Du är här: Hem / Vanliga frågor / Ersättning Lyssna

Ersättning

Inför ansökan om arbetslöshetsersättning

 • Vad är skillnaden mellan anställningsavtal och arbetsgivarintyg?

  Anställningsavtal

  Anställningsavtal får du när du börjar en anställning. Avtalet talar om hur ditt anställningsförhållande ser ut.

  Arbetsgivarintyg

  Arbetsgivarintyg får du får efter avslutad anställning. Intyget talar om hur mycket du har arbetat under en viss period . Din arbetsgivare är skyldig enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg när du begär det.

  Om du använder Mina sidor kan du använda E-tjänsten Begär arbetsgivarintyg för att beställa ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Hur får jag inkomstförsäkringen?

  Om du har inkomstförsäkring genom förbundet Unionen behöver du göra en särskild ansökan dit. Ansökningsblanketten kan du beställa här.

  Inkomstförsäkringen hör inte till den allmänna arbetslöshetsförsäkringen som vi har hand om. De uppgifter som förbundet grundar sitt beslut på kommer dock från den uträkning vi har gjort när du har sökt ersättning från oss. 

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Min arbetsgivare vill inte skriva ett arbetsgivarintyg. Vad gör jag?

  Din arbetsgivare är skyldig enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg. Om du är medlem i ett fackförbund kan du be dem om hjälp. Kontakta oss om du inte kan få ett arbetsgivarintyg, så får du mer information om hur du ska göra. 

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Jag blir snart arbetslös, vad gör jag då?

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  Det första du ska göra är att anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

  Följ sedan vår steg för steg-guide, som förklarar hur du ansöker om ersättning från oss.  

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Hur skickar jag min tidrapport?

  Logga in på Mina sidor för att skicka dina tidrapporter. Du behöver e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID för att logga in.

  Kontakta oss om du inte har möjlighet att använda Mina Sidor, så skickar vi papperskassakort till dig.

  Svaret uppdaterat 21 november 2017
 • Varför ska jag fylla i en tidrapport?

  Det är med tidsrapporten du söker ersättning. På tidrapporten fyller du i vad du har gjort under den vecka du söker ersättning för, till exempel om du har arbetat, varit sjuk eller varit arbetslös.

  Du fyller i din första tidrapport en vecka efter att du har anmält dig som arbetslös. Du skickar snabbt och enkelt in dina tidrapporter på Mina sidor.

  Svaret uppdaterat 21 november 2017

Om du får ersättning

 • Jag har fått en timanställning. Hur påverkar det min ersättning?

  Du fyller i den tid du arbetar på tidrapporten. Det antal ersättningsdagar som du har rätt till per vecka räknas då fram enligt en omräkningstabell.

  Ersättningsrätten vid deltidsarbete är begränsad till 60 veckor. Läs mer om hur begränsningen fungerar här

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Jag har fått ett heltidsarbete, behöver jag skicka in något intyg till er?

  Nej, du behöver inte skicka något intyg på heltidsarbetet. 

  Om du börjar arbeta heltid mitt i veckan fyller du i 8 timmars arbete på tidrapporten varje dag från anställningens början, men inte på lördag och söndag om du inte arbetar övertid då. Om du arbetar övertid fyller du i de timmarna på respektive dag. 

  När du börjar arbeta heltid upphör din ersättningsrätt från oss. Det gäller även om lönen från anställningen betalas ut i efterskott. Det innebär att du inte kan få ersättning från oss i väntan på den första löneutbetalningen.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Hur gör jag om jag blir sjuk under tid då jag är arbetslös?

  Du har inte rätt till ersättning från oss när du är sjuk, eftersom du är förhindrad att söka och ta arbete då. Du fyller i att du är sjuk på din tidrapport.

  Om du blir sjuk ansöker du om sjukpenning hos Försäkringskassan. Mer information finns på deras webbplats,   www.forsakringskassan.se.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Kan jag få ersättning för helgdag som infaller måndag-fredag, till exempel långfredag?

  Ja, om du är arbetslös. Ersättning lämnas inte för lördag och söndag, men däremot för övriga dagar under veckan oavsett om det är helgdagar eller inte.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Får jag ersättning för alla dagar i veckan?

  Nej, ersättning lämnas inte för lördag och söndag. Det innebär att man kan få högst fem ersättningsdagar per vecka.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Jag har arbetat några månader sedan jag fick ersättning senast. Fortsätter jag på min gamla period nu när jag är arbetslös igen?

  Om uppehållet är kortare än 365 dagar

  Om uppehållet från ersättning är kortare än 365 dagar så fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod. 

  Mer om detta hittar du här

  Om uppehållet är 365 dagar eller längre

  Om uppehållet från ersättning är 365 dagar eller längre, kan du inte fortsätta på tidigare ersättningsperiod. Då prövar vi istället om du har rätt till en ny ersättningsperiod. Då räknar vi också ut din genomsnittliga arbetstid och inkomst på nytt. 

  Om du har haft så kallad överhoppningsbar tid, till exempel sjukpenning eller föräldrapenning, räknas den tiden inte med i de 365 dagarna. Så om du till exempel har haft föräldrapenning i 14 månader sedan du senast fick ersättning från oss, så fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod om det finns ersättningsdagar kvar i den perioden.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Kan min ersättning höjas under tid jag får ersättning?

  Om din genomsnittliga arbetstid är lägre än 40 timmar per vecka kan din ersättning höjas under pågående ersättningsperiod, om du gör ett avbrott från ersättningen i på minst 25 veckor på grund av arbete. Då gör vi en ny beräkning baserad på de senaste 12 månaderna. Om den beräkningen ger högre genomsnittlig arbetstid och inkomst än vad du har haft fastställt sedan tidigare så höjer vi din genomsnittliga arbetstid och inkomst.  

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Jag har tackat nej till att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Påverkar det min ersättning?

  Ja. Om arbetsförmedlingen har anvisat dig ett arbetsmarknadspolitiskt program som du tackar nej till,  påverkar det din ersättningsrätt genom att du blir avstängd från ersättning under ett visst antal dagar, om du inte har godtagbara skäl för att avvisa programmet.

  Om det gäller programmet Jobbgarantin för ungdomar har du inte rätt till ersättning alls om du avvisar en sådan anvisning.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
 • Jag har blivit anvisad att söka ett arbete som kräver tunga lyft. Måste jag söka det arbetet?

  Ja, har arbetsförmedlingen anvisat dig ett arbete ska du göra det. Det är sedan arbetsgivaren som gör bedömningen om de vill anställa dig. Om du inte söker arbetet kommer arbetsförmedlingen att skicka ett meddelande till oss. Då utreder vi om arbetet var lämpligt för dig. Om det var ett lämpligt arbete beslutar vi om en varning eller avstängning under viss tid. 

  Om du har medicinska skäl att inte söka arbetet ska de vara inskrivna i din handlingsplan för att vi ska kunna ta hänsyn till det.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
 • Måste jag söka arbete på en ort dit jag inte kan pendla?

  En av förutsättningarna för att få ersättning är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara villig att söka och ta arbete som finns tillgängligt. Om arbetsförmedlingen anvisar dig ett lämpligt arbete på annan ort behöver du söka det arbete.

  Om du inte söker arbetet skickar arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Vi utreder då om arbetet var lämpligt. Då tittar vi bland annat på möjligheten att veckopendla och din familjesituation. Om det var ett lämpligt arbete beslutar vi om en varning eller avstängning under viss tid.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
 • Min ersättningsperiod är snart slut. Vad händer nu?

  Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor

  Om du uppfyller ett arbetsvillkor har du rätt till en ny ersättningsperiod. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst 80 timmar per månad i 6 månader under en ramtid på 12 månader.

  Det finns en alternativregel som innebär att du ska ha arbetat minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

  När du har cirka 70 dagar kvar av din ersättningsperiod kontrollerar vi om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Du behöver då ha skickat in arbetsgivarintyg på allt arbete som du har utfört. När du har ca 50 dagar kvar av din ersättningsperiod får du ett brev från oss som talar om ifall du uppfyller ett nytt arbetsvillkor eller inte.

  Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor

  Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor behöver du kontakta Arbetsförmedlingen för att få information om Jobb- och utvecklingsgarantin. 

  Har du barn under 18 år?

  Om du har fått 300 ersättningsdagar och du har barn under 18 år dag 300, förlängs din ersättningsperiod med 150 dagar.

  Svaret uppdaterat 5 september 2014
 • Jag har barn under 18 år och vill få min ersättningsperiod förlängd med 150 dagar. Hur går det till?

  Den dag då din ersättningsperiod passerar 300 dagar får vi uppgift från Försäkringskassan om du har barn under 18 år. 

  Om du har barn under 18 år den 300:e ersättningsdagen får du automatiskt ytterligare 150 ersättningsdagar. Då får du ett informationsbrev från oss.

  Du får inga karensdagar när du beviljas de 150 dagarna.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
 • Var kan jag se hur många ersättningsdagar jag har kvar?

  Det kan du se på Mina sidor eller på din utbetalningsspecifikation.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012

Utbetalning

 • Hur betalar ni ut mina pengar?

  Via Swedbank

  Du anmäler vilket konto och vilken bank du vill ha din ersättning utbetald till på Swedbanks kontoregister. Om du inte anmäler något konto får du en utbetalningsavi eller en insättning på ett konto som är anslutet till Swedbanks kontoregister sedan tidigare.

  Du kan lösa in din avi på ICA, Coop, Hemköp, Willys, CityGross, Pressbyrån, 7-eleven, Direkten, Kassagirot, Circle K och på banken. Vid inlösen kan det kontanta utbetalningsbeloppet vara begränsat till 2 000 kronor eller av butikens tillgång på kontanter.

   

  Logotype Swedbank

  Svaret uppdaterat 24 augusti 2017
 • Hur ofta är det utbetalning?

  Vi har utbetalning varje torsdag under helgfria veckor.

  Vid helgdagar kan utbetalningsdagen komma att flyttas till närmaste vardag.

  Mer information om utbetalning.

  Svaret uppdaterat 24 november 2017
 • Jag har fått min första utbetalningsspecifikation, men saknar utbetalningen. Vad gör jag nu?

  Om du aldrig har valt ett konto för utbetalning på www.swedbank.se/kontoregister, eller om du tidigare har valt ett konto som inte längre gäller, får du din ersättning på en utbetalningsavi.

  Utbetalningsavin är giltig i 60 dagar. Om du inte löser in avin får a-kassan pengarna i retur efter 60 dagar. Om en avi inte har blivit inlöst betalar vi ut pengarna på nytt så snart vi får en uppgift om bankkontonummer.

  Vill du att kommande utbetalningar sätts in till annat bankkonto än det som Swedbank har behöver du kontakta Swedbank.

  Spärra utbetalningsavi

  Om du har tappat bort din utbetalningsavi eller inte har fått den med posten, ska du kontakta Swedbank för att spärra den. Därefter skickar du din fullständiga bankkontouppgift i ett meddelande på Mina sidor. När Swedbank har bekräftat att din utbetalning har kommit i retur betalar vi ut pengarna till det konto du har meddelat.

  Vid allmänna frågor kring utbetalningar ska du i första hand vända sig till Swedbank som har fullständig information om kontouppgifter och kan hjälpa till med kontokopplingen

  Svaret uppdaterat 4 juni 2018

Felaktig ersättning/Återkrav/återbetalning av ersättning

 • När kan jag bli återbetalningsskyldig?

  Du kan bli återbetalningsskyldig om du får arbetslöshetsersättning som du inte har rätt till. Om den felaktiga ersättningen beror på att du har lämnat felaktiga uppgifter till oss blir du återbetalningsskyldig oavsett om du visste om att ersättning var felaktig eller inte. Samma sak gäller om den felaktiga ersättningen beror på att du inte har lämnat en uppgift till oss som du är skyldig att lämna. Det kan till exempel gälla om du inte meddelar oss att du har beviljats ålderspension.

  Om det inte är du som har orsakat den felaktiga ersättningen blir du återbetalningsskyldig om du har insett eller borde ha insett att ersättningen var felaktig.

  Du kan också bli återbetalningsskyldig om du har fått arbetslöshetsersättning och senare får lön eller skadestånd som motsvarar lön för samma tid. 

  Läs mer om återkrav med mera här.

  Svaret uppdaterat 26 augusti 2014
 • Vad händer om jag lämnar en oriktig uppgift till a-kassan?

  Om du har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till oss om förhållanden som har betydelse för rätten till ersättning, och detta skett medvetet eller av grov vårdslöshet, kan du bli utesluten ur arbetslöshetskassan eller frånkänd ersättning. Detsamma gäller om du, medvetet eller av grov vårdslöshet, låter bli att anmäla ändrade uppgifter till oss om sådant som har betydelse för rätten till ersättning.

  Du blir också skyldig att betala tillbaka det som eventuellt betalats ut felaktigt. 

  Vi är skyldiga att göra en polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott i samband med ansökningar och utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

  Läs mer om återkrav, uteslutning, frånkännande och Bidragsbrottslagen här

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
 • Hur betalar jag tillbaka återkravsbeloppet?

  Återbetalning kan ske på följande sätt:

  Inbetalningskort
  När vi beslutar om återbetalningsskyldighet skickar vi ett inbetalningskort till dig. Om du betalar hela beloppet inom 30 dagar, börjar ingen ränta att löpa. Efter 30 dagar får du betala dröjsmålsränta på beloppet.  

  Dra av beloppet från arbetslöshetsersättningen
  Om du får arbetslöshetsersättning från oss kan vi dra av beloppet från din ersättning. Om hela beloppet dras av inom 30 dagar betalar du ingen ränta.  

  Avbetalningsplan
  Du kan ansöka om att få en avbetalningsplan. Då behöver du fylla i  blanketten Ansökan om avbetalningsplan. Så länge en avbetalningsplan gäller betalar du en lägre ränta än den dröjsmålsränta som annars gäller.

  När vi lägger upp en avbetalningsplan tar vi ut 170 kronor för upprättande av avbetalningsplan och 60 kronor per avisering och per påminnelse. 

  Svaret uppdaterat 26 augusti 2014
 • Går det att dela upp betalningen av återkravsbeloppet?

  Om du inte kan betala hela återkravbeloppet på en gång kan du ansöka om en avbetalningsplan. Det gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om avbetalningsplan. Så länge en avbetalningsplan gäller betalar du en lägre ränta än den dröjsmålsränta som annars gäller.

  När vi lägger upp en avbetalningsplan tar vi ut 170 kronor för upprättande av avbetalningsplan och 60 kronor per avisering och per påminnelse. 

  Svaret uppdaterat 26 augusti 2014
 • Vad händer med återkravet om jag begär omprövning av återkravsbeslutet?

  För alla återkravsbeslut gäller att dröjsmålsränta börjar löpa om skulden inte betalas inom 30 dagar.

  Om du begär omprövning av återkravsbeslutet ändras räntesatsen till en anståndsränta från den dag som vi får in din omprövningsbegäran, dock tidigast 30 dagar efter återkravsbeslutet. Anståndsräntan, som är lägre än dröjsmålsräntan, gäller tills ett omprövningsbeslut har fattats. 

  Vi driver inte in skulden om du begär omprövning. Det gäller tills ett omprövningsbeslut har fattats. Detsamma gäller om du överklagar ett återkravsbeslut, tills dess att domstolen beslutar i ärendet. 

  Svaret uppdaterat 23 augusti 2017
 • Hur påverkar ett återkrav mina inkomstuppgifter till deklarationen?

  Återkrav exklusive skatt
  Om du har blivit återbetalningsskyldig för ersättning som helt eller delvis betalats ut under det år som återkravet beslutades betalar du tillbaka ersättningen exklusive skatt, alltså nettobeloppet. På kontrolluppgiften för det året kommer den återkrävda ersättningen att finnas med som en bruttoinkomst. När det är dags att deklarera kan du begära sänkt beskattningsbar inkomst. Det gör du genom att dra av det återkrävda bruttobeloppet från det redan ifyllda bruttobeloppet på deklarationen. Den summa som du får fram anger du i rutan bredvid det redan ifyllda bruttobeloppet. Det återkrävda bruttobeloppet framgår av ditt återkravsbeslut. 

  I rutan för övriga upplysningar på deklarationen skriver du att ändringen beror på att du har fått ett återkrav från arbetslöshetskassan. Skatteverket prövar då om din beskattningsbara inkomst kan sänkas, så att du inte behöver betala in skatt på det återkrävda beloppet till Skatteverket.

  Du gör på samma sätt om du har fått ett återkrav inklusive skatt om du ännu inte har deklarerat för det år som återkravet gäller.

  Återkrav inklusive skatt
  Om du är återbetalningsskyldig för ersättning som har betalats ut före det år som återkravet beslutades, återbetalar du ersättningen inklusive skatt, alltså bruttobeloppet. För att Skatteverket ska kunna pröva om du kan få tillbaka skatten måste du begära omprövning av taxeringen hos Skatteverket, för det/de år som återkravet gäller. Taxeringen minskas då med det återkrävda beloppet och skatten för det året räknas om. 

  Skatten kan omprövas tidigast när beslutet om återkrav vunnit laga kraft eller i övrigt är otvistigt. Ett beslut eller en dom vinner laga kraft när det inte längre är möjligt att ompröva eller överklaga, vilket vanligen är två månader efter att du fått beslutet.

  Därför kommer Skatteverket inte att i normalfallet räkna om någon skatt förrän de två månaderna har löpt ut. 

  Om du vill begära omprövning så gör du det skriftligen till ditt skattekontor. Din begäran ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av femte året efter taxeringsåret. Om återkravet gäller ännu äldre taxeringar kan du ansöka hos kammarrätten om resning, för att få sänkt taxering.

  När du begär omprövning av taxeringen bör du

  • bifoga kopia på beslutet om återkrav,
  • ange vilken inställning du har till återbetalningskravet, alltså om du anser att det är riktigt eller felaktigt,
  • ange om du har begärt eller har för avsikt att begära omprövning av eller överklaga beslutet,
  • ange om du har återbetalat hela eller del av beloppet.
  Svaret uppdaterat 15 juli 2013
 • Vem ska jag kontakta vid frågor om betalning av återkrav?

  Om du har frågor om betalningen av ditt återkrav kan du kontakta oss via e-post: unakcollect@unionen.se

  Svaret uppdaterat 15 juli 2013

Meddelande från Arbetsförmedlingen

 • Enligt Arbetsförmedlingen har jag missat ett besök hos dem, men det stämmer inte. Vad ska jag göra nu?

  Börja med att kontakta Arbetsförmedlingen. Om de har uppgifter om att du var på besök kommer de att skicka information till oss om det. I annat fall kontaktar du oss, till exempel via Mina sidor, och förklarar vilken dag och vilken tid du var där samt vem du pratade med.

  Svaret uppdaterat 20 januari 2016
 • Varför skickar Arbetsförmedlingen meddelande till a-kassan?

  Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till din a-kassa om du missköter ditt arbetssökande, förlänger din arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet. Därefter är det a-kassan som utreder och beslutar om händelsen ska påverka din arbetslöshetsersättning.

  Arbetsförmedlingen skickar också ett meddelande till din a-kassa om du till exempel har fått ett arbete eller ska vara sjukskriven under en period.

  Läs mer om varning och uppsägning om du misssköter ditt arbetssökande

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • I vilka situationer beslutar a-kassan om en varning?

  Vi beslutar om en varning första gången du missköter ditt arbetssökande, till exempel genom att missa ett inbokat besök på Arbetsförmedlingen eller genom att inte skicka in en aktivitetsrapport i rätt tid.

  Läs mer om varning och uppsägning om du misssköter ditt arbetssökande

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Vad innebär en varning?

  En varning påverkar inte din ersättning, men om du missköter ditt arbetssökande en gång till under ersättningsperioden, blir du avstängd från ersättning under en dag. Om det inträffar ännu en gång blir du avstängd i 5 dagar och efter ännu en gång blir du avstängd i 10 dagar. Om du därefter missköter ditt arbetssökande igen avslår vi din ansökan om ersättning.

  Läs mer om varning och uppsägning om du misssköter ditt arbetssökande

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Vad innebär en avstängning?

  En avstängning innebär att du inte får ersättning för ett visst antal dagar som du annars skulle ha fått ersättning för. Högst 5 avstängningsdagar kan räknas av per vecka. En avstängning kan vara från 1 dag och upp till 45 dagar, beroende på vad som föranlett avstängningen och om något liknande har inträffat tidigare under ersättningsperioden. Avstängningsdagar dras inte av från din ersättningsperiod.

  Läs mer om varning och uppsägning om du misssköter ditt arbetssökande

  Svaret uppdaterat 22 december 2017
 • Hur många arbeten måste jag söka för att ni ska tycka att jag är aktivt arbetssökande?

  Det finns inte något krav på att du ska ha sökt ett visst antal arbeten per dag eller vecka för att du ska anses vara aktivt arbetssökande. A-kassan gör en helhetsbedömning utifrån bland annat aktivitetsrapporten och det som du och Arbetsförmedlingen har kommit överens om i handlingsplanen.  Kontakta Arbetsförmedlingen om du är osäker på om du söker arbete i tillräcklig omfattning.

  Svaret uppdaterat 22 december 2017

Aktivitetsrapport

 • Vad är en aktivitetsrapport?

  En aktivitetsrapport är en rapport som du som är arbetssökande lämnar in till Arbetsförmedlingen mellan den 1 och den 14:e varje månad.

  I aktivitetsrapporten fyller du i vilka arbeten du har sökt och annat som du har gjort för att få ett arbete. 

  Svaret uppdaterat 29 augusti 2017
 • Vad händer om jag lämnar in min aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen för sent?

  Om du lämnar in din aktivitetsrapport för sent kommer Arbetsförmedlingen att skicka ett meddelande till oss på a-kassan om det. Då utreder vi om det ska påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.

  Läs mer om varning och uppsägning om du misssköter ditt arbetssökande

  Svaret uppdaterat 22 december 2017

Om Mina sidor

 • Vad behöver jag göra för att kunna använda Mina sidor?

  Du behöver vara medlem hos oss och ha en e-legitimation. Då kan du logga in på Mina sidor.

  Läs mer om e-legitimation på http://www.bankid.com

  Svaret uppdaterat 21 mars 2016
 • Jag kommer att sakna tillgång till dator under några veckor. Kan jag beställa papperskassakort för dessa veckor?

  Du kan beställa enstaka papperskassakort via Mina sidor/ meddelande eller ringa till oss.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2014

60 deltidsveckor

 • Kan jag säga upp mitt deltidsarbete efter att de 60 deltidsveckorna tagit slut?

  Hör av dig till oss

  Om du inte kan få arbetslöshetsersättning på grund av att dina 60 deltidsveckor tagit slut, kan du säga upp dig från ditt arbete utan att bli avstängd från ersättning, om inkomsten från ditt deltidsarbete kommer att understiga den ersättning som du får från a-kassan.

  Det är bra om du kontaktar oss om du funderar på att säga upp dig från din anställning, så att du kan få mer information om vad som gäller.

  Exempel 1: Om din inkomst från deltidsarbetet är 16500 kr per månad och du skulle ha fått 14960 kr (680 kr * 22 dagar) i arbetslöshetsersättning per månad har du inte giltig anledning att säga upp dig eftersom inkomsten från deltidsarbetet är högre än från a-kassan.

  Svaret uppdaterat 15 maj 2017
 • Jag har fått en timanställning. Hur påverkar det min ersättning?

  Du fyller i den tid du arbetar på kassakortet och det antal ersättningsdagar som du har rätt till per vecka räknas då fram enligt en omräkningstabell.

  Ersättningsrätten vid deltidsarbete är begränsad till 60 veckor. Läs mer om hur begränsningen fungerar här

  Svaret uppdaterat 15 maj 2017
 • Vad händer om jag fortsätter att arbeta deltid utan ersättning från a-kassan i mer än ett år?

  Då prövar vi ditt arbetsvillkor på nytt

  Fortsätter du att arbeta deltid och en sammanhängande tid av 12 månader förflutit sedan du senast fick ersättning har du inte längre rätt till de återstående dagarna i din tidigare period.

  Det innebär att vi prövar arbetsvillkoret på nytt under en ramtid på 12 månader räknat från när du anmälde dig som arbetslös och arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

  Kortare uppehåll

  Efter kortare uppehåll i ersättningsperioden återkommer du till tidigare period, förutsatt att du uppfyller övriga villkor.

  Svaret uppdaterat 15 maj 2017

Saknar du en fråga?

Om du inte hittar din fråga ovan är du välkommen att ställa den till oss. Vi besvarar din fråga så fort vi hinner.

Kontrollord: BXCN
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt