, har arbetsförmedlingen anvisat dig ett arbete ska du göra det. Det är sedan arbetsgivaren som gör bedömningen om de vill anställa dig. Om du inte söker arbetet kommer arbetsförmedlingen att skicka ett meddelande till oss. Då utreder vi om arbetet var lämpligt för dig. Om det var ett lämpligt arbete beslutar vi om en varning eller avstängning under viss tid. 

  Om du har medicinska skäl att inte söka arbetet ska de vara inskrivna i din handlingsplan för att vi ska kunna ta hänsyn till det.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Måste jag söka arbete på en ort dit jag inte kan pendla?

  En av förutsättningarna för att få ersättning är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara villig att söka och ta arbete som finns tillgängligt. Om arbetsförmedlingen anvisar dig ett lämpligt arbete på annan ort behöver du söka det arbete.

  Om du inte söker arbetet skickar arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Vi utreder då om arbetet var lämpligt. Då tittar vi bland annat på möjligheten att veckopendla och din familjesituation. Om det var ett lämpligt arbete beslutar vi om en varning eller avstängning under viss tid.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Min ersättningsperiod är snart slut. Vad händer nu?

  Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor

  Om du uppfyller ett arbetsvillkor har du rätt till en ny ersättningsperiod. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst 80 timmar per månad i 6 månader under en ramtid på 12 månader.

  Det finns en alternativregel som innebär att du ska ha arbetat minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

  När du har cirka 70 dagar kvar av din ersättningsperiod kontrollerar vi om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Du behöver då ha skickat in arbetsgivarintyg på allt arbete som du har utfört. När du har ca 50 dagar kvar av din ersättningsperiod får du ett brev från oss som talar om ifall du uppfyller ett nytt arbetsvillkor eller inte.

  Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor

  Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor behöver du kontakta Arbetsförmedlingen för att få information om Jobb- och utvecklingsgarantin. 

  Har du barn under 18 år?

  Om du har fått 300 ersättningsdagar och du har barn under 18 år dag 300, förlängs din ersättningsperiod med 150 dagar.

  Svaret uppdaterat 5 september 2014
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Jag har barn under 18 år och vill få min ersättningsperiod förlängd med 150 dagar. Hur går det till?

  Den dag då din ersättningsperiod passerar 300 dagar får vi uppgift från Försäkringskassan om du har barn under 18 år. 

  Om du har barn under 18 år den 300:e ersättningsdagen får du automatiskt ytterligare 150 ersättningsdagar. Då får du ett informationsbrev från oss.

  Du får inga karensdagar när du beviljas de 150 dagarna.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Var kan jag se hur många ersättningsdagar jag har kvar?

  Det kan du se på Mina sidor eller på din utbetalningsspecifikation.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt