Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Värdet av att vara med i a-kassan

Arbetsmarknaden är ombytlig och arbetssituationen kan förändras. Skulle du bli av med jobbet är det viktigt att ha inkomsten försäkrad genom ett medlemskap hos oss. Medlemskapet ger dig möjlighet till ersättning tills du hittar ett arbete.

Skillnaden mellan att vara med och inte vara med

När du har varit medlem i en a-kassa i 12 månader har du möjlighet att få inkomstbaserad ersättning vid arbetslöshet. Byter du a-kassa får du tillgodoräkna dig din tidigare medlemstid om dina medlemskap är sammanhängande.

Om du har varit medlem kortare tid än 12 månader kan du få ersättning enligt grundförsäkringen. Så länge du betalar din medlemsavgift är din inkomst försäkrad genom ditt medlemskap hos oss.

Oavsett hur länge du har varit med behöver du uppfylla ett arbetsvillkor för att kunna få ersättning.

Vem kan bli medlem?

Du kan bli medlem hos oss om du är verksam i de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmarknaden. Vi har även yrkesgrupper som kulturarbetare, elitidrottare, verksamma inom skogs-, lantbruk och miljöområdet, och de som är anställda som uthyrd personal på bemanningsföretag. Även du som är företagare kan bli medlem hos oss.

Av § 2 Verksamhetsområde i våra stadgar framgår vem som kan bli medlem hos oss. 

Våra stadgar

Hitta din a-kassa

Om du inte kan bli medlem hos oss kan du hitta din a-kassa på Hej a-kassa.

www.hejakassa.se

  • Uppdaterad: 31 januari 2019

Vill du bli medlem i Unionen?

Om du också vill bli medlem i förbundet Unionen behöver du göra en separat ansökan dit.

Som medlem i Unionen har du en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen från oss.

Bli medlem i Unionen